Mời thầu

Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-1478 thuộc Đơn hàng số 014/ĐH-QLCL.

Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TQuảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825

Fax:                05253.825.825

Website:         http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-1478 thuộc Đơn hàng số 014/ĐH-QLCL.
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-1478 thuộc Đơn hàng số 014/ĐH-QLCL.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 - 12 tuần.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1649/QĐ-BSR ngày 21/5/2018.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng 5,6/2018 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-1478 thuộc Đơn hàng số 014/ĐH-QLCL.
 2. Nguồn vốn: Nguồn sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 25 tháng 5 năm 2018 đến trước 15 giờ, ngày 08 tháng 6 năm 2018.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Võ Hoàng Trúc My – email: myvht@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3616555- máy nhánh 5302, di động: 0905 945 501).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
 8. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 08 tháng 6 năm 2018.
 10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 10, ngày 08 tháng 6 năm 2018.