Mời thầu

Mua vật tư phục vụ sửa chữa cho thiết bị đo lường và van flushing oil phân xưởng RFCC theo Đơn hàng 333/21-2323/ĐH-BDSC-I ngày 05/8/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa cho thiết bị đo lường và van flushing oil phân xưởng RFCC theo Đơn hàng 333/21-2323/ĐH-BDSC-I ngày 05/8/2021.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa cho thiết bị đo lường và van flushing oil phân xưởng RFCC theo Đơn hàng 333/21-2323/ĐH-BDSC-I ngày 05/8/2021.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian giao hàng: Trong vòng 18 tuần đối với Mục 1 và 8 tuần đối với mục 2, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 23/QĐ-BSR ngày 05/01/2022.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 01/2022
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Bảo dưỡng thường xuyên.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2022 đến trước 9 giờ 00, ngày 20 tháng 01 năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Tạ Trung – email: trungt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8381).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: Phát miễn phí.
 9. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 VND (Ba triệu đồng) bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 20 tháng 01 năm 2022
 11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30’, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 01 năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu