Mời thầu

Gia hạn gói thầu:Thuê dịch vụ chuyển UPS 80KVA từ building A qua building A1, mua vật tư, sửa chữa các UPS cấp nguồn cho phòng máy chủ ERP và các phòng máy chủ hệ thống CNTT theo Đơn hàng số 046/22-1499/

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU ĐÃ ĐĂNG TẢI NHƯ SAU

  1. Tên gói thầu Thuê dịch vụ chuyển UPS 80KVA từ building A qua building A1, mua vật tư, sửa chữa các UPS cấp nguồn cho phòng máy chủ ERP và các phòng máy chủ hệ thống CNTT theo Đơn hàng số 046/22-1499/ĐH-CNTT-I.
  2. Tên dự án: Thuê dịch vụ chuyển UPS 80KVA từ building A qua building A1, mua vật tư, sửa chữa các UPS cấp nguồn cho phòng máy chủ ERP và các phòng máy chủ hệ thống CNTT theo Đơn hàng số 046/22-1499/ĐH-CNTT-I.
  3. Thời gian phát hành  HSYC: 07 giờ 30, ngày 17 tháng 4 năm 2022 đến trước 10giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2022.
  4. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2022.
  5. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2022.
  6. Thông tin đã đăng tải trên trang web BSR;

Nay Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

Quảng Ngãi , ngày 23 tháng 4 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)