Về BSR

Kênh phân phối

Kênh phân phối

a. Khách hàng LPG và PolyPropylene:

+ Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)

+ Công ty CP Đầu tư Phát triển Khang Minh

+ Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)

+ Công ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha

+ Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc

+ Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam

+ Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí.

+ Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PVBuilding).

+ Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân.

+ Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh

+ Công ty MT Gas.

+ Công ty TNHH MTV Marubeni Việt Nam.

b. Khách hàng xăng dầu:

+ Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

+ Tổng công ty Dầu Việt Nam.

+ Tổng công ty Thương mại, Kỹ thuật và Đầu tư.

+ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam.

+ Tổng công ty Xăng dầu Quân đội.

+ Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

+ Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

+ Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty CP Lọc Hóa dầu Nam Việt.

+ Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà.

+ Công ty Kinh doanh Xăng dầu Vinalines Phía Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam.

+ Công ty CP Hóa dầu Quân đội.