Mời thầu

Thông báo mời thầu
16

8/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư sửa chữa van ở cụm Silo chứa hạt nhựa PP theo Đơn hàng số 260/17-2345//ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư sửa chữa van ở cụm Silo chứa hạt nhựa PP theo Đơn hàng số 260/17-2345//ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 22/08/2017 đến ngày 06/09/2017

15

8/2017

Tên gói thầu: Lắp đặt camera tại Unit 34 giám sát cửa thải theo đơn hàng 136/ĐH-NCPT-ATMT.

Mô tả: Lắp đặt camera tại Unit 34 giám sát cửa thải theo đơn hàng 136/ĐH-NCPT-ATMT.

Phát hành: 21/08/2017 đến ngày 31/08/2017

9

8/2017

Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị đo vi khí hậu và đo bụi theo Đơn hàng số 359/ĐH-ATMT.

Mô tả: Mua sắm thiết bị đo vi khí hậu và đo bụi theo Đơn hàng số 359/ĐH-ATMT.

Phát hành: 15/08/2017 đến ngày 28/08/2017

10

8/2017

Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống cửa chống bão, gia cường bên ngoài bảo vệ các cửa kính tự động tại Building A1, Trụ sở 208 Hùng Vương và nhà hành chính PP trong mùa mưa bão theo Đơn hàng 251/ĐH-VP;

Mô tả: Lắp đặt hệ thống cửa chống bão, gia cường bên ngoài bảo vệ các cửa kính tự động tại Building A1, Trụ sở 208 Hùng Vương và nhà hành chính PP trong mùa mưa bão theo Đơn hàng 251/ĐH-VP;

Phát hành: 15/08/2017 đến ngày 28/08/2017

4

8/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ vận hành, bảo dưỡng SPM và trạm lặn theo Đơn hàng số 129/ĐH-QLCB.

Mô tả: Mua vật tư phục vụ vận hành, bảo dưỡng SPM và trạm lặn theo Đơn hàng số 129/ĐH-QLCB.

Phát hành: 10/08/2017 đến ngày 01/09/2017

4

8/2017

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ công tác vận hành và Bảo dưỡng SPM theo Đơn hàng số 70/ĐH-QLCB và Tờ trình hiệu chỉnh số 98/TTr-QLCB (Mục 1, 2 của PR 17-1776)

Mô tả: Mua sắm vật tư phục vụ công tác vận hành và Bảo dưỡng SPM theo Đơn hàng số 70/ĐH-QLCB và Tờ trình hiệu chỉnh số 98/TTr-QLCB (Mục 1, 2 của PR 17-1776)

Phát hành: 10/08/2017 đến ngày 01/09/2017

4

8/2017

Tên gói thầu: Mua mũ bảo hiểm tặng cho CBCNV BSR theo Đơn hàng số 343/ĐH-VP;

Mô tả: Mua mũ bảo hiểm tặng cho CBCNV BSR theo Đơn hàng số 343/ĐH-VP;

Phát hành: 09/08/2017 đến ngày 18/08/2017

2

8/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho bơm A-3102-P-06A/B, model: SG-PY2400EA theo Đơn hàng số 289/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho bơm A-3102-P-06A/B, model: SG-PY2400EA theo Đơn hàng số 289/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 08/08/2017 đến ngày 17/08/2017

1

8/2017

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phê duyệt mẫu đồng hồ đo đếm thương mại theo Đơn hàng số 228/ĐH-BDSC-I ngày 25/04/2017.

Mô tả: Thuê dịch vụ phê duyệt mẫu đồng hồ đo đếm thương mại theo Đơn hàng số 228/ĐH-BDSC-I ngày 25/04/2017.

Phát hành: 07/08/2017 đến ngày 17/08/2017

27

7/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư để phục vụ cho công việc kiểm tra làm sạch các bể chứa TK-5201A, TK-3801A, TK-5110B, TK-5604 theo Đơn hàng số 337/17-2458/ĐH-BDSC-S.

Mô tả: Mua vật tư để phục vụ cho công việc kiểm tra làm sạch các bể chứa TK-5201A, TK-3801A, TK-5110B, TK-5604 theo Đơn hàng số 337/17-2458/ĐH-BDSC-S.

Phát hành: 02/08/2017 đến ngày 11/08/2017

28

7/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, chuẩn hóa hạ tầng mạng theo kiến trúc SOA/SONA theo Đơn hàng 178/ĐH-NCPT.

Mô tả: Mua vật tư thay thế, chuẩn hóa hạ tầng mạng theo kiến trúc SOA/SONA theo Đơn hàng 178/ĐH-NCPT.

Phát hành: 02/08/2017 đến ngày 23/08/2017

19

7/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng, thay thế, chuẩn hóa hệ thống hạ tầng mạng tại trụ sở 208 Hùng Vương và một số tòa nhà làm việc theo Đơn hàng 225/ĐH-NCPT.

Mô tả: Mua vật tư dự phòng, thay thế, chuẩn hóa hệ thống hạ tầng mạng tại trụ sở 208 Hùng Vương và một số tòa nhà làm việc theo Đơn hàng 225/ĐH-NCPT.

Phát hành: 25/07/2017 đến ngày 17/08/2017