Mời thầu

Thông báo mời thầu
17

1/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa van điều khiển hãng Masoneilan cho BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 678/19-2229/ĐH-BDSC-TA4-P6M.

Mô tả: Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa van điều khiển hãng Masoneilan cho BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 678/19-2229/ĐH-BDSC-TA4-P6M.

Phát hành: 30/01/2020 đến ngày 10/02/2020

16

1/2020

Tên gói thầu: Hợp đồng đơn giá thời gian 3 năm về dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ của phòng thiết bị quay theo đơn hàng và dự toán số 649/19-4239/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Hợp đồng đơn giá thời gian 3 năm về dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ của phòng thiết bị quay theo đơn hàng và dự toán số 649/19-4239/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 21/01/2020 đến ngày 11/02/2020

20

1/2020

Tên gói thầu: Mua sắm phụ tùng phục vụ công tác thử nghiệm theo Đơn hàng số 37/ĐH-QLCL

Mô tả: Mua sắm phụ tùng phục vụ công tác thử nghiệm theo Đơn hàng số 37/ĐH-QLCL

Phát hành: 20/01/2020 đến ngày 07/02/2020

17

1/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị chữa cháy, ứng phó sự cố khẩn cấp phục vụ công tác bảo dưỡng tổng thể và vận hành Nhà máy năm 2020 theo Đơn hàng và Dự toán số 661/19-4251/ĐH-ATMT-F

Mô tả: Mua thiết bị chữa cháy, ứng phó sự cố khẩn cấp phục vụ công tác bảo dưỡng tổng thể và vận hành Nhà máy năm 2020 theo Đơn hàng và Dự toán số 661/19-4251/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 17/01/2020 đến ngày 07/02/2020

13

1/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư tiêu hao phục vụ cho thiết bị quay theo Đơn hàng và dự toán số 109/ĐH-BDSC-R và mua vật tư thay thế và dự phòng cho các thiết bị đo lường tự động hóa tại khu vực Offsite 2 theo Đ

Mô tả: Mua vật tư tiêu hao phục vụ cho thiết bị quay theo Đơn hàng và dự toán số 109/ĐH-BDSC-R và mua vật tư thay thế và dự phòng cho các thiết bị đo lường tự động hóa tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng và dự toán số 559/19-1711/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 16/01/2020 đến ngày 12/02/2020

14

1/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị đo hàm lượng cacbon hữu cơ – TOC theo Đơn hàng và Dự toán số 31/19-4054/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua thiết bị đo hàm lượng cacbon hữu cơ – TOC theo Đơn hàng và Dự toán số 31/19-4054/ĐH-QLCL.

Phát hành: 14/01/2020 đến ngày 03/02/2020

8

1/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư cho hệ thống rút xúc tác X-1501 tại Phân xưởng RFCC theo đơn hàng và dự toán số 666/19-4112/ĐH-BDSC-S;

Mô tả: Mua vật tư cho hệ thống rút xúc tác X-1501 tại Phân xưởng RFCC theo đơn hàng và dự toán số 666/19-4112/ĐH-BDSC-S;

Phát hành: 13/01/2020 đến ngày 03/02/2020

9

1/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư tiêu hao và dụng cụ cắt gọt cho gia công chế tạo BDSC trong vòng 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng theo Đơn hàng và dự toán số 590/19-3234/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư tiêu hao và dụng cụ cắt gọt cho gia công chế tạo BDSC trong vòng 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng theo Đơn hàng và dự toán số 590/19-3234/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 09/01/2020 đến ngày 30/01/2020

8

1/2020

Tên gói thầu: Mua dụng cụ chống cháy nổ phục vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 979/ĐH-VHSX.

Mô tả: Mua dụng cụ chống cháy nổ phục vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 979/ĐH-VHSX.

Phát hành: 08/01/2020 đến ngày 22/01/2020

7

1/2020

Tên gói thầu: Mua sắm quần áo BHLĐ vải Nomex cho người lao động năm 2019 theo Đơn hàng số 393/ĐH-ATMT.

Mô tả: Mua sắm quần áo BHLĐ vải Nomex cho người lao động năm 2019 theo Đơn hàng số 393/ĐH-ATMT.

Phát hành: 07/01/2020 đến ngày 03/02/2020

7

1/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế và dự phòng rủi ro cho các tuốc bin quạt gió lò hơi (FD Fan) B-4071 & B-4073 và dự phòng cho các bơm khu vực 2 theo Đơn hàng và Dự toán số 646/19-3564/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế và dự phòng rủi ro cho các tuốc bin quạt gió lò hơi (FD Fan) B-4071 & B-4073 và dự phòng cho các bơm khu vực 2 theo Đơn hàng và Dự toán số 646/19-3564/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 06/01/2020 đến ngày 20/01/2020

6

1/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư bảo dưỡng hệ thống đường ống tại phân xưởng RFCC trong TA4 theo đơn hàng và dự toán số 633/19-2467/ĐH-BDSC-TA4-P1M.

Mô tả: Mua vật tư bảo dưỡng hệ thống đường ống tại phân xưởng RFCC trong TA4 theo đơn hàng và dự toán số 633/19-2467/ĐH-BDSC-TA4-P1M.

Phát hành: 06/01/2020 đến ngày 15/01/2020