Mời thầu

Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ quan trắc môi trường năm 2021 theo Đơn hàng số 480/20-3114/ĐH-ATMT-E

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU ĐÃ ĐĂNG TẢI NHƯ SAU

  1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ quan trắc môi trường năm 2021 theo Đơn hàng số 480/20-3114/ĐH-ATMT-E.
  2. Tên dự án: Thuê dịch vụ quan trắc môi trường năm 2021 theo Đơn hàng số 480/20-3114/ĐH-ATMT-E.
  3. Thời gian phát hành HSYC: từ 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2020 đến trước 14 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2020 (trong giờ hành chính).
  4. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2020.
  5. Nay Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 29 tháng 12 năm 2020.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10’ ngày 29 tháng 12 năm 2020.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

Quảng Ngãi , ngày 21 tháng 12 năm 2020

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu