Tin tức - sự kiện

Bản Tin Pháp Lý

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 6 - 2018

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 6 - 2018

NỘI DUNG BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THANG 6/2018
Bản tin pháp lý tháng 03/2018

Bản tin pháp lý tháng 03/2018

Bản tin pháp lý tháng 03/2018
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2018
Bản tin pháp lý tháng 02/2018

Bản tin pháp lý tháng 02/2018

NỘI DUNG BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2018
Bản tin Pháp lý tháng 12/2017

Bản tin Pháp lý tháng 12/2017

Bản tin Pháp lý tháng 12/2017
Viện Tiêu chuẩn Anh trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng cho BSR

Viện Tiêu chuẩn Anh trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng cho BSR

Ngày 29/11/2017, Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) đã cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng – ISO 50001:2011 và dấu đảm bảo BSI cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).
9/11 – NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

9/11 – NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Ngày 20/6/2012 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật số 14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Luật này quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Bản tin pháp lý tháng 10/2017

Bản tin pháp lý tháng 10/2017

Nội dung bản tin pháp lý tháng 10/2017.
Bản tin pháp lý tháng 09/2017

Bản tin pháp lý tháng 09/2017

Một số văn bản pháp lý đã ban hành tháng 9/2017
Bản tin pháp lý tháng 08/2017

Bản tin pháp lý tháng 08/2017

NỘI DUNG BẢN TIN PHÁP LÝ CỦA BSR THÁNG 08 NĂM 2017