Mời thầu

Thông báo mời thầu
24

3/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phục hồi vỏ bơm bảo dưỡng bơm slurry P-1504A phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 594/21-3083/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Thuê dịch vụ phục hồi vỏ bơm bảo dưỡng bơm slurry P-1504A phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 594/21-3083/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 29/03/2022 đến ngày 08/04/2022

24

3/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để thay thế và dự phòng cho một lần đại tu của thiết bị quan trọng - Bơm thu hồi propylene P-205 và P-302AB tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 586/21-3258/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua phụ tùng để thay thế và dự phòng cho một lần đại tu của thiết bị quan trọng - Bơm thu hồi propylene P-205 và P-302AB tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 586/21-3258/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 28/03/2022 đến ngày 05/04/2022

25

3/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật dài hạn LTSA cho các hệ thống điều khiển DCS/ESD/FGS do Schneider-Electric cung cấp tại phân xưởng sản xuất hạt nhựa Polypropylene theo Đơn hàng số 840/21-2991/ĐH-NCPT-A

Mô tả: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật dài hạn LTSA cho các hệ thống điều khiển DCS/ESD/FGS do Schneider-Electric cung cấp tại phân xưởng sản xuất hạt nhựa Polypropylene theo Đơn hàng số 840/21-2991/ĐH-NCPT-A

Phát hành: 28/03/2022 đến ngày 08/04/2022

28

3/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp xà lan có trang bị cẩu để tháo/lắp đệm va tại Jetty theo Đơn hàng số 557/21-2751/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Thuê dịch vụ cung cấp xà lan có trang bị cẩu để tháo/lắp đệm va tại Jetty theo Đơn hàng số 557/21-2751/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 28/03/2022 đến ngày 12/04/2022

24

3/2022

Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn đánh giá định lượng rủi ro cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất định kỳ 5 năm/lần theo Thông tư số 40/2018/TT-BCT theo Đơn hàng số 701/21-3175/ĐH-ATMT-S

Mô tả: Thuê đơn vị tư vấn đánh giá định lượng rủi ro cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất định kỳ 5 năm/lần theo Thông tư số 40/2018/TT-BCT theo Đơn hàng số 701/21-3175/ĐH-ATMT-S

Phát hành: 27/03/2022 đến ngày 05/04/2022

24

3/2022

Tên gói thầu: Mua hóa chất loại Fe/Ca theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại phân xưởng U-11 theo đơn hàng 80-21-3450/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua hóa chất loại Fe/Ca theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại phân xưởng U-11 theo đơn hàng 80-21-3450/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 27/03/2022 đến ngày 06/04/2022

23

3/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để đại tu động cơ bơm nước biển PM-3401B&E theo Đơn hàng số 603/21-3350/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua phụ tùng để đại tu động cơ bơm nước biển PM-3401B&E theo Đơn hàng số 603/21-3350/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 26/03/2022 đến ngày 04/04/2022

23

3/2022

Tên gói thầu: Mua sắm phụ tùng vật tư lắp trên đường ống mềm nổi sử dụng để thay thế và dự phòng cho thiết bị SPM theo Đơn hàng số 600/21-3358/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua sắm phụ tùng vật tư lắp trên đường ống mềm nổi sử dụng để thay thế và dự phòng cho thiết bị SPM theo Đơn hàng số 600/21-3358/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 26/03/2022 đến ngày 04/04/2022

22

3/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư, phụ tùng thay thế để bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thử nghiệm dưới hình thức ký kết Hợp đồng đơn giá năm 2022 theo Đơn hàng số 21/21-3283/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Mua vật tư, phụ tùng thay thế để bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thử nghiệm dưới hình thức ký kết Hợp đồng đơn giá năm 2022 theo Đơn hàng số 21/21-3283/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 25/03/2022 đến ngày 08/04/2022

4

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa lắp đặt thay thế các giếng và dây anode của hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa theo Đơn hàng số 384/21-2598/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa lắp đặt thay thế các giếng và dây anode của hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa theo Đơn hàng số 384/21-2598/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 24/03/2022 đến ngày 12/04/2022

4

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ chống ăn mòn mặt bích đường ống quan trọng theo Đơn hàng số 385/21-2539/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ chống ăn mòn mặt bích đường ống quan trọng theo Đơn hàng số 385/21-2539/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 24/03/2022 đến ngày 12/04/2022

21

3/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ chống ăn mòn mặt bích đường ống quan trọng theo Đơn hàng số 385/21-2539/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Thuê dịch vụ bảo vệ chống ăn mòn mặt bích đường ống quan trọng theo Đơn hàng số 385/21-2539/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 24/03/2022 đến ngày 04/04/2022