Mời thầu

Thông báo mời thầu
13

3/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá thuê dịch vụ coating, phục hồi hỏng hóc bên trong cho các spool, bơm nước biển và các van, máy nén trong Nhà máy năm 2018 theo Đơn hàng số 596/ĐH-BDSC-W ngày 29/12/2017

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá thuê dịch vụ coating, phục hồi hỏng hóc bên trong cho các spool, bơm nước biển và các van, máy nén trong Nhà máy năm 2018 theo Đơn hàng số 596/ĐH-BDSC-W ngày 29/12/2017

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 02/04/2018

14

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, sửa chữa và lắp đặt camera tầm xa chuyên dụng giám sát an ninh nhà máy theo Đơn hàng số 336/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư thay thế, sửa chữa và lắp đặt camera tầm xa chuyên dụng giám sát an ninh nhà máy theo Đơn hàng số 336/ĐH-NCPT

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 10/04/2018

15

3/2018

Tên gói thầu: Mua vòng làm kín ổ bi để thực hiện thay thế cho các bơm tại phân xưởng 1A/B theo Đơn hàng số 558/17-3498/ĐH-BDSC-R ngày 08/12/2017.

Mô tả: Mua vòng làm kín ổ bi để thực hiện thay thế cho các bơm tại phân xưởng 1A/B theo Đơn hàng số 558/17-3498/ĐH-BDSC-R ngày 08/12/2017.

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 09/04/2018

9

3/2018

Tên gói thầu: Mua máy cân bằng động để phục vụ công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị quay trong Nhà máy theo kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2017 theo Đơn hàng số 537/17-3483/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua máy cân bằng động để phục vụ công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị quay trong Nhà máy theo kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2017 theo Đơn hàng số 537/17-3483/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 14/03/2018 đến ngày 28/03/2018

9

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, sửa chữa và lắp đặt camera tầm xa chuyên dụng giám sát an ninh nhà máy theo Đơn hàng số 336/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư thay thế, sửa chữa và lắp đặt camera tầm xa chuyên dụng giám sát an ninh nhà máy theo Đơn hàng số 336/ĐH-NCPT

Phát hành: 14/03/2018 đến ngày 06/04/2018

9

3/2018

Tên gói thầu: Mua vòng làm kín ổ bi để thực hiện thay thế cho các bơm tại phân xưởng 1A/B theo Đơn hàng số 558/17-3498/ĐH-BDSC-R ngày 08/12/2017.

Mô tả: Mua vòng làm kín ổ bi để thực hiện thay thế cho các bơm tại phân xưởng 1A/B theo Đơn hàng số 558/17-3498/ĐH-BDSC-R ngày 08/12/2017.

Phát hành: 14/03/2018 đến ngày 03/04/2018

12

3/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động vận hành sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 54/ĐH-ATMT.

Mô tả: Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động vận hành sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 54/ĐH-ATMT.

Phát hành: 13/03/2018 đến ngày 04/04/2018

29

3/2018

Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá, tư vấn và hoàn thiện việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của BSR theo Đơn hàng số 404/ĐH-NCPT;

Mô tả: Thuê đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá, tư vấn và hoàn thiện việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của BSR theo Đơn hàng số 404/ĐH-NCPT;

Phát hành: 07/03/2018 đến ngày 05/04/2018

2

3/2018

Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá, tư vấn và hoàn thiện việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của BSR theo Đơn hàng số 404/ĐH-NCPT.

Mô tả: Thuê đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá, tư vấn và hoàn thiện việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của BSR theo Đơn hàng số 404/ĐH-NCPT.

Phát hành: 07/03/2018 đến ngày 27/03/2018

5

3/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm toán BCTC tại thời điểm chuyển thành Công ty Cổ phần theo Đơn hàng số 90/ĐH-TCKT.

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm toán BCTC tại thời điểm chuyển thành Công ty Cổ phần theo Đơn hàng số 90/ĐH-TCKT.

Phát hành: 06/03/2018 đến ngày 13/03/2018

26

2/2018

Tên gói thầu: Thuê nhân lực để thực hiện công việc làm sạch bên trong bể dầu thô TK-6001A theo Đơn hàng 555/17-3617/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Thuê nhân lực để thực hiện công việc làm sạch bên trong bể dầu thô TK-6001A theo Đơn hàng 555/17-3617/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 02/03/2018 đến ngày 15/03/2018

26

2/2018

Tên gói thầu: Thuê nhân lực để thực hiện công việc kiểm tra và làm sạch bên trong bể chứa TK-5214 và TK-3801B theo Đơn hàng 561/17-3913/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Thuê nhân lực để thực hiện công việc kiểm tra và làm sạch bên trong bể chứa TK-5214 và TK-3801B theo Đơn hàng 561/17-3913/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 02/03/2018 đến ngày 15/03/2018