Mời thầu

Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa cho các thiết bị tại cụm phân xưởng phụ trợ nóng trong quý III và IV năm 2018 theo Đơn hàng số 139/18-1373/ĐH-BDSC-S ngày 19/03/2018.

Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TQuảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825

Fax:                05253.825.825

Website:         http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa cho các thiết bị tại cụm phân xưởng phụ trợ nóng trong quý III và IV năm 2018 theo Đơn hàng số 139/18-1373/ĐH-BDSC-S ngày 19/03/2018.
  • Loại gói thầu: Phi tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa cho các thiết bị tại cụm phân xưởng phụ trợ nóng trong quý III và IV năm 2018 theo Đơn hàng số 139/18-1373/ĐH-BDSC-S ngày 19/03/2018.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tuần.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: ......../QĐ-BSR ngày ..../...../2018.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng 5 và tháng 6/2018
 2. (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 3. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
 4. Nguồn vốn: Kế hoạch mua sắm, thuê dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ
 7. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 23 tháng 5 năm 2018 đến trước 9 giờ 00 ngày 12 tháng 6  năm 2018
 8. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8391; email: hangntt@bsr.com.vn trong giờ hành chính).
 9. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng)
 10. Bảo đảm dự thầu:  119.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười chín triệu đồng)
 11. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 12 tháng 6 năm 2018
 12. 11. Thời điểm mở thầu:   9 giờ 15 ngày 12 tháng 6 năm 2018