Mời thầu

Thông báo mời thầu
22

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021

Mô tả: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021

Phát hành: 26/07/2021 đến ngày 09/08/2021

21

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho thiết bị đo lưu lượng 012-FG-045 và 015-FT-492 theo MOC-12-19-138 và MOC-15-21-384 theo Đơn hàng số 161/21-1757/DH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho thiết bị đo lưu lượng 012-FG-045 và 015-FT-492 theo MOC-12-19-138 và MOC-15-21-384 theo Đơn hàng số 161/21-1757/DH-BDSC-I

Phát hành: 25/07/2021 đến ngày 02/08/2021

19

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thử nghiệm sơn nano tại phòng thí nghiệm theo Đơn hàng số 52/21-1113/ĐH-NCPT-E

Mô tả: Thuê dịch vụ thử nghiệm sơn nano tại phòng thí nghiệm theo Đơn hàng số 52/21-1113/ĐH-NCPT-E

Phát hành: 22/07/2021 đến ngày 05/08/2021

16

7/2021

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá để thực hiện huy động phụ tùng thay thế cho các loại van an toàn của Nhà sản xuất Dresser trong 03 năm theo Đơn hàng số 044/20-3380-DH-BDSC

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá để thực hiện huy động phụ tùng thay thế cho các loại van an toàn của Nhà sản xuất Dresser trong 03 năm theo Đơn hàng số 044/20-3380-DH-BDSC

Phát hành: 21/07/2021 đến ngày 04/08/2021

20

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 20/07/2021 đến ngày 01/08/2021

14

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 19/07/2021 đến ngày 29/07/2021

14

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ chống ăn mòn dưới gối đỡ (CUPs) toàn Nhà máy trong 3 năm theo Đơn hàng số 059/20-2808/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Thuê dịch vụ chống ăn mòn dưới gối đỡ (CUPs) toàn Nhà máy trong 3 năm theo Đơn hàng số 059/20-2808/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 18/07/2021 đến ngày 29/07/2021

14

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp Microsoft Office 365 theo Đơn hàng số 063/21-1811/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp Microsoft Office 365 theo Đơn hàng số 063/21-1811/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 17/07/2021 đến ngày 30/07/2021

14

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho các van điều khiển tại khu vực phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 125/21-1331/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho các van điều khiển tại khu vực phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 125/21-1331/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 16/07/2021 đến ngày 30/07/2021

12

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho máng cáp trụ đỡ bị rỉ sét khu vực U34 và P3 theo Đơn hàng số 234/21-1948/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho máng cáp trụ đỡ bị rỉ sét khu vực U34 và P3 theo Đơn hàng số 234/21-1948/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 15/07/2021 đến ngày 26/07/2021

9

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thiết bị lọc dầu bôi trơn cho tuốc bin lò hơi A-4004 và hộp số máy đùn extruder EX-801 theo Đơn hàng số 113/21-1110/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư thiết bị lọc dầu bôi trơn cho tuốc bin lò hơi A-4004 và hộp số máy đùn extruder EX-801 theo Đơn hàng số 113/21-1110/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 14/07/2021 đến ngày 23/07/2021

9

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp văn phòng điện tử (eoffice) giai đoạn 2 để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành theo lộ trình số hóa doanh nghiệp tại BSR theo Đơn hàng số 020/21-1367/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp văn phòng điện tử (eoffice) giai đoạn 2 để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành theo lộ trình số hóa doanh nghiệp tại BSR theo Đơn hàng số 020/21-1367/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 14/07/2021 đến ngày 27/07/2021