Mời thầu

Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của BSR theo Đơn hàng số 144/20-1317/ĐH-QTNL-L

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của BSR theo Đơn hàng số 144/20-1317/ĐH-QTNL-L;
  • Loại gói thầu: Dịch vụ;
  • Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của BSR theo Đơn hàng số 144/20-1317/ĐH-QTNL-L;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 16 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng;
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 4680/QĐ-BSR ngày 04/12/2020.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 12/2020 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của BSR theo Đơn hàng số 144/20-1317/ĐH-QTNL-L
 3. Nguồn vốn: Mục 13 - Phụ lục 12 - Quyết định số 677/QĐ-BSR ngày 04/03/2020.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 22 tháng 12 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Nguyễn Lan Hương – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8395, di động: 0906566852. Email: Huongnl@bsr.com.vn
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: Hồ sơ được phát hành miễn phí;
 9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15 ngày 22 tháng 12 năm 2020.

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 12 năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu