Mời thầu

Thông báo mời thầu
20

8/2018

Tên gói thầu: Mua phụ tùng thay thế để bảo dưỡng định kỳ cho các loại máy công cụ tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 163/18-1684/ĐH-BDSC-W ngày 28/3/2018.

Mô tả: Mua phụ tùng thay thế để bảo dưỡng định kỳ cho các loại máy công cụ tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 163/18-1684/ĐH-BDSC-W ngày 28/3/2018.

Phát hành: 10/08/2018 đến ngày 29/08/2018

3

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa theo Đơn hàng số 271/18-2211/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa theo Đơn hàng số 271/18-2211/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 09/08/2018 đến ngày 24/08/2018

6

8/2018

Tên gói thầu: Mua sắm bịt bô tiêu chuẩn và thiết bị giám sát tuần tra bảo vệ theo Đơn hàng số 217/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua sắm bịt bô tiêu chuẩn và thiết bị giám sát tuần tra bảo vệ theo Đơn hàng số 217/ĐH-ATMT

Phát hành: 08/08/2018 đến ngày 23/08/2018

20

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, cải tạo thiết bị giám sát tầm xa tăng cường an ninh, an toàn phao SPM theo Đơn hàng số 149/ĐH-NCPT ngày 18/5/2018.

Mô tả: Mua vật tư thay thế, cải tạo thiết bị giám sát tầm xa tăng cường an ninh, an toàn phao SPM theo Đơn hàng số 149/ĐH-NCPT ngày 18/5/2018.

Phát hành: 08/08/2018 đến ngày 28/08/2018

6

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, cải tạo hệ thống trung tâm dữ liệu và lắp đặt thiết bị đầu cuối bổ sung phục vụ yêu cầu công việc theo Đơn hàng 168/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư thay thế, cải tạo hệ thống trung tâm dữ liệu và lắp đặt thiết bị đầu cuối bổ sung phục vụ yêu cầu công việc theo Đơn hàng 168/ĐH-NCPT

Phát hành: 07/08/2018 đến ngày 28/08/2018

2

8/2018

Tên gói thầu: Mua bình chữa cháy xách tay, quần áo chữa cháy năm 2018 theo Đơn hàng số 258/ĐH-ATMT ngày 28/5/2018.

Mô tả: Mua bình chữa cháy xách tay, quần áo chữa cháy năm 2018 theo Đơn hàng số 258/ĐH-ATMT ngày 28/5/2018.

Phát hành: 07/08/2018 đến ngày 27/08/2018

2

8/2018

Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ cá nhân cho Người lao động năm 2018 theo Đơn hàng 239/ĐH-ATMT ngày 11/5/2018.

Mô tả: Mua sắm thiết bị bảo vệ cá nhân cho Người lao động năm 2018 theo Đơn hàng 239/ĐH-ATMT ngày 11/5/2018.

Phát hành: 07/08/2018 đến ngày 17/08/2018

31

7/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị, dụng cụ cầm tay phục vụ công tác gia công chế tạo và bảo dưỡng sửa chữa tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 255/18-2040/ĐH-BDSC-W ngày 25/05/2018.

Mô tả: Mua thiết bị, dụng cụ cầm tay phục vụ công tác gia công chế tạo và bảo dưỡng sửa chữa tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 255/18-2040/ĐH-BDSC-W ngày 25/05/2018.

Phát hành: 06/08/2018 đến ngày 16/08/2018

1

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng cho hệ thống nạp xúc tác và lọc bụi tĩnh điện khu vực RFCC theo Đơn hàng số 252/18-1492/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng cho hệ thống nạp xúc tác và lọc bụi tĩnh điện khu vực RFCC theo Đơn hàng số 252/18-1492/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 03/08/2018 đến ngày 13/08/2018

31

7/2018

Tên gói thầu: Mua bộ đàm và điện thoại chống cháy nổ để cấp đổi và trang bị bổ sung cho nhân sự vận hành theo Đơn hàng số 104/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua bộ đàm và điện thoại chống cháy nổ để cấp đổi và trang bị bổ sung cho nhân sự vận hành theo Đơn hàng số 104/ĐH-NCPT

Phát hành: 03/08/2018 đến ngày 23/07/2018

31

7/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị thuộc hệ thống giám sát và bảo vệ máy theo Đơn hàng số 127/17-4148/ĐH-BDSC-I ngày 13/3/2018.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị thuộc hệ thống giám sát và bảo vệ máy theo Đơn hàng số 127/17-4148/ĐH-BDSC-I ngày 13/3/2018.

Phát hành: 03/08/2018 đến ngày 17/07/2018

26

7/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ và mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-51-17-151 theo Đơn hàng số 194/18-1093/ĐH-BDSC-E ngày 18/04/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ và mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-51-17-151 theo Đơn hàng số 194/18-1093/ĐH-BDSC-E ngày 18/04/2018.

Phát hành: 01/08/2018 đến ngày 13/08/2018