Văn Hóa Thể Thao

BSR – Xây dựng văn hóa đặc trưng và gắn kết
Ngày đăng : 19/09/2016 * Lượt xem: 2927
   

Văn hóa doanh nghiệp có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Cũng như văn hoá của một đất nước nói chung, văn hoá của một đơn vị có những đặc trưng cụ thể riêng biệt. Trước hết, văn hoá BSR là sản phẩm của những người cùng làm trong Công ty và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong đơn vị chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó. Văn hoá BSR còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng đơn vị mình.

Với khát khao vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực lọc hóa dầu thông qua đội ngũ nhân sự gắn kết chặt chẽ, đồng tâm hiệp lực, tận tụy, trách nhiệm và không ngừng vươn lên, giúp Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phát triển bền vững, thực hiện thành công tầm nhìn và sứ mệnh của tập thể lãnh đạo và người lao động toàn Công ty, từ đầu tháng 7 năm 2016, BSR đã khởi động Đề án xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đề án nhận được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của toàn thể cán bộ công nhân viên. Công ty cũng đã có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Văn hóa doanh nghiệp BSR.

Làm tốt công tác an sinh xã hội là một trong những nét đẹp đặc trưng của văn hóa BSR

Mục tiêu của đề án là nâng cao thương hiệu, xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Công ty làm định hướng rõ ràng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Triển khai xây dựng bộ giá trị cốt lõi và hành vi văn hóa doanh nghiệp cho tất cả các cấp độ trong Công ty; Phổ biến đến tất cả các nhân viên hiểu rõ, ghi nhớ và tích cực chia sẻ các giá trị văn hóa cốt lõi đồng thời truyền thông tích cực để toàn thể cán bộ công nhân viên cam kết thực hiện các giá trị cốt lõi, từ đó hình thành văn hóa đặc trưng và gắn kết cho Công ty BSR.

Hiện tại đề án đã hoàn thành các bước khảo sát mức độ gắn kết của đội ngũ cán bộ công nhân viên, thống nhất nội dung về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh của Công ty, lựa chọn các đại sứ văn hóa và phỏng vấn, lựa chọn giá trị cốt lõi làm hành vi đại diện cho từng phòng chức năng.

Tiếp theo, Đề án văn hóa doanh nghiệp BSR sẽ tiếp tục với các hoạt động xây dựng bộ hành vi và nguyên tắc ứng xử chung về văn hóa dựa trên các giá trị cốt lõi của BSR, xây dựng các bộ hành vi và nguyên tắc ứng xử cho từng phòng ban, thư viện các hoạt động văn hóa BSR.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty BSR được đặc biệt quan tâm. Qua hơn 8 năm phát triển, đã có nhiều truyền thống và giá trị tốt đẹp đã hình thành, dần đưa BSR trở thành một đơn vị có nét văn hóa đặc sắc và độc đáo, là niềm tự nào của mỗi người lao động BSR và đóng góp quan trọng vào thành công của BSR hôm nay.

Để xây dựng thành công Văn hóa doanh nghiệp BSR là nhiệm vụ không phải chỉ dành riêng cho người đứng đầu Công ty hay cụ thể một ai đó mà là dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay, góp sức nhằm mục đích tạo một môi trường văn hóa BSR đích thực, góp phần đưa BSR của chúng ta tiến tới vị thế cao trong nền kinh tế thị trường hiện nay và trong tương lai.

Vương Cát Tường

Tin liên quan
Bài ca tháng 9   

Bài ca tháng 9   

Thân tặng những người đồng chí của tôi