Mời thầu

Gia hạn gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, phục hồi các phụ kiện van trượt SV-1501/02/03/04 được thay ra sau bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo Đơn hàng số 514-21-2979/ĐH-BDSC-S

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU ĐÃ ĐĂNG TẢI NHƯ SAU

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, phục hồi các phụ kiện van trượt SV-1501/02/03/04 được thay ra sau bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo Đơn hàng số 514-21-2979/ĐH-BDSC-S.
  2. Thông tin đã đăng tải trên website https://bsr.com.vn

 

Nay Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 26 tháng 05  năm 2022

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 26 tháng 05  năm 2022

Đồng thời để thuận tiện cho Nhà thầu trong việc chuẩn bị HSDT, Tổ chuyên gia kiến nghị điều chỉnh hiệu lực của hồ sơ như sau:

  • Thời gian hiệu lực HSDT: ≥ 120 ngày kể từ 10:00 ngày 19/05/2022 hoặc ≥ 113 ngày kể từ 10:00 ngày 26/05/2022.
  • Thời gian hiệu lực của Bảo đảm dự thầu: ≥ 150 ngày kể từ 10:00 ngày 19/05/2022 hoặc ≥ 143 ngày kể từ 10:00 ngày 26/05/2022.

Lý do gia hạn: theo báo cáo xử lý tình huống đấu thầu để tăng thêm tính cạnh tranh có thêm nhà thầu tham gia chào giá.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

Quảng Ngãi , ngày 19  tháng 05 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)