Mời thầu

Thông báo mời thầu
9

2/2023

Tên gói thầu: Thuê xe và Lái xe phục vụ SXKD từ 01/4/2023 đến 31/3/2027 theo Đơn hàng số 257/1100000621/ĐH-VP ngày 20/9/2022

Mô tả: Thuê xe và Lái xe phục vụ SXKD từ 01/4/2023 đến 31/3/2027 theo Đơn hàng số 257/1100000621/ĐH-VP ngày 20/9/2022

Phát hành: 15/02/2023 đến ngày 07/03/2023

9

2/2023

Tên gói thầu: Thuê xe và Lái xe phục vụ QLĐH từ 01/4/2023 đến 31/3/2027 theo Đơn hàng số 262/1100000662/ĐH-VP ngày 20/9/2022

Mô tả: Thuê xe và Lái xe phục vụ QLĐH từ 01/4/2023 đến 31/3/2027 theo Đơn hàng số 262/1100000662/ĐH-VP ngày 20/9/2022

Phát hành: 15/02/2023 đến ngày 07/03/2023

9

2/2023

Tên gói thầu: Sửa chữa, phục hồi các phụ kiện injectors cụm D-1501/02/03 được thay ra sau bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo Đơn hàng số 469/1100000642/ĐCĐH-BDSC-S

Mô tả: Sửa chữa, phục hồi các phụ kiện injectors cụm D-1501/02/03 được thay ra sau bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo Đơn hàng số 469/1100000642/ĐCĐH-BDSC-S

Phát hành: 14/02/2023 đến ngày 01/03/2023

7

2/2023

Tên gói thầu: Sửa chữa, gia cố trần la phông tại sảnh chính Building A1 bị bung bật hư hỏng, thiệt hại do ảnh hưởng của Bão số 4 Noru năm 2022 theo đơn hàng số 276/ĐH-VP

Mô tả: Sửa chữa, gia cố trần la phông tại sảnh chính Building A1 bị bung bật hư hỏng, thiệt hại do ảnh hưởng của Bão số 4 Noru năm 2022 theo đơn hàng số 276/ĐH-VP

Phát hành: 10/02/2023 đến ngày 20/02/2023

7

2/2023

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ nhà sản xuất thiết bị gốc để nâng cấp thay thế các thành phần lỗi thời của hệ thống điều khiển ICS tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 643/ĐH-NCPT

Mô tả: Thuê dịch vụ nhà sản xuất thiết bị gốc để nâng cấp thay thế các thành phần lỗi thời của hệ thống điều khiển ICS tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 643/ĐH-NCPT

Phát hành: 10/02/2023 đến ngày 27/02/2023

3

2/2023

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ nhà sản xuất thiết bị gốc Schneider Electric để thay thế các thiết bị của hệ thống điều khiển máy phát điện STG và hệ thống EMCS trong BDTT lần thứ 5 theo Đơn hàng số 387/1100000780

Mô tả: Thuê dịch vụ nhà sản xuất thiết bị gốc Schneider Electric để thay thế các thiết bị của hệ thống điều khiển máy phát điện STG và hệ thống EMCS trong BDTT lần thứ 5 theo Đơn hàng số 387/1100000780/ĐH-BDSC-TA5-E

Phát hành: 08/02/2023 đến ngày 23/02/2023

6

2/2023

Tên gói thầu: Mua vật tư để chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống chuyển Naphtha từ TPA đến bể chứa TK-5112 tại phân xưởng 11 theo MOC-11-22-220 theo Đơn hàng 452/1100000949/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống chuyển Naphtha từ TPA đến bể chứa TK-5112 tại phân xưởng 11 theo MOC-11-22-220 theo Đơn hàng 452/1100000949/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 08/02/2023 đến ngày 18/02/2023

3

2/2023

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để bảo dưỡng hệ thống HVAC trong TA5 theo đơn hàng số 328/1100000626/ĐH-BDSC-TA5-E

Mô tả: Mua phụ tùng để bảo dưỡng hệ thống HVAC trong TA5 theo đơn hàng số 328/1100000626/ĐH-BDSC-TA5-E

Phát hành: 07/02/2023 đến ngày 17/02/2023

31

1/2023

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp công nhân cơ khí có tay nghề cao để thực hiện bảo dưỡng thiết bị quay trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 5 theo Đơn hàng số 407/1100000831/ĐH-BDSC-TA5-R ngày 20/10/2022

Mô tả: Thuê dịch vụ cung cấp công nhân cơ khí có tay nghề cao để thực hiện bảo dưỡng thiết bị quay trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 5 theo Đơn hàng số 407/1100000831/ĐH-BDSC-TA5-R ngày 20/10/2022

Phát hành: 06/02/2023 đến ngày 21/02/2023

30

1/2023

Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác bố trí hậu cần cho BDTT lần 5 theo Đơn hàng số 239/1100000515/ĐH-VP-TA-M

Mô tả: Mua sắm trang thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác bố trí hậu cần cho BDTT lần 5 theo Đơn hàng số 239/1100000515/ĐH-VP-TA-M

Phát hành: 03/02/2023 đến ngày 14/02/2023

30

1/2023

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa hư hỏng cho các mái che tại các Khu vực Lab, A2, A3, Offsite 1 của Nhà máy lọc dầu theo đơn hàng số 443/1100000414/ĐH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa hư hỏng cho các mái che tại các Khu vực Lab, A2, A3, Offsite 1 của Nhà máy lọc dầu theo đơn hàng số 443/1100000414/ĐH-BDSC-C

Phát hành: 02/02/2023 đến ngày 13/02/2023

16

1/2023

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ làm sạch áo nước làm mát của máy đùn EX-801 trong BDTT lần 5 theo đơn hàng số 416/1100000805/ĐH-BDSC-TA5-R.

Mô tả: Thuê dịch vụ làm sạch áo nước làm mát của máy đùn EX-801 trong BDTT lần 5 theo đơn hàng số 416/1100000805/ĐH-BDSC-TA5-R.

Phát hành: 30/01/2023 đến ngày 13/02/2023