Mời thầu

Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị hệ thống đo đếm và phối trộn sản phẩm quan trọng theo Đơn hàng số 126/18-1264/ĐH-BDSC-I.

Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TQuảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825

Fax:                05253.825.825

Website:         http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị hệ thống đo đếm và phối trộn sản phẩm quan trọng theo Đơn hàng số 126/18-1264/ĐH-BDSC-I.
  • Loại gói thầu: Vật tư
  • Nội dung chính của gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị hệ thống đo đếm và phối trộn sản phẩm quan trọng theo Đơn hàng số 126/18-1264/ĐH-BDSC-I.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến 15/6/2021.
  • Loại Hợp đồng: Theo đơn giá.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1639/QĐ-BSR ngày 21/05/2018.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 05/2018
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ cho nhà máy năm 2018.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rộng rãi
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2018 đến trước  14 giờ 00, ngày 14 tháng 06 năm 2018
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Nguyễn Thế Hiệp – email: hiepnt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8380, di động: 0983030249).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ
 9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 06 năm 2018
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10’, ngày 14 tháng 06 năm 2018