Tin tức - sự kiện

Bản Tin Pháp Lý

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2016

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2016

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2016
BẢN TIN ĐẶC BIỆT  - HƯỚNG TỚI NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9 THÁNG 11

BẢN TIN ĐẶC BIỆT - HƯỚNG TỚI NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9 THÁNG 11

BẢN TIN ĐẶC BIỆT - HƯỚNG TỚI NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9 THÁNG 11
Hướng tới ngày 9/11 – Ngày Pháp luật Việt Nam

Hướng tới ngày 9/11 – Ngày Pháp luật Việt Nam

Tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2012, Quốc hội khóa XIII đã thống nhất thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó Điều 8 quy định: “Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.
Ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10

Ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10

Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 9/2016

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 9/2016

Nội dung bản tin Pháp lý tháng 9/2016
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 08/2016

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 08/2016

NỘI DUNG BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 08/2016
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 7/2016

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 7/2016

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 7/2016
Bản tin pháp lý tháng 04/2016

Bản tin pháp lý tháng 04/2016

Một số văn bản pháp luật ban hành trong tháng 4/2016: 1. Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/04/2016 hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có hiệu lực từ ngày 20/05/2016. 2. Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thay thế Thông tư 43/2014/TT-BTC ngày 11/04/2014 và Thông tư 151/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012), có hiệu lực từ ngày 01/04/2016.
Bản tin pháp lý tháng 05/2016

Bản tin pháp lý tháng 05/2016

v Một số văn bản pháp luật ban hành trong tháng 5/2016: 1. Chỉ thị 05/CT-BCT ngày 19/5/2016 của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. 2. Thông tư 68/2016/TT-BTC ngày 5/5/2016 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành.
Bản tin pháp lý tháng 03/2016

Bản tin pháp lý tháng 03/2016

v Một số văn bản pháp luật ban hành trong Tháng 03/2016: 1. Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 về kinh doanh khí (thay thế Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009), có hiệu lực từ ngày 15/05/2016.
Bản tin pháp lý tháng 02/2016

Bản tin pháp lý tháng 02/2016

Một số văn bản pháp luật ban hành trong Tháng 02/2016: Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (thay thế Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013).
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 1/2016

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 1/2016

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hướng dẫn Luật đầu tư, có hiệu lực từ ngày 27/12/2015 (thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006), (sửa đổi Nghị định số Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/ 5/2014).