Chào bán sản phẩm

Chào bán Spot sản phẩm LPG Dung Quất của BSR. BSR có nhu cầu xuất bán bổ sung mặt hàng LPG Dung Quất giao tháng 5/2021 và tháng 6/2021