Mời thầu

Mua vật tư thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị kiểm soát nhân sự vào ra tăng cường an ninh, an toàn cho các khu vực công nghệ theo đơn hàng 065/NCPT.

Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TQuảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825

Fax:                05253.825.825

Website:         http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị kiểm soát nhân sự vào ra tăng cường an ninh, an toàn cho các khu vực công nghệ theo đơn hàng 065/NCPT.
 2. Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị kiểm soát nhân sự vào ra tăng cường an ninh, an toàn cho các khu vực công nghệ theo đơn hàng 065/NCPT.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 - 16 tuần.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1773/QĐ-BSR ngày 31/5/2018.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng 6/2018 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 3. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị kiểm soát nhân sự vào ra tăng cường an ninh, an toàn cho các khu vực công nghệ theo đơn hàng 065/NCPT.
 4. Nguồn vốn: Nguồn sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 7. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 07 tháng 6 năm 2018 đến trước 14 giờ, ngày 26 tháng 6 năm 2018.
 8. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Võ Hoàng Trúc My – email: myvht@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3616555- máy nhánh 8388, di động: 0905 945 501).
 9. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
 10. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.
 11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 26 tháng 6 năm 2018.
 12. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 26 tháng 6 năm 2018.