Mời thầu

Thông báo mời thầu
4

5/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa, mở rộng hệ thống hạ tầng CNTT theo hình thức hợp đồng đơn giá cho năm 2022 theo Đơn hàng số 00012/22-1208/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa, mở rộng hệ thống hạ tầng CNTT theo hình thức hợp đồng đơn giá cho năm 2022 theo Đơn hàng số 00012/22-1208/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 08/05/2022 đến ngày 18/05/2022

4

5/2022

Tên gói thầu: Mua HPXT phục vụ sản xuất theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 203-22-1385/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua HPXT phục vụ sản xuất theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 203-22-1385/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 07/05/2022 đến ngày 17/05/2022

4

5/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ theo Đơn hàng số 22/22-1161/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ theo Đơn hàng số 22/22-1161/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 07/05/2022 đến ngày 17/05/2022

29

4/2022

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ, trang bị và nâng cấp thiết bị hỗ trợ công tác kiểm tra thiết bị, bảo dưỡng sửa chữa tại hiện trường và cơ sở hạ tầng không dây (WIFI) của BSR nhằm đảm bảo hoạt động

Mô tả: Cung cấp dịch vụ, trang bị và nâng cấp thiết bị hỗ trợ công tác kiểm tra thiết bị, bảo dưỡng sửa chữa tại hiện trường và cơ sở hạ tầng không dây (WIFI) của BSR nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của các thiết bị di động theo Đơn hàng số 152/21-3238/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 05/05/2022 đến ngày 19/05/2022

27

4/2022

Tên gói thầu: Mua bơm và phụ tùng để thay thế một lần cho các bơm châm hóa chất phosphate (P-1531B/C/E, P-1532B/D) của các thiết bị sinh hơi phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 607/21-3226/ĐH/BDSC-R

Mô tả: Mua bơm và phụ tùng để thay thế một lần cho các bơm châm hóa chất phosphate (P-1531B/C/E, P-1532B/D) của các thiết bị sinh hơi phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 607/21-3226/ĐH/BDSC-R

Phát hành: 04/05/2022 đến ngày 16/05/2022

27

4/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện công việc sơn chống ăn mòn cho hệ thống close drain line theo Đơn hàng số 033/22-1074/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua vật tư thực hiện công việc sơn chống ăn mòn cho hệ thống close drain line theo Đơn hàng số 033/22-1074/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 30/04/2022 đến ngày 11/05/2022

26

4/2022

Tên gói thầu: Mua bổ sung vật tư y tế phòng, chống dịch Covid 19 năm 2022 theo Đơn hàng số 78/22-1219/ĐH-ATMT-E

Mô tả: Mua bổ sung vật tư y tế phòng, chống dịch Covid 19 năm 2022 theo Đơn hàng số 78/22-1219/ĐH-ATMT-E

Phát hành: 29/04/2022 đến ngày 11/05/2022

25

4/2022

Tên gói thầu: Cung cấp vật tư lõi lọc, lưới lọc, refractory thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa trong nhà máy theo Đơn hàng số 580/21-3302/ĐHBDSC-S

Mô tả: Cung cấp vật tư lõi lọc, lưới lọc, refractory thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa trong nhà máy theo Đơn hàng số 580/21-3302/ĐHBDSC-S

Phát hành: 29/04/2022 đến ngày 09/05/2022

25

4/2022

Tên gói thầu: Mua bao Jumbo để sử dụng tại Nhà máy theo đơn hàng số 190/22-1379/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua bao Jumbo để sử dụng tại Nhà máy theo đơn hàng số 190/22-1379/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 28/04/2022 đến ngày 09/05/2022

25

4/2022

Tên gói thầu: Mua khớp nối để thay thế và dự phòng cho thiết bị quay trong phạm vi toàn nhà theo Đơn hàng số 50/22-1091/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua khớp nối để thay thế và dự phòng cho thiết bị quay trong phạm vi toàn nhà theo Đơn hàng số 50/22-1091/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 28/04/2022 đến ngày 09/05/2022

25

4/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư để chế tạo thay thế sửa chữa lan can bị hỏng trong Nhà máy theo Đơn hàng số 508/21-2998/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua vật tư để chế tạo thay thế sửa chữa lan can bị hỏng trong Nhà máy theo Đơn hàng số 508/21-2998/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 28/04/2022 đến ngày 12/05/2022

25

4/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa các hư hỏng tại các tòa nhà điều khiển trong Nhà máy theo Đơn hàng số 005/21-3340/ĐH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa các hư hỏng tại các tòa nhà điều khiển trong Nhà máy theo Đơn hàng số 005/21-3340/ĐH-BDSC-C

Phát hành: 27/04/2022 đến ngày 09/05/2022