Mời thầu

Thông báo mời thầu
23

5/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng thay thế và dự phòng cho các mixer và scraper U58 theo Đơn hàng số 060/22-1203/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua phụ tùng thay thế và dự phòng cho các mixer và scraper U58 theo Đơn hàng số 060/22-1203/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 26/05/2022 đến ngày 10/06/2022

20

5/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng thay thế cho thiết bị tối quan trọng P-6001B tại phân xưởng U60 theo MOC:60-19-168 theo Đơn hàng số 070/22-1382/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua phụ tùng thay thế cho thiết bị tối quan trọng P-6001B tại phân xưởng U60 theo MOC:60-19-168 theo Đơn hàng số 070/22-1382/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 25/05/2022 đến ngày 06/06/2022

19

5/2022

Tên gói thầu: Sửa chữa, gia cố một số hạng mục công trình thiết yếu trước mùa mưa bão nhằm đảm bảo phòng chống thiên tai năm 2022 tại Building A, A1, Căng tin, Nhà thay đồ BHLĐ, Nhà kho, Nhà tắm thuộc Khu hành

Mô tả: Sửa chữa, gia cố một số hạng mục công trình thiết yếu trước mùa mưa bão nhằm đảm bảo phòng chống thiên tai năm 2022 tại Building A, A1, Căng tin, Nhà thay đồ BHLĐ, Nhà kho, Nhà tắm thuộc Khu hành chính Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 67/22-1515/ĐH-VP-A

Phát hành: 24/05/2022 đến ngày 02/06/2022

19

5/2022

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư/phụ tùng tiêu hao/thay thế cho thiết bị PCCC và UPSC theo Đơn hàng số 61/22-1141/ĐH-ATMT-F

Mô tả: Mua sắm vật tư/phụ tùng tiêu hao/thay thế cho thiết bị PCCC và UPSC theo Đơn hàng số 61/22-1141/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 23/05/2022 đến ngày 03/06/2022

17

5/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ huấn luyện “An toàn sinh mạng trên biển” theo Đơn hàng số 71/22-1473/ĐH-QTNL-L ngày 29/03/2022

Mô tả: Thuê dịch vụ huấn luyện “An toàn sinh mạng trên biển” theo Đơn hàng số 71/22-1473/ĐH-QTNL-L ngày 29/03/2022

Phát hành: 20/05/2022 đến ngày 06/06/2022

17

5/2022

Tên gói thầu: Mua mẫu corrosion coupon để thay thế định kỳ cho hệ thống giám sát ăn mòn bằng mẫu ăn mòn theo Đơn hàng số 098/22-1284/ĐHKTTB-C

Mô tả: Mua mẫu corrosion coupon để thay thế định kỳ cho hệ thống giám sát ăn mòn bằng mẫu ăn mòn theo Đơn hàng số 098/22-1284/ĐHKTTB-C

Phát hành: 20/05/2022 đến ngày 03/06/2022

16

5/2022

Tên gói thầu: Thông báo bán đấu giá Tài sản thanh lý là 02 (hai) lô vật tư hỏng thải, phế liệu từ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa của NMLD Dung Quất giai đoạn 01/04/2021 – 25/11/2021

Mô tả: Thông báo bán đấu giá Tài sản thanh lý là 02 (hai) lô vật tư hỏng thải, phế liệu từ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa của NMLD Dung Quất giai đoạn 01/04/2021 – 25/11/2021

Phát hành: 16/05/2022 đến ngày 03/06/2022

10

5/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị áp lực của trạm lặn và dụng cụ phục vụ vận hành SPM theo Đơn hàng số 35/22-1422/ĐH-QLCB-M ngày 22/03/2022

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị áp lực của trạm lặn và dụng cụ phục vụ vận hành SPM theo Đơn hàng số 35/22-1422/ĐH-QLCB-M ngày 22/03/2022

Phát hành: 13/05/2022 đến ngày 23/05/2022

9

5/2022

Tên gói thầu: Mua xe bán tải để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 072/22-1186/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua xe bán tải để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 072/22-1186/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 12/05/2022 đến ngày 27/05/2022

9

5/2022

Tên gói thầu: Cung cấp vật tư tiêu hao cho công tác hàn và phun phủ nhiệt theo Đơn hàng số 417/21-2664/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Cung cấp vật tư tiêu hao cho công tác hàn và phun phủ nhiệt theo Đơn hàng số 417/21-2664/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 12/05/2022 đến ngày 20/05/2022

9

5/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư pulley dẫn động để dự phòng và thay thế cho các quạt làm mát tối quan trọng và quan trọng của toàn nhà máy theo Đơn hàng số 163/20-3607/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư pulley dẫn động để dự phòng và thay thế cho các quạt làm mát tối quan trọng và quan trọng của toàn nhà máy theo Đơn hàng số 163/20-3607/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 12/05/2022 đến ngày 24/05/2022

20

5/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Cung cấp vật tư tiêu hao cho công tác hàn và phun phủ nhiệt theo Đơn hàng số 417/21-2664/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Cung cấp vật tư tiêu hao cho công tác hàn và phun phủ nhiệt theo Đơn hàng số 417/21-2664/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 12/05/2022 đến ngày 27/05/2022