Mời thầu

Thông báo mời thầu
27

11/2020

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quấn dây động cơ điện A-5821-AEM-01A thuộc phân xưởng xử lý nước thải ETP/U58 theo Đơn hàng 359-20-2454-DH-BDSC-E

Mô tả: Cung cấp dịch vụ quấn dây động cơ điện A-5821-AEM-01A thuộc phân xưởng xử lý nước thải ETP/U58 theo Đơn hàng 359-20-2454-DH-BDSC-E

Phát hành: 03/12/2020 đến ngày 16/12/2020

27

11/2020

Tên gói thầu: Thuê đơn vị vận chuyển xăng dầu của NMLD Dung Quất về các kho cảng tại khu vực phía Nam theo thỏa thuận khung dài hạn

Mô tả: Thuê đơn vị vận chuyển xăng dầu của NMLD Dung Quất về các kho cảng tại khu vực phía Nam theo thỏa thuận khung dài hạn

Phát hành: 03/12/2020 đến ngày 17/12/2020

27

11/2020

Tên gói thầu: Thuê nhân công lặn phục vụ công tác vệ sinh hút cát tại bể chứa nước biển TK-3401 thuộc phân xưởng làm mát nước biển 34

Mô tả: Thuê nhân công lặn phục vụ công tác vệ sinh hút cát tại bể chứa nước biển TK-3401 thuộc phân xưởng làm mát nước biển 34 theo Đơn hàng số 221/20-3582/ĐH-QLCB-M

Phát hành: 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

27

11/2020

Tên gói thầu: Về việc mua vật tư thiết bị, máy tính dự phòng thay thế nâng cấp máy trạm cũ/hỏng phục vụ, hết hạn sử dụng (EOL) theo Đơn hàng số 067/20-3296/ĐH-ERP-CNTT-I

Mô tả: Về việc mua vật tư thiết bị, máy tính dự phòng thay thế nâng cấp máy trạm cũ/hỏng phục vụ, hết hạn sử dụng (EOL) theo Đơn hàng số 067/20-3296/ĐH-ERP-CNTT-I

Phát hành: 28/11/2020 đến ngày 08/12/2020

26

11/2020

Tên gói thầu: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 27/11/2020 đến ngày 07/11/2020

26

11/2020

Tên gói thầu: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 27/11/2020 đến ngày 07/12/2020

27

11/2020

Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ gói thầu 1+4 và 2+3 Dự án NMLD Dung Quất (giai đoạn 1) theo Đơn hàng số 209/ĐH-VP

Mô tả: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ gói thầu 1+4 và 2+3 Dự án NMLD Dung Quất (giai đoạn 1) theo Đơn hàng số 209/ĐH-VP

Phát hành: 27/11/2020 đến ngày 04/12/2020

25

11/2020

Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền cập nhật dữ liệu phòng/chống mã độc và dịch vụ bảo hành hỗ trợ kỹ thuật của hãng cho các thiết bị tường lửa, phân tích lọc mã độc và bảo vệ ứng dụng web.

Mô tả: Gia hạn bản quyền cập nhật dữ liệu phòng/chống mã độc và dịch vụ bảo hành hỗ trợ kỹ thuật của hãng cho các thiết bị tường lửa, phân tích lọc mã độc và bảo vệ ứng dụng web theo Đơn hàng số 054/20-2473/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 25/11/2020 đến ngày 07/12/2020

25

11/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thường trực ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng số 467/20-3056/ĐH-ATMT-F

Mô tả: Thuê dịch vụ thường trực ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng số 467/20-3056/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 25/11/2020 đến ngày 04/12/2020

19

11/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thay thế, BDSC cho xe cẩu 100 tấn theo Đơn hàng số 687/19-1484/ĐH-BDSC-W;

Mô tả: Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thay thế, BDSC cho xe cẩu 100 tấn theo Đơn hàng số 687/19-1484/ĐH-BDSC-W;

Phát hành: 23/11/2020 đến ngày 08/12/2020

17

11/2020

Tên gói thầu: Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 – Đơn hàng số 1

Mô tả: Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 – Đơn hàng số 1: Trang bị bản quyền phần mềm, thuê dịch vụ tư vấn và triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1, đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật 01 năm sau vận hành chính thức theo Đơn hàng số 055/20-2806/ĐH-ERP-CNTT-E.

Phát hành: 19/11/2020 đến ngày 18/12/2020

17

11/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị, hệ thống CNTT theo đơn hàng số 058/20-2763/ĐH-ERP-CNTT-I

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị, hệ thống CNTT theo đơn hàng số 058/20-2763/ĐH-ERP-CNTT-I

Phát hành: 19/11/2020 đến ngày 30/11/2020