Mời thầu

Thông báo mời thầu
19

6/2019

Tên gói thầu: Mua hóa phẩm xúc tác phục vụ sản xuất cho phân xưởng U-39 theo Đơn hàng 130/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua hóa phẩm xúc tác phục vụ sản xuất cho phân xưởng U-39 theo Đơn hàng 130/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 25/06/2019 đến ngày 10/07/2019

24

6/2019

Tên gói thầu: Mua dụng cụ vận hành phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 1016/ĐH-VHSX.

Mô tả: Mua dụng cụ vận hành phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 1016/ĐH-VHSX.

Phát hành: 25/06/2019 đến ngày 09/07/2019

28

5/2019

Tên gói thầu: Mua thiết bị phân tích cho sản phẩm dầu mỏ theo PR-18-3506 theo Đơn hàng số 53/ĐH-QLCL

Mô tả: Mua thiết bị phân tích cho sản phẩm dầu mỏ theo PR-18-3506 theo Đơn hàng số 53/ĐH-QLCL

Phát hành: 20/06/2019 đến ngày 20/06/2019

19

6/2019

Tên gói thầu: Điểm neoMua sắm phôi thẻ từ, mực in thẻ từ theo Đơn hàng và dự toán số 221/ĐH-ATMT;

Mô tả: Điểm neoMua sắm phôi thẻ từ, mực in thẻ từ theo Đơn hàng và dự toán số 221/ĐH-ATMT;

Phát hành: 19/06/2019 đến ngày 29/06/2019

18

6/2019

Tên gói thầu: Mua quả cầu chữa cháy, nem chì cho bình chữa cháy, dây neo an toàn Đơn hàng số 225/ĐH-ATMT.

Mô tả: Mua quả cầu chữa cháy, nem chì cho bình chữa cháy, dây neo an toàn Đơn hàng số 225/ĐH-ATMT.

Phát hành: 18/06/2019 đến ngày 28/06/2019

28

5/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa thay thế thiết bị điều khiển cho máy nén khí A-3501A/B/C theo MOC-35-17-100 theo Đơn hàng 550/ĐH-BDSC-I theo Đơn hàng 550/ĐH-BDSC-I;

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa thay thế thiết bị điều khiển cho máy nén khí A-3501A/B/C theo MOC-35-17-100 theo Đơn hàng 550/ĐH-BDSC-I theo Đơn hàng 550/ĐH-BDSC-I;

Phát hành: 18/06/2019 đến ngày 18/06/2019

18

6/2019

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dầu/ mỡ bôi trơn cho thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 546/18-3868/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dầu/ mỡ bôi trơn cho thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 546/18-3868/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 17/06/2019 đến ngày 04/07/2019

17

6/2019

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dầu/ mỡ bôi trơn cho thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 546/18-3868/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dầu/ mỡ bôi trơn cho thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 546/18-3868/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 17/06/2019 đến ngày 04/07/2019

17

6/2019

Tên gói thầu: Trang bị quần áo đi mưa cho CBCNV năm 2019 theo Đơn hàng số 130/ĐH-ATMT.

Mô tả: Trang bị quần áo đi mưa cho CBCNV năm 2019 theo Đơn hàng số 130/ĐH-ATMT.

Phát hành: 14/06/2019 đến ngày 04/07/2019

17

6/2019

Tên gói thầu: Mua sắm chai khí để hiệu chuẩn máy đo khí cá nhân, phụ kiện máy đo khí, mặt nạ thiết bị hỗ trợ khí thở, phần đuôi hoa gió theo Đơn hàng số 126/ĐH-ATMT.

Mô tả: Mua sắm chai khí để hiệu chuẩn máy đo khí cá nhân, phụ kiện máy đo khí, mặt nạ thiết bị hỗ trợ khí thở, phần đuôi hoa gió theo Đơn hàng số 126/ĐH-ATMT.

Phát hành: 14/06/2019 đến ngày 04/07/2019

29

5/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn, thiết lập bản đồ ăn mòn trong nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng và dự toán số 145/ĐH-KTTB.

Mô tả: Thuê dịch vụ tư vấn, thiết lập bản đồ ăn mòn trong nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng và dự toán số 145/ĐH-KTTB.

Phát hành: 14/06/2019 đến ngày 14/06/2019

13

6/2019

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ thực hiện coating cho bể TK-2402, spool nước biển, máy nén, bơm quan trọng trong Nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 062/18-3969/ĐH-BDSC-W ngày 24/04/2019

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ thực hiện coating cho bể TK-2402, spool nước biển, máy nén, bơm quan trọng trong Nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 062/18-3969/ĐH-BDSC-W ngày 24/04/2019

Phát hành: 13/06/2019 đến ngày 04/07/2019