Mời thầu

Mua vật tư sửa chữa, thay thế và bổ sung camera tại một số khu vực nhà máy tăng cường an ninh, an toàn VHSX theo Đơn hàng 057/ĐH-NCPT.

Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TQuảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825

Fax:                05253.825.825

Website:         http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư sửa chữa, thay thế và bổ sung camera tại một số khu vực nhà máy tăng cường an ninh, an toàn VHSX theo Đơn hàng 057/ĐH-NCPT
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư sửa chữa, thay thế và bổ sung camera tại một số khu vực nhà máy tăng cường an ninh, an toàn VHSX theo Đơn hàng 057/ĐH-NCPT.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1064/QĐ-BSR ngày 18/05/2018.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng 5/2018 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư sửa chữa, thay thế và bổ sung camera tại một số khu vực nhà máy tăng cường an ninh, an toàn VHSX theo Đơn hàng 057/ĐH-NCPT.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 05 năm 2018 đến trước 09 giờ 00, ngày 20 tháng 06 năm 2018
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ông Phan Văn Sang – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8382, di động: 0919300106. email sangpv@bsr.com.vn .
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ/bộ
 9. Bảo đảm dự thầu: Hệ thống mạng đấu thầu bắt buộc phải có bảo đảm dự thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 20 tháng 06 năm 2018
 11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2018