Mời thầu

Thông báo mời thầu
17

10/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán số MOC-15-18-138 theo Đơn hàng số 401/18-3057/ĐH-BDSC-S ngày 29/08/2018.

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán số MOC-15-18-138 theo Đơn hàng số 401/18-3057/ĐH-BDSC-S ngày 29/08/2018.

Phát hành: 23/10/2018 đến ngày 30/10/2018

17

10/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá thực hiện sơn chống ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI) năm 2019 trong toàn Nhà máy theo các yêu cầu (WR) của Ban KTTB theo Đơn hàng số 350/18-2636/ĐH-BDSC-W ngày 31/07/2018

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá thực hiện sơn chống ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI) năm 2019 trong toàn Nhà máy theo các yêu cầu (WR) của Ban KTTB theo Đơn hàng số 350/18-2636/ĐH-BDSC-W ngày 31/07/2018

Phát hành: 23/10/2018 đến ngày 07/11/2018

19

10/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra tính chính xác của các thiết bị đo lưu lượng dầu slurry của phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 024/ĐH-BDSC-I ngày 17/01/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm tra tính chính xác của các thiết bị đo lưu lượng dầu slurry của phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 024/ĐH-BDSC-I ngày 17/01/2018.

Phát hành: 22/10/2018 đến ngày 02/11/2018

19

10/2018

Tên gói thầu: Mua màng lọc (Membrane) để thay thế và dự phòng cho hệ thống lọc nước tại phân xưởng RO theo Đơn hàng số 212/18-1512/ĐH-BDSC-S ngày 27/4/2018.

Mô tả: Mua màng lọc (Membrane) để thay thế và dự phòng cho hệ thống lọc nước tại phân xưởng RO theo Đơn hàng số 212/18-1512/ĐH-BDSC-S ngày 27/4/2018.

Phát hành: 22/10/2018 đến ngày 02/11/2018

15

10/2018

Tên gói thầu: Mua Ni-tơ, Oxy y tế và thuê vỏ bình phục vụ vận hành, bảo dưỡng bến phao SPM và Trạm lặn năm 2019 theo Đơn hàng số 229/ĐH-QLCB ngày 22/08/2018.

Mô tả: Mua Ni-tơ, Oxy y tế và thuê vỏ bình phục vụ vận hành, bảo dưỡng bến phao SPM và Trạm lặn năm 2019 theo Đơn hàng số 229/ĐH-QLCB ngày 22/08/2018.

Phát hành: 19/10/2018 đến ngày 25/10/2018

11

10/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị làm sạch khi ứng phó sự cố hóa chất, phao quay dầu phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực Cảng xuất sản phẩm theo Đơn hàng số 333/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua thiết bị làm sạch khi ứng phó sự cố hóa chất, phao quay dầu phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực Cảng xuất sản phẩm theo Đơn hàng số 333/ĐH-ATMT

Phát hành: 16/10/2018 đến ngày 08/11/2018

15

10/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cảm biến nhiệt độ bề mặt ống hơi cao áp các lò hơi A/B/C/D theo Đơn hàng số 359/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cảm biến nhiệt độ bề mặt ống hơi cao áp các lò hơi A/B/C/D theo Đơn hàng số 359/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 16/10/2018 đến ngày 05/11/2018

17

9/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị đo độ ổn định oxi hóa nhiệt cho nhiên liệu Jet A-1 theo PR-18-1824theo Đơn hàng số 22/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua thiết bị đo độ ổn định oxi hóa nhiệt cho nhiên liệu Jet A-1 theo PR-18-1824theo Đơn hàng số 22/ĐH-QLCL.

Phát hành: 20/09/2018 đến ngày 09/10/2018

17

9/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế và dự phòng rủi ro cho thiết bị tách bùn ETP/A-5815-CD-01 theo Đơn hàng số 336/18-1480/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế và dự phòng rủi ro cho thiết bị tách bùn ETP/A-5815-CD-01 theo Đơn hàng số 336/18-1480/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 20/09/2018 đến ngày 12/10/2018

5

9/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống thiết bị phân tích trong toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 180/18-1525/ĐH-BDSC-I ngày 06/04/2018

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống thiết bị phân tích trong toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 180/18-1525/ĐH-BDSC-I ngày 06/04/2018

Phát hành: 11/09/2018 đến ngày 02/10/2018

5

9/2018

Tên gói thầu: Mua phụ kiện máy đo khí, khí chuẩn, phụ tùng máy đo khí, hiệu chuẩn máy đo khí, mặt nạ thiết bị hỗ trợ khí thở, đèn pin và quần áo ứng phó sự cố hóa chất phục vụ công tác bảo dưỡng, v

Mô tả: Mua phụ kiện máy đo khí, khí chuẩn, phụ tùng máy đo khí, hiệu chuẩn máy đo khí, mặt nạ thiết bị hỗ trợ khí thở, đèn pin và quần áo ứng phó sự cố hóa chất phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy năm 2018 theo Đơn hàng số 120/ĐH-ATMT

Phát hành: 10/09/2018 đến ngày 24/09/2018

7

9/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định thiết bị trạm lặn và các thiết bị nâng hạ phục vụ sản xuất Phao SPM năm 2018 theo Đơn hàng số 187/ĐH-QLCB.

Mô tả: Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định thiết bị trạm lặn và các thiết bị nâng hạ phục vụ sản xuất Phao SPM năm 2018 theo Đơn hàng số 187/ĐH-QLCB.

Phát hành: 10/09/2018 đến ngày 26/09/2018