Tin tức BSR

Hội nghị Người lao động năm 2021 Ban QTNL
Ngày đăng : 27/11/2021 * Lượt xem: 502
   

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 138-KHLT-BSR-CĐCS ngày 24/11/2021 của Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động gắn với tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của BSR, chiều ngày 25/11/2021 tại Trụ sở BSR Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực (QTNL) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Chủ tịch CĐCS; đồng chí Phạm Minh Nghĩa – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban QTNL; đồng chí Sử Tài – Chủ tịch CĐBP cùng toàn thể người lao động Ban QTNL.

Toàn cảnh Hội nghị Người lao động năm 2021 Ban QTNL.

Trong năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty phải kích hoạt các biện pháp để ứng phó với dịch bệnh, bố trí người lao động sinh hoạt tập trung ”3 tại chỗ”, làm việc online… tuy nhiên Ban QTNL đã tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện và hoàn thành tốt tất cả các công tác tổ chức, nhân sự; công tác tiền lương, chế độ chính sách; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trưởng ban QTNL Phạm Minh Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.

Ban QTNL đã tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong công tác tái cơ cấu; xem xét, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của một số Ban chức năng phù hợp với phương án tái cơ cấu được duyệt; Đã tham mưu trong việc quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên Công ty; Chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan bổ sung, sửa đổi các Quy chế, quy định liên quan đến tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động. Đặc biệt, Ban QTNL đã chủ động, tích cực tìm ra các giải pháp để đảm bảo tốt các chế độ chính sách cho Người lao động Công ty trong tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhằm tạo điều kiện, động viên kịp thời Người lao động yên tâm lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Về công tác đào tạo, tính đến tháng 11/2021, Công ty đã triển khai đào tạo cho 8.456 lượt người, đạt 113% so với kế hoạch đào tạo năm 2021. Trong đó, Ban QTNL đã tham mưu tổ chức linh hoạt các khoá đào tạo thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến và đào tạo trên hệ thống E-Learning; Phối hợp tổ chức thành công các khoá đào tạo với đối tác Nhật Bản, được Tập đoàn và Công ty JCCP (Nhật Bản) tin tưởng và đánh giá rất cao.

Phó Trưởng ban QTNL Nguyễn Chí Thắng báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ ăm 2022.

Năm 2021, Ban QTNL cũng đã làm đầu mối tổ chức, triển khai thực hiện  hiệu quả Đề án Văn hóa doanh nghiệp BSR gắn với Đề án tái tạo văn hoá Petrovietnam; triển khai sâu rộng, lan tỏa phương châm hành động của Tập đoàn “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” và 05 giá trị cốt lõi của BSR “Chính trực – Chuyên nghiệp – Đoàn kết – Sáng tạo – Hiệu quả” trong toàn BSR.

Các công tác khác như: Thi đua khen thưởng, Công tác ISO, 5S, công tác đoàn thể, phong trào… cũng đã được Ban QTNL thực hiện sáng tạo, hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau.

Năm 2022, Ban QTNL sẽ triển khai thực hiện nhiều công việc theo chức năng nhiệm vụ, trong đó tiếp tục tập trung triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2 theo chiến lược, định hướng phát triển của Công ty, chủ trương của Tập đoàn, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, giảm giao diện, nâng cao hiệu quả xử lý công việc; chuẩn hóa dữ liệu nhân sự và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, kết nối dữ liệu với các hệ thống quản trị của BSR; Hoàn thiện hệ thống lương và chế độ chính sách nhằm thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao; Tiếp tục xây dựng và hệ thống hóa cơ sở dữ liệu đào tạo trực tuyến để nâng cao hiệu quả đào tạo, đảm bảo năng lực cho từng CBCNV; Đẩy mạnh triển khai, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp BSR gắn với Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Chủ tịch CĐBP Sử Tài báo cáo của về tình hình thực hiện chế độ chính sách với người lao động Ban QTNL.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo của CĐBP về tình hình thực hiện chế độ chính sách với người lao động Ban QTNL, theo đó trong năm 2021 các chế độ chính sách đối với Người lao động của Ban QTNL luôn được đảm bảo, tổ chức được nhiều chương trình thiết thực, tạo sự gắn kết trong toàn thể CBCNV.

Tại Hội nghị, người lao động đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến cho chương trình hành động và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch CĐCS Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của Ban QTNL trong thời gian qua đặc biệt là việc tham mưu nhiều nội dung về quản trị, chế độ chính sách và đào tạo, góp phần cho sự phát triển bền vững của Công ty và lợi ích của người lao động. Ban QTNL tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác tham mưu để nâng cao, hoàn thiện chính sách về lương thưởng, cũng như công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo chuyên gia.

Chủ tịch CĐCS Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TGĐ Bùi Ngọc Dương đánh giá rất cao các thành tích đã đạt được của Ban QTNL trong năm qua. Trong bối cảnh Công ty gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Ban QTNL đã tham mưu và thực hiện thành công công tác tái cơ cấu, ổn định tổ chức, công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ; Tham mưu kịp thời các chế độ chính sách khi Công ty thực hiện phương án “3 tại chỗ” để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo nguồn nhân lực cho vận hành sản xuất và các chế độ kịp thời cho người lao động. Nhờ đó BSR đã trở thành hình mẫu trong công tác phòng chống dịch bệnh và được Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng như Tập đoàn đánh giá rất cao.

TGĐ Bùi Ngọc Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong thời gian tới Ban QTNL cần tích cực tham mưu cho lãnh trong việc tái cơ cấu, xây dựng chiến lược phát triển của BSR cũng như công tác quản trị rủi ro. Xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo thường xuyên, đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nâng cao, đặc biệt là đào tạo chuyên gia với trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao để có thể cung cấp dịch vụ ra bên ngoài.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Đề án văn hóa doanh nghiệp BSR gắn với Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam nhằm lan tỏa, tạo sự gắn kết, niềm tin của người lao động.

Hội nghị Người lao động năm 2021 Ban QTNL đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã bầu 02 đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu Người lao động BSR năm 2021.

Ngọc Lâm

Tin liên quan
BSR trao quà Tết Nhâm Dần 2022 tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

BSR trao quà Tết Nhâm Dần 2022 tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 21.01.2022 Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao 300 suất quà Tết (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
BSR trao quà Tết Nhâm Dần 2022 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

BSR trao quà Tết Nhâm Dần 2022 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện chương trình Tết vì người nghèo năm 2022, chiều ngày 20/1/2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chương trình trao quà Tết tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
BSR trao quà Tết Nhâm Dần 2022 tại huyện Tư Nghĩa và Minh Long (Quảng Ngãi)

BSR trao quà Tết Nhâm Dần 2022 tại huyện Tư Nghĩa và Minh Long (Quảng Ngãi)

Ngày 18/01/2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho bà con nhân dân nghèo ở huyện Tư Nghĩa và huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.