Mời thầu

Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT

1. Tên gói thầu: Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT.

2. Tên dự án: Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT

3. Thời gian phát hành  HSMT: từ 10:00, ngày 20/8/2018 đến 14:00, ngày 10/9/2018 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 14:00, ngày 10/9/2018.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 154  (ngày 15 tháng 8 năm 2018), mã tin 07-18810992;

Nay Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính với nội dung như sau:

- Hủy thầu gói thầu “Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT”

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.