Mời thầu

Thuê dịch vụ chế tạo trục bơm P-1519 theo Đơn hàng số 246/21-2043/ĐH-BDSC-W ngày 15/06/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn  Hoặc  http://www.bsr.vn 

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ chế tạo trục bơm P-1519 theo Đơn hàng số 246/21-2043/ĐH-BDSC-W ngày 15/06/2021;
  • Loại gói thầu: Dịch vụ;
  • Giá gói thầu:
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ chế tạo trục bơm P-1519 theo Đơn hàng số 246/21-2043/ĐH-BDSC-W ngày 15/06/2021;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng;
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong tháng 10/2021;
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ chế tạo trục bơm P-1519 theo Đơn hàng số 246/21-2043/ĐH-BDSC-W ngày 15/06/2021.
 3. Nguồn vốn: Kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ năm 2021 của Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước;
 5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến trước 14 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2021 .
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ông Trịnh Duy Khoản – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.825825 – máy nhánh 8378, di động: 093201892. email khoantd@bsr.com.vn .
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,00 VNĐ;
 9. Bảo đảm dự thầu: không áp dụng;
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2021;
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15, ngày 09 tháng 11 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày  20 tháng 10 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu