Mời thầu

Thông báo mời thầu
16

7/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm cung cấp vât tư cho thiết bị chống sốc điện, thiết bị cách ly bảo vệ, công tắc hành trình (SPD, barrier, isolator, limit switch) để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm cung cấp vât tư cho thiết bị chống sốc điện, thiết bị cách ly bảo vệ, công tắc hành trình (SPD, barrier, isolator, limit switch) để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên theo Đơn hàng và Dự toán số 180/20-1322/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 16/07/2020 đến ngày 29/07/2020

14

7/2020

Tên gói thầu: Thuê nhà thầu thực hiện đo barem bồn, bể chứa theo đơn hàng và dự toán số 067/20-1260/ĐH-NCPT-T.

Mô tả: Thuê nhà thầu thực hiện đo barem bồn, bể chứa theo đơn hàng và dự toán số 067/20-1260/ĐH-NCPT-T.

Phát hành: 15/07/2020 đến ngày 28/07/2020

15

7/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế để bảo dưỡng sửa chữa thang máy XL-1351, XL-1580 và Z-871 theo Đơn hàng và dự toán số 254/20-1036/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư thay thế để bảo dưỡng sửa chữa thang máy XL-1351, XL-1580 và Z-871 theo Đơn hàng và dự toán số 254/20-1036/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 15/07/2020 đến ngày 27/07/2020

28

7/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu - Thuê nhà thầu thực hiện đo barem bồn, bể chứa theo đơn hàng và dự toán số 067/20-1260/ĐH-NCPT-T

Mô tả: Gia hạn gói thầu - Thuê nhà thầu thực hiện đo barem bồn, bể chứa theo đơn hàng và dự toán số 067/20-1260/ĐH-NCPT-T

Phát hành: 15/07/2020 đến ngày 28/07/2020

7

7/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2020) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 82/20-1446/ĐH-QLCB-T

Mô tả: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2020) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 82/20-1446/ĐH-QLCB-T

Phát hành: 10/07/2020 đến ngày 22/07/2020

7

7/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp Gasket để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên/đột xuất theo Đơn hàng số 230/20-1973/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp Gasket để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên/đột xuất theo Đơn hàng số 230/20-1973/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 10/07/2020 đến ngày 20/07/2020

9

7/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong giai đoạn BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 231/19-4849/ĐH-ATMT-S ngày 26/5/2020.

Mô tả: Thuê dịch vụ bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong giai đoạn BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 231/19-4849/ĐH-ATMT-S ngày 26/5/2020.

Phát hành: 10/07/2020 đến ngày 20/07/2020

10

7/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điều hòa nhiệt độ tại các khu văn phòng làm việc bên ngoài hàng rào Nhà máy thuộc Buiding A1, Căng tin, Trạm Y tế, Nhà thay BHLĐ, Cổng A2/A5, Đội xe, Nhà

Mô tả: Thuê dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điều hòa nhiệt độ tại các khu văn phòng làm việc bên ngoài hàng rào Nhà máy thuộc Buiding A1, Căng tin, Trạm Y tế, Nhà thay BHLĐ, Cổng A2/A5, Đội xe, Nhà nhìn toàn cảnh Đồi Cây Sấu và Trụ sở 208 Hùng Vương  cho năm 2020 theo Đơn hà

Phát hành: 10/07/2020 đến ngày 21/07/2020

6

7/2020

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ về việc hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ thí nghiệm năm 2020 theo Đơn hàng và dự toán số 02/20-1100/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Cung cấp dịch vụ về việc hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ thí nghiệm năm 2020 theo Đơn hàng và dự toán số 02/20-1100/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 09/07/2020 đến ngày 20/07/2020

7

7/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển CO Boiler, STG, X-1507, Air Compressor A-3501A/B/C, A-3402 theo Đơn hàng và Dự toán số 091/19-3955/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển CO Boiler, STG, X-1507, Air Compressor A-3501A/B/C, A-3402 theo Đơn hàng và Dự toán số 091/19-3955/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 07/07/2020 đến ngày 20/07/2020

6

7/2020

Tên gói thầu: Mua hệ thống Camera giám sát thân nhiệt cơ thể người để chủ động phòng, chống dịch Covid -19 theo Đơn hàng số 245/20-1589/ĐH-ATMT-E.

Mô tả: Mua hệ thống Camera giám sát thân nhiệt cơ thể người để chủ động phòng, chống dịch Covid -19 theo Đơn hàng số 245/20-1589/ĐH-ATMT-E.

Phát hành: 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020

6

7/2020

Tên gói thầu: Mua khóa và nhãn để cô lập năng lượng theo quy trình LOTO khi BDSC thường xuyên và cho BDTT theo Đơn hàng số 261/20-2067/ĐH-BDSC-P

Mô tả: Mua khóa và nhãn để cô lập năng lượng theo quy trình LOTO khi BDSC thường xuyên và cho BDTT theo Đơn hàng số 261/20-2067/ĐH-BDSC-P

Phát hành: 30/06/2020 đến ngày 13/07/2020