Mời thầu

Thông báo mời thầu
18

10/2017

Tên gói thầu: Sửa chữa xe chữa cháy 76K-9746 theo Đơn hàng số 523/ĐH-ATMT.

Mô tả: Sửa chữa xe chữa cháy 76K-9746 theo Đơn hàng số 523/ĐH-ATMT.

Phát hành: 24/10/2017 đến ngày 07/11/2017

18

10/2017

Tên gói thầu: Mua thiết bị gia nhiệt từ bằng dòng trung tần đa năng theo Đơn hàng số 091/ĐH-BDSC-W và Tờ trình hiệu chỉnh số 929/TTr-BDSC-W

Mô tả: Mua thiết bị gia nhiệt từ bằng dòng trung tần đa năng theo Đơn hàng số 091/ĐH-BDSC-W và Tờ trình hiệu chỉnh số 929/TTr-BDSC-W

Phát hành: 24/10/2017 đến ngày 07/11/2017

17

10/2017

Tên gói thầu: Mua bổ sung thiết bị đo và dụng cụ cầm tay phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa theo Đơn hàng số 391/17-2476/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua bổ sung thiết bị đo và dụng cụ cầm tay phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa theo Đơn hàng số 391/17-2476/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 23/10/2017 đến ngày 03/11/2017

16

10/2017

Tên gói thầu: Mua dụng cụ, thiết bị ứng phó sự cố hóa chất năm 2017 theo Đơn hàng 501/ĐH-ATMT ngày 10/8/2017.

Mô tả: Mua dụng cụ, thiết bị ứng phó sự cố hóa chất năm 2017 theo Đơn hàng 501/ĐH-ATMT ngày 10/8/2017.

Phát hành: 20/10/2017 đến ngày 30/10/2017

4

10/2017

Tên gói thầu: Mua đèn LED chiếu sáng đường để thay thế cho bộ đèn hơi natri cao áp theo MOC-ELE-15-193 - Đơn hàng số 217/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua đèn LED chiếu sáng đường để thay thế cho bộ đèn hơi natri cao áp theo MOC-ELE-15-193 - Đơn hàng số 217/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 11/10/2017 đến ngày 30/10/2017

6

10/2017

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao BDSC dùng chung năm 2017- 2019 theo Đơn hàng số 364/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao BDSC dùng chung năm 2017- 2019 theo Đơn hàng số 364/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 11/10/2017 đến ngày 24/10/2017

6

10/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên cho các thiết bị đo lường và điều khiển thuộc phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 381/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên cho các thiết bị đo lường và điều khiển thuộc phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 381/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 11/10/2017 đến ngày 20/10/2017

6

10/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng các thiết bị đo lường tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 375/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư dự phòng các thiết bị đo lường tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 375/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 11/10/2017 đến ngày 20/10/2017

4

10/2017

Tên gói thầu: Nâng cấp một phần và mua vật tư sửa chữa, thay thế cho hệ thống hàng hải theo Đơn hàng số 309/ĐH-NCPT.

Mô tả: Nâng cấp một phần và mua vật tư sửa chữa, thay thế cho hệ thống hàng hải theo Đơn hàng số 309/ĐH-NCPT.

Phát hành: 10/10/2017 đến ngày 30/10/2017

3

10/2017

Tên gói thầu: Cung cấp nhân lực thực hiện làm sạch và kiểm tra bên trong bể chứa TK-5604 và TK-5110B theo Đơn hàng 383/17-3049/ĐH-BDSC-S.

Mô tả: Cung cấp nhân lực thực hiện làm sạch và kiểm tra bên trong bể chứa TK-5604 và TK-5110B theo Đơn hàng 383/17-3049/ĐH-BDSC-S.

Phát hành: 09/10/2017 đến ngày 19/10/2017

27

9/2017

Tên gói thầu: Mua phần mềm, thiết bị thay thế cho hạ tầng CNTT, máy trạm các hệ thống quản lý, sản xuất theo Đơn hàng số 308/ĐH-NCPT.

Mô tả: Mua phần mềm, thiết bị thay thế cho hạ tầng CNTT, máy trạm các hệ thống quản lý, sản xuất theo Đơn hàng số 308/ĐH-NCPT.

Phát hành: 03/10/2017 đến ngày 23/10/2017

27

9/2017

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa khung đệm va cho bến xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng 178/ĐH-QLCB

Mô tả: Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa khung đệm va cho bến xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng 178/ĐH-QLCB

Phát hành: 29/09/2017 đến ngày 23/10/2017