Mời thầu

Mua dụng cụ phục vụ bảo dưỡng và điều tra lỗi chạm đất nguồn một chiều theo Đơn hàng số 157/18-1703/ĐH-BDSC-E.

Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TQuảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825

Fax:                05253.825.825

Website:         http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SA

 1. Tên gói thầu: Mua dụng cụ phục vụ bảo dưỡng và điều tra lỗi chạm đất nguồn một chiều theo Đơn hàng số 157/18-1703/ĐH-BDSC-E.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua dụng cụ phục vụ bảo dưỡng và điều tra lỗi chạm đất nguồn một chiều theo Đơn hàng số 157/18-1703/ĐH-BDSC-E;
  • Thời gian giao hàng: 8-12 tuần (thời gian thực hiện hợp đồng);
  • Quyết định phê duyệt KHLCNT: 1552/QĐ-BSR ngày 16/5/2018.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
 3. Nguồn vốn: Chi phí mua tài sản cố định năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn;
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2018 đến trước 14   giờ 00, ngày 04 tháng 6 năm 2018(trong giờ hành chính).
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ chị Hoàng Minh Ngọc, điện thoại: 0553 616 666 – máy nhánh 8383; di động: 0904 027 017, email: ngochm@bsr.com.vn trong giờ hành chính);
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng chẵn)
 9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 04 tháng 6 năm 2018.
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15, ngày 04 tháng 6 năm 2018.