Mời thầu

Thông báo mời thầu
5

12/2019

Tên gói thầu: Thuê chuyên gia máy biến áp thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng các máy biến áp quan trọng cấp điện áp 22 kV, 6.6kV và 0.4 kV theo Đơn hàng và Dự toán số 404/19-1667/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Thuê chuyên gia máy biến áp thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng các máy biến áp quan trọng cấp điện áp 22 kV, 6.6kV và 0.4 kV theo Đơn hàng và Dự toán số 404/19-1667/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 10/12/2019 đến ngày 23/12/2019

6

12/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn xác định giá trị phần vốn góp của BSR tại PV Building theo Đơn hàng và dự toán số 178/19-3611/ĐH-KTKH

Mô tả: Thuê dịch vụ tư vấn xác định giá trị phần vốn góp của BSR tại PV Building theo Đơn hàng và dự toán số 178/19-3611/ĐH-KTKH

Phát hành: 06/12/2019 đến ngày 16/12/2019

6

12/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phục hồi rô-to cấp 2 của máy nén A-3501 theo Đơn hàng và dự toán số 616/19-1007/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Thuê dịch vụ phục hồi rô-to cấp 2 của máy nén A-3501 theo Đơn hàng và dự toán số 616/19-1007/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 06/12/2019 đến ngày 13/12/2019

5

12/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ gia công chế tạo và lắp đặt đường ống gió, máng cáp điện HVAC tại các trạm điện SS1; SS11; PIB1; PIB4; PIB6; MRR1; MRR2 theo Đơn hàng và dự toán số 454/19-3215/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Thuê dịch vụ gia công chế tạo và lắp đặt đường ống gió, máng cáp điện HVAC tại các trạm điện SS1; SS11; PIB1; PIB4; PIB6; MRR1; MRR2 theo Đơn hàng và dự toán số 454/19-3215/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 05/12/2019 đến ngày 18/12/2019

5

12/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tháo dỡ tường tòa Nhà thí nghiệm P7 để lắp đặt AHU của hệ thống HVAC theo Đơn hàng và dự toán số 580/19-3873/ĐH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ tháo dỡ tường tòa Nhà thí nghiệm P7 để lắp đặt AHU của hệ thống HVAC theo Đơn hàng và dự toán số 580/19-3873/ĐH-BDSC-C

Phát hành: 05/12/2019 đến ngày 16/12/2019

5

12/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ xử lý côn trùng gây hại tại khu tập thể Vạn Tường, khu hành chính Building A, A1, Căng tin, Nhà thay BHLĐ, Chốt bảo vệ cổng A1, A2, Trụ sở 208 Hùng Vương và dịch vụ cung cấp xe đạp ph

Mô tả: Thuê dịch vụ xử lý côn trùng gây hại tại khu tập thể Vạn Tường, khu hành chính Building A, A1, Căng tin, Nhà thay BHLĐ, Chốt bảo vệ cổng A1, A2, Trụ sở 208 Hùng Vương và dịch vụ cung cấp xe đạp phục vụ CBCNV đi lại trong Nhà máy năm 2020 theo Đơn hàng số 468/ĐH-VP

Phát hành: 05/12/2019 đến ngày 16/12/2019

3

12/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư đệm làm kín cho công việc blinding, hệ thống đường ống, van, vệ sinh lưới lọc tại khu vực 2 trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 594/19-3942/ĐH-BDSC-TA4-P1M ngày 11/11/2019

Mô tả: Mua vật tư đệm làm kín cho công việc blinding, hệ thống đường ống, van, vệ sinh lưới lọc tại khu vực 2 trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 594/19-3942/ĐH-BDSC-TA4-P1M ngày 11/11/2019

Phát hành: 05/12/2019 đến ngày 18/12/2019

4

12/2019

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá thuê dịch vụ sửa chữa van bi toàn nhà máy trong ba năm theo Đơn hàng số 411/19-1046/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá thuê dịch vụ sửa chữa van bi toàn nhà máy trong ba năm theo Đơn hàng số 411/19-1046/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 04/12/2019 đến ngày 20/12/2019

4

12/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư Refactory để bảo dưỡng thiết bị CO Boiler tại RFCC trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng và dự toán số 585/19-3539/ĐH-BDSC-TA4-P1M

Mô tả: Mua vật tư Refactory để bảo dưỡng thiết bị CO Boiler tại RFCC trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng và dự toán số 585/19-3539/ĐH-BDSC-TA4-P1M

Phát hành: 04/12/2019 đến ngày 16/12/2019

28

11/2019

Tên gói thầu: Mua thiết bị phân tích cho sản phẩm Jet A1 theo Đơn hàng 21/ĐH-QLCL

Mô tả: Mua thiết bị phân tích cho sản phẩm Jet A1 theo Đơn hàng 21/ĐH-QLCL

Phát hành: 04/12/2019 đến ngày 23/12/2019

3

12/2019

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư chiếu sáng theo Đơn hàng và dự toán số 548/19-2147/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư chiếu sáng theo Đơn hàng và dự toán số 548/19-2147/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 03/12/2019 đến ngày 17/12/2019

3

12/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế và dự phòng tối thiểu cho thiết bị đo mức ESD bồn bể theo Đơn hàng và dự toán số 605/19-3549/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư để thay thế và dự phòng tối thiểu cho thiết bị đo mức ESD bồn bể theo Đơn hàng và dự toán số 605/19-3549/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 03/12/2019 đến ngày 16/12/2019