Mời thầu

Thông báo mời thầu
19

5/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P

Mô tả: Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P

Phát hành: 28/05/2018 đến ngày 13/07/2018

23

5/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-1478 thuộc Đơn hàng số 014/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-1478 thuộc Đơn hàng số 014/ĐH-QLCL.

Phát hành: 25/05/2018 đến ngày 08/06/2018

21

5/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, bổ sung, cập nhật cấu hình trung tâm hệ thống bộ đàm theo Đơn hàng số 087/ĐH-NCPT ngày 28/3/2018.

Mô tả: Mua vật tư thay thế, bổ sung, cập nhật cấu hình trung tâm hệ thống bộ đàm theo Đơn hàng số 087/ĐH-NCPT ngày 28/3/2018.

Phát hành: 24/05/2018 đến ngày 14/06/2018

21

5/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P.

Mô tả: Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P.

Phát hành: 24/05/2018 đến ngày 10/07/2018

22

5/2018

Tên gói thầu: Mua máy cắt, máy kích, máy banh thủy lực phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 126/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

Mô tả: Mua máy cắt, máy kích, máy banh thủy lực phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 126/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

Phát hành: 24/05/2018 đến ngày 12/06/2018

22

5/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị hệ thống đo đếm và phối trộn sản phẩm quan trọng theo Đơn hàng số 126/18-1264/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị hệ thống đo đếm và phối trộn sản phẩm quan trọng theo Đơn hàng số 126/18-1264/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 14/06/2018

22

5/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị cách ly tín hiệu thuộc các vòng điều khiển quan trọng theo Đơn hàng số 125/18-1131/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị cách ly tín hiệu thuộc các vòng điều khiển quan trọng theo Đơn hàng số 125/18-1131/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 14/06/2018

21

5/2018

Tên gói thầu: Mua dụng cụ phục vụ bảo dưỡng và điều tra lỗi chạm đất nguồn một chiều theo Đơn hàng số 157/18-1703/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua dụng cụ phục vụ bảo dưỡng và điều tra lỗi chạm đất nguồn một chiều theo Đơn hàng số 157/18-1703/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 04/06/2018

16

5/2018

Tên gói thầu: Mua phao quay dầu trên biển, bơm chuyển dầu tràn theo Đơn hàng số 135/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua phao quay dầu trên biển, bơm chuyển dầu tràn theo Đơn hàng số 135/ĐH-ATMT

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 11/06/2018

16

5/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư, thiết bị thay thế và sửa chữa hệ thống đàm thoại nội bộ Intercom và tích hợp PABX theo Đơn hàng số 098/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư, thiết bị thay thế và sửa chữa hệ thống đàm thoại nội bộ Intercom và tích hợp PABX theo Đơn hàng số 098/ĐH-NCPT

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 11/06/2018

9

5/2018

Tên gói thầu: Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES

Mô tả: Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES theo đơn hàng 032/ĐH-NCPT

Phát hành: 15/05/2018 đến ngày 07/06/2018

14

5/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 588/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 588/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 15/05/2018 đến ngày 25/05/2018