Cổ phần hóa

Công bố thông tin

Tài liệu Nội dung Cập nhật
Về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dich đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dich đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

12/12/2018
Thông báo Về việc ứng cử đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2022

Thông báo Về việc ứng cử đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2022

07/12/2018
Vê việc Lập Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Vê việc Lập Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/12/2018
Công bố BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất Quý III năm 2018

Công bố BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất Quý III năm 2018

19/10/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2018

19/10/2018
Công bố Báo cáo tài chính Riêng Quý III năm 2018

Công bố BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất Quý III năm 2018

19/10/2018
Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét

Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét

28/08/2018
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Phần II)

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Phần II)

20/08/2018
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Phần I)

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Phần I)

20/08/2018
Công văn chấp thuận Hồ sơ đăng ký đại chúng của UBCKNN

Công văn chấp thuận Hồ sơ đăng ký đại chúng của UBCKNN

20/08/2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

20/08/2018
Danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

01/08/2018
Báo cáo Tài chính Qúy II năm 2018

Báo cáo Tài chính Qúy II năm 2018

31/07/2018
Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Công Lọc-Hóa dầu Bình Sơn

Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Công Lọc-Hóa dầu Bình Sơn

24/07/2018
Thông báo bổ nhiệm nhân sự phụ trách Kế toán

Thông báo bổ nhiệm nhân sự phụ trách Kế toán

04/07/2018
Thông báo thay đổi Giấy đăng ký Kinh doanh

Thông báo thay đổi Giấy đăng ký Kinh doanh

04/07/2018
Điều lệ Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Điều lệ Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

22/06/2018
Nghi quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Nghi quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất Cống ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

22/06/2018
Biên bản Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Biên bản Đại hội cổ đông lần thứ nhất Cống ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

22/06/2018
Thông báo mời tham dự ĐH đồng cổ đông lần thứ nhất

CÔNG BỐ THÔNG TIN

04/07/2018
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Phần II

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Phần II

08/06/2018
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Phần I

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Phần I

08/06/2018
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

08/06/2018
Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất Công ty Cổ phần

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất Công ty Cổ phần

31/05/2018
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

24/05/2018
Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

22/05/2018
Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

22/05/2018
BSR: Ông Nguyễn Văn Hội – Phó tổng giám đốc Công ty đăng ký mua 4000 CP (04/05/2018 07:00 AM)

BSR: Ông Nguyễn Văn Hội – Phó tổng giám đốc Công ty đăng ký mua 4000 CP (04/05/2018 07:00 AM)

22/05/2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHỞI TỐ, TẠM GIAM ĐỐI VỚI  ÔNG NGUYỄN HOÀI GIANG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ ÔNG PHẠM XUÂN QUANG – KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY BSR

Ngày 10/5/2018,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra các Quyết định khởi tố bị can số: 64; 65/C46-P11; Lệnh bắt bị can để tạm giam số: 19; 20/C46-P11 và Lệnh khám xét số: 24; 25/C46-P11 đối với ông Nguyễn Hoài Giang, sinh năm 1968, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và ông Phạm Xuân Quang, sinh năm 1980, Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015.

11/05/2018
Thông Báo Về Việc Khởi Tố, Tạm Giam Đối Với Ông Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty

Ngày 27/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Vũ Mạnh Tùng, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

02/05/2018
Ủy quyền công bố thông tin

Ủy quyền công bố thông tin

20/04/2018
Tóm tắt kết quả các hoạt động chính năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Tóm tắt kết quả các hoạt động chính năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

19/04/2018
Thuyết minh ý kiến nhấn mạnh báo cáo tài chính năm 2017

Thuyết minh ý kiến nhấn mạnh báo cáo tài chính năm 2017

19/04/2018
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017

19/04/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

19/04/2018
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

11/04/2018
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017

11/04/2018
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2017

11/04/2018
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

11/04/2018
Báo cáo kết quả thực hiện các trách nhiệm công ích và trách nhiệm xã hội nam 2017

Báo cáo kết quả thực hiện các trách nhiệm công ích và trách nhiệm xã hội nam 2017

11/04/2018
Đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

Đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

11/04/2018
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018

11/04/2018
Tóm tắt kết quả các hoạt động chính của BSR

Tóm tắt kết quả các hoạt động chính của BSR

11/04/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý III đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính riêng Quý III đã được kiểm toán năm 2017

11/04/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III đã được kiểm toán năm 2017

11/04/2018
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần IV

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần IV

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần III

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần III

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần II

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần II

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần I

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần I

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần II

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần II

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần I

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần I

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013

31/12/2017
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

31/12/2017
Thông báo bán đấu giá

Thông báo bán đấu giá

31/12/2017
Danh sách đại lý tham gia bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR.

Danh sách đại lý tham gia bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR.

31/12/2017
Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần

31/12/2017
Dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

31/12/2017
Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR do Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR do Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

31/12/2017
Bản công bố thông tin bán đấu giá Cổ phần lần đầu

Bản công bố thông tin bán đấu giá Cổ phần lần đầu

31/12/2017
Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa

31/12/2017
Phương án cổ phần hóa phần II

Phương án cổ phần hóa phần II

31/12/2017
Phương án cổ phần hóa phần I

Phương án cổ phần hóa phần I

31/12/2017
Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp

Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp

29/12/2017