Mời thầu

Thông báo mời thầu
7

7/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2020) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 82/20-1446/ĐH-QLCB-T

Mô tả: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2020) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 82/20-1446/ĐH-QLCB-T

Phát hành: 10/07/2020 đến ngày 22/07/2020

6

7/2020

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ về việc hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ thí nghiệm năm 2020 theo Đơn hàng và dự toán số 02/20-1100/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Cung cấp dịch vụ về việc hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ thí nghiệm năm 2020 theo Đơn hàng và dự toán số 02/20-1100/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 09/07/2020 đến ngày 20/07/2020

7

7/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển CO Boiler, STG, X-1507, Air Compressor A-3501A/B/C, A-3402 theo Đơn hàng và Dự toán số 091/19-3955/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển CO Boiler, STG, X-1507, Air Compressor A-3501A/B/C, A-3402 theo Đơn hàng và Dự toán số 091/19-3955/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 07/07/2020 đến ngày 20/07/2020

6

7/2020

Tên gói thầu: Mua hệ thống Camera giám sát thân nhiệt cơ thể người để chủ động phòng, chống dịch Covid -19 theo Đơn hàng số 245/20-1589/ĐH-ATMT-E.

Mô tả: Mua hệ thống Camera giám sát thân nhiệt cơ thể người để chủ động phòng, chống dịch Covid -19 theo Đơn hàng số 245/20-1589/ĐH-ATMT-E.

Phát hành: 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020

6

7/2020

Tên gói thầu: Mua khóa và nhãn để cô lập năng lượng theo quy trình LOTO khi BDSC thường xuyên và cho BDTT theo Đơn hàng số 261/20-2067/ĐH-BDSC-P

Mô tả: Mua khóa và nhãn để cô lập năng lượng theo quy trình LOTO khi BDSC thường xuyên và cho BDTT theo Đơn hàng số 261/20-2067/ĐH-BDSC-P

Phát hành: 30/06/2020 đến ngày 13/07/2020

26

6/2020

Tên gói thầu: Hợp đồng đơn giá 01 năm thuê dịch vụ hỗ trợ thực hiện công tác rút/nạp xúc tác; vệ sinh nhà xưởng theo Đơn hàng số 385/ĐH-VHSX

Mô tả: Hợp đồng đơn giá 01 năm thuê dịch vụ hỗ trợ thực hiện công tác rút/nạp xúc tác; vệ sinh nhà xưởng theo Đơn hàng số 385/ĐH-VHSX

Phát hành: 26/06/2020 đến ngày 02/07/2020

25

6/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để chế tạo và lắp đặt để nối dài thêm ống xuất cho các cần xuất tại trạm xuất xe bồn  theo MOC-53-19-158 theo Đơn hàng và Dự toán số 148/19-4770/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để chế tạo và lắp đặt để nối dài thêm ống xuất cho các cần xuất tại trạm xuất xe bồn  theo MOC-53-19-158 theo Đơn hàng và Dự toán số 148/19-4770/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 25/06/2020 đến ngày 03/07/2020

25

6/2020

Tên gói thầu: Ký Hợp đồng đơn giá thuê nhân lực thợ hàn, thợ lắp thực hiện công việc BDSC trong TA4 của BSR – inhouse theo Đơn hàng và Dự toán số 575/19-3314/ĐH-BDSC-TA4

Mô tả: Ký Hợp đồng đơn giá thuê nhân lực thợ hàn, thợ lắp thực hiện công việc BDSC trong TA4 của BSR – inhouse theo Đơn hàng và Dự toán số 575/19-3314/ĐH-BDSC-TA4

Phát hành: 25/06/2020 đến ngày 06/07/2020

22

6/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa cân hạt nhựa và bộ đo lưu lượng phân xưởng PP theo Đơn hàng và dự toán số 125/20-1163/ĐH-BDSC-I. Loại gói thầu: vật tư

Mô tả: Mua vật tư phục vụ sửa chữa cân hạt nhựa và bộ đo lưu lượng phân xưởng PP theo Đơn hàng và dự toán số 125/20-1163/ĐH-BDSC-I. Loại gói thầu: vật tư

Phát hành: 25/06/2020 đến ngày 10/07/2020

23

6/2020

Tên gói thầu: Hợp đồng đơn giá mua vật tư thay thế và dự phòng cho thiết bị dò khói và báo động cháy trong Nhà máy theo Đơn hàng và Dự toán số 192/20-1120/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Hợp đồng đơn giá mua vật tư thay thế và dự phòng cho thiết bị dò khói và báo động cháy trong Nhà máy theo Đơn hàng và Dự toán số 192/20-1120/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 23/06/2020 đến ngày 01/07/2020

22

6/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư lưới lọc để thay thế và dự phòng cho bơm P-1506A/B tại RFCC theo Đơn hàng và Dự toán số 147/19-4842/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư lưới lọc để thay thế và dự phòng cho bơm P-1506A/B tại RFCC theo Đơn hàng và Dự toán số 147/19-4842/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 22/06/2020 đến ngày 29/06/2020

18

6/2020

Tên gói thầu: Mua sắm máy đo nồng độ cồn và phụ kiện kèm theo thuộc Đơn hàng và dự toán số 213/20-1399/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua sắm máy đo nồng độ cồn và phụ kiện kèm theo thuộc Đơn hàng và dự toán số 213/20-1399/ĐH-ATMT

Phát hành: 19/06/2020 đến ngày 29/06/2020