Mời thầu

Thông báo mời thầu
18

4/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 210/ĐH-VHSX ngày 07/3/2018.

Mô tả: Mua thiết bị phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 210/ĐH-VHSX ngày 07/3/2018.

Phát hành: 19/04/2018 đến ngày 03/05/2018

12

4/2018

Tên gói thầu: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT

Mô tả: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT

Phát hành: 19/04/2018 đến ngày 14/05/2018

12

4/2018

Tên gói thầu: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT.

Mô tả: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT.

Phát hành: 18/04/2018 đến ngày 11/05/2018

9

4/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá thuê xe cẩu 300 tấn để phục vụ bảo dưỡng các bơm nước biển P-3401A/B/C/D/E trong năm 2018 theo Đơn hàng số 084/17-4106/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá thuê xe cẩu 300 tấn để phục vụ bảo dưỡng các bơm nước biển P-3401A/B/C/D/E trong năm 2018 theo Đơn hàng số 084/17-4106/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 13/04/2018 đến ngày 27/04/2018

9

4/2018

Tên gói thầu: Mua bóng đèn led để thay thế cho hệ thống chiếu sáng theo khuyến cáo của báo cáo xem xét sự cố số IG17-1311 theo Đơn hàng số 600/17-3883/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua bóng đèn led để thay thế cho hệ thống chiếu sáng theo khuyến cáo của báo cáo xem xét sự cố số IG17-1311 theo Đơn hàng số 600/17-3883/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 13/04/2018 đến ngày 27/04/2018

4

4/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho thiết bị tách cụm X-1504 theo Đơn hàng số 103/18-1100/ĐH-BDSC-E ngày 05/03/2018.

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho thiết bị tách cụm X-1504 theo Đơn hàng số 103/18-1100/ĐH-BDSC-E ngày 05/03/2018.

Phát hành: 10/04/2018 đến ngày 19/04/2018

4

4/2018

Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ đào tạo huấn luyện Giảng viên An toàn lao động – vệ sinh lao động theo Đơn hàng số 31/ĐH-QTNL”

Mô tả: “Thuê dịch vụ đào tạo huấn luyện Giảng viên An toàn lao động – vệ sinh lao động theo Đơn hàng số 31/ĐH-QTNL”

Phát hành: 09/04/2018 đến ngày 24/04/2018

12

4/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư để bảo dưỡng cho các thiết bị báo cháy và chữa cháy FM-200 theo Đơn hàng số 080/17-2171/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư để bảo dưỡng cho các thiết bị báo cháy và chữa cháy FM-200 theo Đơn hàng số 080/17-2171/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 09/04/2018 đến ngày 18/04/2018

2

4/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện cải tạo  và lắp đặt bổ sung hệ thống mạng không dây Wifi trong các khu vực làm việc theo Đơn hàng 026/ĐH-NCPT.

Mô tả: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện cải tạo  và lắp đặt bổ sung hệ thống mạng không dây Wifi trong các khu vực làm việc theo Đơn hàng 026/ĐH-NCPT.

Phát hành: 02/04/2018 đến ngày 27/04/2018

27

3/2018

Tên gói thầu: Mua động cơ thay thế cho động cơ PM-5108B theo Đơn hàng số 043/18-1032/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua động cơ thay thế cho động cơ PM-5108B theo Đơn hàng số 043/18-1032/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 02/04/2018 đến ngày 13/04/2018

27

3/2018

Tên gói thầu: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT

Mô tả: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT

Phát hành: 31/03/2018 đến ngày 31/03/2018

27

3/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển Jetty định kỳ 05 năm lần thứ II (năm 2018) theo quy định nhà nước theo Đơn hàng số 290/ĐH-QLCB

Mô tả: Thuê dịch vụ thực hiện kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển Jetty định kỳ 05 năm lần thứ II (năm 2018) theo quy định nhà nước theo Đơn hàng số 290/ĐH-QLCB

Phát hành: 31/03/2018 đến ngày 23/04/2018