Mời thầu

Thông báo mời thầu
22

11/2021

Tên gói thầu: Ký Hợp đồng đơn giá 3 năm về việc cung cấp nhân lực để bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 027/20-2520/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Ký Hợp đồng đơn giá 3 năm về việc cung cấp nhân lực để bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 027/20-2520/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 25/11/2021 đến ngày 10/12/2021

22

11/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư lõi lọc để dự phòng cho thiết bị F-5301 theo Đơn hàng số 232/21-1964/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư lõi lọc để dự phòng cho thiết bị F-5301 theo Đơn hàng số 232/21-1964/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 25/11/2021 đến ngày 02/12/2021

19

11/2021

Tên gói thầu: Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 - Đơn hàng số 2: Trang bị hạ tầng phần cứng Công nghệ thông tin để triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 theo Đơn hàng số 119/21-2792/ĐH-CNTT-1

Mô tả: Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 - Đơn hàng số 2: Trang bị hạ tầng phần cứng Công nghệ thông tin để triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 theo Đơn hàng số 119/21-2792/ĐH-CNTT-1

Phát hành: 23/11/2021 đến ngày 13/12/2021

23

11/2021

Tên gói thầu: Thuê đơn vị đánh giá tái chứng nhận hợp quy, đánh giá giám sát hợp quy định kỳ và giám sát chất lượng định kỳ theo phương thức 5 cho sản phẩm Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (Hổn hợp butan, proban

Mô tả: Thuê đơn vị đánh giá tái chứng nhận hợp quy, đánh giá giám sát hợp quy định kỳ và giám sát chất lượng định kỳ theo phương thức 5 cho sản phẩm Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (Hổn hợp butan, proban thương phẩm sử dụng làm khí đốt dân dụng và khí đốt công nghiệp) theo Đơn

Phát hành: 22/11/2021 đến ngày 05/12/2021

10

11/2021

Tên gói thầu: Mua chương trình đào tạo E-learning dành cho cấp quản lý – Năm 2021 theo Đơn hàng số 345/21-2533/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Mua chương trình đào tạo E-learning dành cho cấp quản lý – Năm 2021 theo Đơn hàng số 345/21-2533/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 15/11/2021 đến ngày 25/11/2021

9

11/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để đại tu cho máy nén C-601A theo Đơn hàng số 396/21-2601/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư để đại tu cho máy nén C-601A theo Đơn hàng số 396/21-2601/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 13/11/2021 đến ngày 22/11/2021

8

11/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán số MOC-15-21-396 - Chế tạo và lắp đặt đường off-gas để thu hồi Propylene từ PP Plant về RFCC theo Đơn hàng số 285/21-2219/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán số MOC-15-21-396 - Chế tạo và lắp đặt đường off-gas để thu hồi Propylene từ PP Plant về RFCC theo Đơn hàng số 285/21-2219/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 12/11/2021 đến ngày 22/11/2021

8

11/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ quan trắc môi trường (01/01/2022 – 31/12/2024) theo Đơn hàng số 552/21-2654/ĐH-ATMT-E

Mô tả: Thuê dịch vụ quan trắc môi trường (01/01/2022 – 31/12/2024) theo Đơn hàng số 552/21-2654/ĐH-ATMT-E

Phát hành: 11/11/2021 đến ngày 26/11/2021

8

11/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cắt cỏ, vệ sinh làm sạch kênh mương và thu gom chất thải bên trong nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 419/21-2426/ĐH-ATMT-E

Mô tả: Thuê dịch vụ cắt cỏ, vệ sinh làm sạch kênh mương và thu gom chất thải bên trong nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 419/21-2426/ĐH-ATMT-E

Phát hành: 11/11/2021 đến ngày 25/11/2021

8

11/2021

Tên gói thầu: Thuê chuyên gia tái đánh giá HAZOP cho NMLD Dung Quất và phân xưởng PP theo Đơn hàng số 207/21-1253/ĐH-NCPT-E ngày 05/04/2021

Mô tả: Thuê chuyên gia tái đánh giá HAZOP cho NMLD Dung Quất và phân xưởng PP theo Đơn hàng số 207/21-1253/ĐH-NCPT-E ngày 05/04/2021

Phát hành: 11/11/2021 đến ngày 10/12/2021

8

11/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp hoa cây cảnh trang trí Tết Nguyên Đán phục vụ CBCNV năm 2022 theo Đơn hàng số 318/21-2629/ĐH-VP-A

Mô tả: Thuê dịch vụ cung cấp hoa cây cảnh trang trí Tết Nguyên Đán phục vụ CBCNV năm 2022 theo Đơn hàng số 318/21-2629/ĐH-VP-A

Phát hành: 11/11/2021 đến ngày 20/11/2021

6

11/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng để thực hiện bảo dưỡng-sửa chữa hệ thống điều khiển tích hợp (ICS) của hãng Schneider Electric trong Nhà máy PP theo Đơn hàng số 631/21-2377/ĐH-NCPT-A

Mô tả: Mua vật tư dự phòng để thực hiện bảo dưỡng-sửa chữa hệ thống điều khiển tích hợp (ICS) của hãng Schneider Electric trong Nhà máy PP theo Đơn hàng số 631/21-2377/ĐH-NCPT-A

Phát hành: 11/11/2021 đến ngày 22/11/2021