Mời thầu

Thông báo mời thầu
1

10/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế và dự phòng cho mixer M-3801A/B theo đơn hàng và dự toán số 431/18-3732/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế và dự phòng cho mixer M-3801A/B theo đơn hàng và dự toán số 431/18-3732/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 30/10/2019 đến ngày 11/11/2019

21

10/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đánh giá tình trạng kỹ thuật các thiết bị gia nhiệt (Heater) và CO Boiler tại khu vực công nghệ Nhà máy theo Đơn hàng số 717/19-2393/ĐH-KTTB-1 ngày 19/8/2019;

Mô tả: Thuê dịch vụ đánh giá tình trạng kỹ thuật các thiết bị gia nhiệt (Heater) và CO Boiler tại khu vực công nghệ Nhà máy theo Đơn hàng số 717/19-2393/ĐH-KTTB-1 ngày 19/8/2019;

Phát hành: 24/10/2019 đến ngày 27/11/2019

22

10/2019

Tên gói thầu: Mua khí chuẩn phục vụ công tác thử nghiệm năm 2019 theo Đơn hàng và dự toán số 24/ĐH-QLCL;

Mô tả: Mua khí chuẩn phục vụ công tác thử nghiệm năm 2019 theo Đơn hàng và dự toán số 24/ĐH-QLCL;

Phát hành: 24/10/2019 đến ngày 07/11/2019

22

10/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư Filter, Demister thực hiện BDTT cho các thiết bị tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 442/19-3277/ĐH-BDSC-TA4-P3M.

Mô tả: Mua vật tư Filter, Demister thực hiện BDTT cho các thiết bị tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 442/19-3277/ĐH-BDSC-TA4-P3M.

Phát hành: 22/10/2019 đến ngày 04/11/2019

21

10/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp các bình FM-200 bị rò rỉ để dự phòng và thay thế cho hệ thống chữa cháy FM-200 tại các khu vực trạm điện, phòng điều khiển, MRR, PIB theo Đơn hàng và dự toán số

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp các bình FM-200 bị rò rỉ để dự phòng và thay thế cho hệ thống chữa cháy FM-200 tại các khu vực trạm điện, phòng điều khiển, MRR, PIB theo Đơn hàng và dự toán số 452/19-2056/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 21/10/2019 đến ngày 30/10/2019

18

10/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng đại tu các động cơ cao áp trong TA4 theo Đơn hàng và Dự toán số 460/19-2884/ĐH-BDSC-TA4-P11M.

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng đại tu các động cơ cao áp trong TA4 theo Đơn hàng và Dự toán số 460/19-2884/ĐH-BDSC-TA4-P11M.

Phát hành: 21/10/2019 đến ngày 05/11/2019

18

10/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư sửa chữa cho động cơ CM-1201B theo Đơn hàng số 209/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư sửa chữa cho động cơ CM-1201B theo Đơn hàng số 209/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 18/10/2019 đến ngày 31/10/2019

18

10/2019

Tên gói thầu:  Mua cảm biến nhiệt độ phục vụ TA4 theo Đơn hàng số 417/19-1475/ĐH-BDSC-TA4-P6M.

Mô tả:  Mua cảm biến nhiệt độ phục vụ TA4 theo Đơn hàng số 417/19-1475/ĐH-BDSC-TA4-P6M.

Phát hành: 18/10/2019 đến ngày 31/10/2019

18

10/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa van trong BDTT lần 4 theo các Đơn hàng số 345/19-1676, 314/19-1486, 352/19-1356/ĐH-BDSC-TA4-P6M.

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa van trong BDTT lần 4 theo các Đơn hàng số 345/19-1676, 314/19-1486, 352/19-1356/ĐH-BDSC-TA4-P6M.

Phát hành: 18/10/2019 đến ngày 31/10/2019

18

10/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư gasket để bảo dưỡng thiết bị trao đổi nhiệt trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng và dự toán số 429/19-2072/ĐH-BDSC-TA4-P4M.

Mô tả: Mua vật tư gasket để bảo dưỡng thiết bị trao đổi nhiệt trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng và dự toán số 429/19-2072/ĐH-BDSC-TA4-P4M.

Phát hành: 18/10/2019 đến ngày 31/10/2019

18

10/2019

Tên gói thầu: Mua giày BHLĐ trang bị cho CBCNV năm 2019 theo Đơn hàng số 358/19-2377/ĐH-ATMT-E.

Mô tả: Mua giày BHLĐ trang bị cho CBCNV năm 2019 theo Đơn hàng số 358/19-2377/ĐH-ATMT-E.

Phát hành: 18/10/2019 đến ngày 07/11/2019

17

10/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư cho tủ điện 6.6kV thực hiện Bảo dưỡng tổng thể TA4 theo Đơn hàng và Dự toán số 428/19-2012/ĐH-BDSC-TA4-P11M

Mô tả: Mua vật tư cho tủ điện 6.6kV thực hiện Bảo dưỡng tổng thể TA4 theo Đơn hàng và Dự toán số 428/19-2012/ĐH-BDSC-TA4-P11M

Phát hành: 17/10/2019 đến ngày 01/11/2019