Về BSR

Bộ Công Thương phổ biến Nghị định kinh doanh khí tại miền Trung

Ngày 30/5, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT-BCT về kinh doanh khí.

Đại diện cho Bộ Công Thương là ông Nguyễn Lộc An, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước. Đại diện cho Công ty Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) là ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ngoài ra còn có đại diện của các công ty, thương nhân, nhà phân phối các sản phẩm khí cũng như đại diện 17 Sở Công thương các tỉnh miền Trung.

Hội nghị phổ biến Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT-BCT về kinh doanh khí do Bộ Công Thương tổ chức ngày 30/5 tại Đà Nẵng

 

Hội nghị này nằm trong chuỗi sự kiện phổ biến và triển khai Nghị định mới của Chính phủ, được tổ chức chức tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng. Trước đó, ngày 22/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

 

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP được áp dụng đối với các thương nhân theo quy định của Luật Thương mại và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động động kinh doanh khí. Các đối tượng điều chỉnh chủ yếu trong Nghị định bao gồm: Thương nhân kinh doanh khí đầu mối; Tổng đại lý kinh doanh LPG; Đại lý kinh doanh LPG; Thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất nhập khí và Thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí.Một số điểm mới, chủ yếu của Nghị định tập trung ở điều kiện kinh doanh, về hệ thống phân phối, các yêu cầu công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh khí, thay đổi một số quy định về thủ tục hành chính.

 

Taị hội nghị, ông Nguyễn Lộc An, Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước cho biết, chuỗi hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến những điểm mới trong hoạt động kinh doanh khí so với Nghị định năm 2009 của Chính phủ. Việc này sẽ góp phần giúp hoạt động phân phối, kinh doanh khí đi vào quỹ đạo, phù hợp những quy định mới.