Mời thầu

Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2021) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 84/21-1808/ĐH-QLCB-M

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn   

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2021) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 84/21-1808/ĐH-QLCB-M
 2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
 3. Nguồn vốn: Mục A III.3.1 – Dịch vụ kiểm tra và duy trì hiệu lực chứng chỉ đăng kiểm SPM và 02 đường ống dẫn dầu thô theo quy định nhà nước, thuộc Phụ lục 09, Kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ năm 2021 của Ban QLCB theo Quyết định số 507/QĐ-BSR ngày 09/02/2021
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 19 tháng 8 năm 2021 đến trước 9 giờ 00 ngày 30 tháng 8 năm 2021
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại dịch vụ - Phòng 505, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, điện thoại: 02553 825825 – máy nhánh 8391; email: hangntt@bsr.com.vn trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
 9. Bảo đảm dự thầu:  84.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bốn triệu đồng)
 10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 30 tháng 8 năm 2021
 11. Thời điểm mở thầu:   9 giờ 15 ngày 30 tháng 8 năm 2021

Quảng ngãi, ngày 16 tháng 8 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)