Mời thầu

Mua máy cắt, máy kích, máy banh thủy lực phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 126/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TQuảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825

Fax:                05253.825.825

Website:         http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua máy cắt, máy kích, máy banh thủy lực phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 126/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua máy cắt, máy kích, máy banh thủy lực phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 126/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018;
  • Thời gian giao hàng: 6 tháng (thời gian thực hiện hợp đồng);
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
 3. Nguồn vốn: Chi phí mua tài sản cố định năm 2018, mục IVI.17 – Phụ luc 3.1 – Nghị quyết 5381/NQ-BSR ngày 31/12/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn về việc giao nhiệm vụ Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn;
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 24 tháng 5 năm 2018 đến trước 14   giờ 00, ngày 12 tháng 6  năm 2018(trong giờ hành chính).
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Tạ Trung, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8381; di động: 0919302744, email: trungt@bsr.com.vn trong giờ hành chính);
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng chẵn)
 9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 12 tháng 6  năm 2018.
 11. 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15, ngày 12  tháng  6   năm 2018.