Mời thầu

Thông báo mời thầu
14

5/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho hệ thống thiết bị đo khí cháy và khí độc trong Nhà máy theo Đơn hàng số 636/20-3315-DH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho hệ thống thiết bị đo khí cháy và khí độc trong Nhà máy theo Đơn hàng số 636/20-3315-DH-BDSC-I.

Phát hành: 19/05/2021 đến ngày 28/05/2021

13

5/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán số MOC-91-19-249 tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 055/20-3545/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán số MOC-91-19-249 tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 055/20-3545/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 18/05/2021 đến ngày 24/05/2021

13

5/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tái đánh giá RBI và xây dựng IOW theo Đơn hàng số 887/19-3404/ĐH-KTTB-I

Mô tả: Thuê dịch vụ tái đánh giá RBI và xây dựng IOW theo Đơn hàng số 887/19-3404/ĐH-KTTB-I

Phát hành: 18/05/2021 đến ngày 18/06/2021

11

5/2021

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cung cấp dầu/mỡ bôi trơn do hãng Mobil sản xuất (hoặc tương đương) Đơn hàng số 655/20-2350/ĐCĐH-BDSC-R

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cung cấp dầu/mỡ bôi trơn do hãng Mobil sản xuất (hoặc tương đương) Đơn hàng số 655/20-2350/ĐCĐH-BDSC-R

Phát hành: 14/05/2021 đến ngày 24/05/2021

13

5/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phục hồi bộ phận làm kín cơ khí cho máy nén X-1301-C-01 (OEM: EAGLE BURGMANN) theo đơn hàng số 065/21-1391/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Thuê dịch vụ phục hồi bộ phận làm kín cơ khí cho máy nén X-1301-C-01 (OEM: EAGLE BURGMANN) theo đơn hàng số 065/21-1391/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 13/05/2021 đến ngày 19/05/2021

10

5/2021

Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường và điều khiển theo MOC-15-19-356 nâng cao độ tin cậy của quạt C-1502A/B theo Đơn hàng số 025/20-3347/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua sắm thiết bị đo lường và điều khiển theo MOC-15-19-356 nâng cao độ tin cậy của quạt C-1502A/B theo Đơn hàng số 025/20-3347/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 13/05/2021 đến ngày 19/05/2021

10

5/2021

Tên gói thầu: Mua sắm quần áo BHLĐ (Vải Nomex/ Cotton) cho người lao động năm 2021-2022 theo 636/20-3681/ĐH-ATMT-E

Mô tả: Mua sắm quần áo BHLĐ (Vải Nomex/ Cotton) cho người lao động năm 2021-2022 theo 636/20-3681/ĐH-ATMT-E

Phát hành: 13/05/2021 đến ngày 27/05/2021

7

5/2021

Tên gói thầu: Mua thiết bị đo màu (Color Meter) dùng để đo độ trắng của nhựa theo Đơn hàng số 15/20-3611/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Mua thiết bị đo màu (Color Meter) dùng để đo độ trắng của nhựa theo Đơn hàng số 15/20-3611/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 12/05/2021 đến ngày 18/05/2021

6

5/2021

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm cung cấp vật tư cho van thuộc hệ thống nạp xúc tác X-1502/ X-1503 theo Đơn hàng số 616/20-3518/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm cung cấp vật tư cho van thuộc hệ thống nạp xúc tác X-1502/ X-1503 theo Đơn hàng số 616/20-3518/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 11/05/2021 đến ngày 17/05/2021

6

5/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thu gom và vận chuyển cát thải phát sinh trong quá trình vệ sinh các bể tại phân xưởng xử lý nước làm mát (U34) của Nhà máy theo Đơn hàng số 76/21-1184/ĐH-ATMT-E

Mô tả: Thuê dịch vụ thu gom và vận chuyển cát thải phát sinh trong quá trình vệ sinh các bể tại phân xưởng xử lý nước làm mát (U34) của Nhà máy theo Đơn hàng số 76/21-1184/ĐH-ATMT-E

Phát hành: 10/05/2021 đến ngày 21/05/2021

5

5/2021

Tên gói thầu: Mua sữa bồi dưỡng độc hại cho CBCNV năm 2021 theo Đơn hàng điều chỉnh số 170/20-2175/ĐHĐC-VP ngày 23/4/2021

Mô tả: Mua sữa bồi dưỡng độc hại cho CBCNV năm 2021 theo Đơn hàng điều chỉnh số 170/20-2175/ĐHĐC-VP ngày 23/4/2021

Phát hành: 10/05/2021 đến ngày 24/05/2021

5

5/2021

Tên gói thầu: Mua Propylen đóng chai theo hợp đồng đơn giá 01 năm để sử dụng tại phân xưởng U-13 theo Đơn hàng số 179-21-1452/ĐH-ĐĐSX - 02 đợt giao hàng còn lại (11 bình)

Mô tả: Mua Propylen đóng chai theo hợp đồng đơn giá 01 năm để sử dụng tại phân xưởng U-13 theo Đơn hàng số 179-21-1452/ĐH-ĐĐSX - 02 đợt giao hàng còn lại (11 bình)

Phát hành: 10/05/2021 đến ngày 17/05/2021