Mời thầu

Trang bị công cụ, dụng cụ, trang thiết bị nội thất lắp đặt tại các vị trí uống trà, nước phục vụ CBCNV tại Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 124/21-1442/ĐH-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Trang bị công cụ, dụng cụ, trang thiết bị nội thất lắp đặt tại các vị trí uống trà, nước phục vụ CBCNV tại Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 124/21-1442/ĐH-VP;
  • Loại gói thầu: Thuê dịch vụ;
  • Nội dung chính của gói thầu: Trang bị công cụ, dụng cụ, trang thiết bị nội thất lắp đặt tại các vị trí uống trà, nước phục vụ CBCNV tại Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 124/21-1442/ĐH-VP;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1162/QĐ-BSR ngày 09/04/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 04/2021 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Trang bị công cụ, dụng cụ, trang thiết bị nội thất lắp đặt tại các vị trí uống trà, nước phục vụ CBCNV tại Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 124/21-1442/ĐH-VP;
 3. Nguồn vốn: Mục A23 - Phụ lục 16: Kế hoạch mua sắm chi tiết năm 2021 của Văn phòng tại Quyết định số 507/QĐ-BSR ngày 09/02/2021.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2021 đến trước 10 giờ 00, ngày 19 tháng 04 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Nguyễn Lan Hương – Chuyên viên Văn Phòng, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8395, di động: 0906566852. Email: Huongnl@bsr.com.vn
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
 9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2021.
 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 20 ngày 19 tháng 04 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày 9 tháng 04 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu