Tin tức BSR

Đại hội Chi bộ Ban QTNL nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày đăng : 07/09/2022 * Lượt xem: 387
   

Thực hiện Hướng dẫn 393-HD/ĐU ngày 15/7/2022 về đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2022-2023, căn cứ Công văn số 415-CV/ĐU ngày 25/8/2022 của Đảng ủy BSR về phê duyệt kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc, ngày 31/8/2022, Chi bộ Quản trị nhân lực (QTNL) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Phạm Minh Nghĩa - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Bí thư Chi bộ Ban QTNL; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Phó Trưởng ban QTNL, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ QTNL.

Đại hội đã lắng nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; trong đó, trọng tâm nhấn mạnh về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm  kỳ qua, Chi bộ QTNL thường xuyên lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Công ty và Đảng ủy Tập đoàn; luôn kịp thời, sát đúng với tình hình thực tế; chấp hành các đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng thông qua việc quán triệt Nghị quyết các cấp; xây dựng chương trình công tác đáp ứng đúng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay từ đó có những chỉ đạo hoạt động chặt chẽ, sâu sát nhằm chủ động thực hiện đầy đủ và có chất lượng các nhiệm vụ của Chi bộ.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tái cơ cấu giai đoạn 2 theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm đầu mối, tách bạch chức năng quản lý điều hành Công ty với hoạt động sản xuất của Nhà máy; tham mưu thực hiện công tác quy hoạch cán bộ và đề xuất bổ nhiệm, luân chuyển, phân công, bố trí công việc đúng người, đúng việc; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong Công ty để kịp thời động viên khuyến khích NLĐ, gương điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, Ban QTNL cũng đã có những bước cải tiến hệ thống các quy chế, quy định, cơ chế về tiền lương, chế độ chính sách, tạo đồng thuận trong CBCNV. Chủ động nghiên cứu, đề xuất áp dụng các chế độ mới về tiền lương, phụ cấp, thưởng an toàn, BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn con người … cho CBCNV phù hợp với quy định của Nhà nước, Tập đoàn và Công ty.

Đồng chí Phạm Minh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc Đại hội.

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực luôn là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm vụ chính trị của Ban QTNL. Nhiệm kỳ qua, Ban QTNL luôn chú trọng đến việc đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên sâu, phát triển chuyên gia, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo cho các cấp từ nhân viên đến các cấp quản lý đảm bảo việc không ngừng phát triển năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu đặt ra; đặc biệt là chương trình bồi dưỡng năng lực quản lý cho các cấp lãnh đạo, cũng như cán bộ thuộc diện quy hoạch đã và đang được triển khai theo lộ trình phù hợp với nhu cầu quản trị hoạt động và sự phát triển của Công ty, Chương trình đào tạo “7 thói quen hiệu quả” đã mang lại sự lan tỏa tích cực trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp BSR, tạo nền tảng và động lực và tư duy tích cực trong  suy nghĩ và hành động của CBCNV. 

Gắn liền với công tác đào tạo là công tác tuyên truyền sâu rộng văn hóa doanh nghiệp BSR, văn hóa an toàn qua nhiều hình thức đa dạng và phong phú, giúp người lao động hiểu biết rõ hơn văn hóa bản sắc của BSR và các định hướng, chính sách, các hoạt động chung của BSR, phương châm hành động của Tập đoàn, giúp người lao động vững vàng tâm lý trong hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định tư tưởng, yên tâm làm việc và gắn bó với Công ty.

Ngoài ra, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Chi bộ đẩy mạnh trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởngquán triệt sâu rộng các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chú trọng phát triển đảng viên mới, quan tâm đến công tác nghiệp vụ đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 

Công tác lãnh đạo các phong trào, đoàn thể, an sinh xã hội luôn được Chi bộ quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức Công đoàn bộ phận, Chi đoàn, Tổ nữ công tham gia tích cực các hoạt động do các đoàn thể chính trị - xã hội Công ty tổ chức cũng như chủ động tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động Ban QTNL như Giải chạy bộ Xuân nghĩa tình 2022, Giải chạy bộ gây quỹ từ thiện, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, trồng cây xanh tại Nhà lưu niệm Đồng chí Nguyễn Nghiêm,…

Với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng thuận của tập thể đảng viên Chi bộ và sự phát huy vai trò, thể hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị, Chi bộ QTNL nhiệm kỳ 2020-2022 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Chi bộ đề ra tại kỳ Đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc trao Giấy khen cho Tập thể Chi bộ QTNL và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động phức tạp về kinh tế - chính trị - xã hội ở quy mô toàn cầu tác động khó lường đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR. Cơ chế, chính sách trong quản lý kinh tế của nhà nước còn trong quá trình hoàn thiện và điều chỉnh cũng tạo ra thách thức rất lớn mà doanh nghiệp cần điều chỉnh để thích ứng. Song song với sự biến động lớn về môi trường vĩ mô, áp lực lớn trong việc đảm bảo yêu cầu môi trường cho sản phẩm, tổ chức vận hành sản xuất an toàn, hiệu quả trong điều kiện thiết bị của Nhà máy ngày càng già hóa, áp lực về tiến độ triển khai Dự án nâng cấp mở rộng, xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển, và các yêu cầu của chiến lược Công ty, đặc biệt là cần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp tiến bộ và hệ thống quản trị nguồn nhân lực chiến lược đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của tập thể đảng viên, CBCNV Ban QTNL và cả Công ty. 

Để vượt qua những thách thức rất lớn đó, Đại hội Chi bộ QTNL lần này là dịp để Chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung trí tuệ đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhằm tạo bước đột phá về công tác nhân sự, chế độ chính sách, đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đại hội cũng nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, để nâng cao chất lượng công việc nhằm tạo được sự phát triển mạnh mẽ về nguồn nhân lực trong sản xuất kinh doanh và đáp ứng yêu cầu nhân sự theo chiến lược phát triển của Công ty.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội đánh giá cao những thành quả mà Chi bộ QTNL đã thực hiện được trong thời gian vừa qua trong tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đạt chất lượng và tổ chức nếp sinh hoạt, lề lối làm việc, công tác tổ chức các nội dung công việc theo chương trình công tác cả nhiệm kỳ và hàng năm đề ra khoa học, nhịp nhàng, chuyên nghiệp và hiệu quả cao. Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ QTNL tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ kỳ qua, cùng nhìn nhận những điểm cần cải tiến để đã tốt cần tốt hơn nữa trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; đồng thời  yêu cầu lãnh đạo và CBCNV Ban QTNL luôn đi đầu trong công tác triển khai Văn hóa doanh nghiệp tại BSR; có những sáng kiến, cải tiến để Văn hóa doanh nghiệp đi sâu vào tiềm thức của mỗi người, được nhân rộng đến với từng CBCNV vì Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng của sự thành công của BSR. 

Bên cạnh đó, Chi bộ QTNL phải phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục phát triển đảng viên mới, phát triển các chương trình đào tạo hiệu quả và mang lại khả năng ứng dụng cao trong lao động, sản xuất.. 

Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 mới ra mắt. 

Cũng tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy BSR, đồng chí Phạm Minh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc trao Giấy khen Chi bộ tiêu biểu xuất sắc năm 2021 cho Chi bộ QTNL và các cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”. 

Với dự tín nhiệm cao của Chi bộ, Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới; trong đóđồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Phó Trưởng Ban QTNL, Chủ tịch Công đoàn cơ sở được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Văn Đẩu - Phó Trưởng phòng Lao động tiền lương giữ chức Chi ủy viên Chi bộ.

Toàn thể đảng viên Chi bộ QTNL. 

Truyền thông BSR

Tin liên quan
Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên làm việc tại Công ty BSR

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên làm việc tại Công ty BSR

Ngày 5/10/2022, Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ kế hoạch 2023; tình hình triển khai các dự án đầu tư và kế hoạch bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần 5.
Tổ Giám sát môi trường, Bộ TN&MT làm việc tại NMLD Dung Quất

Tổ Giám sát môi trường, Bộ TN&MT làm việc tại NMLD Dung Quất

Chiều ngày 06/10/2022 Tổ Giám sát môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) dô ông Phạm Hồng Sơn – Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên dẫn đầu đã đến làm việc tại Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất.
Lãnh đạo Doosan Vina thăm và làm việc tại BSR

Lãnh đạo Doosan Vina thăm và làm việc tại BSR

Sáng ngày 06/10/2002, đoàn công tác của Lãnh đạo Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) do Tổng Giám đốc Kim Hyo Tae dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Binh Sơn (BSR).