Tin tức BSR

Đảng ủy BSR  Hội nghị quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
Ngày đăng : 03/08/2017 * Lượt xem: 10405
   

Sáng ngày 03/8/2017, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Đảng ủy Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hoài Giang; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Khuất Thị Lê; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trần Ngọc Nguyên; và hơn 400 đảng viên thuộc Đảng bộ BSR và các công ty thành viên là BSR-BF và PV Building.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Khuất Thị Lê - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn BSR cho biết: “Hội nghị lần này tập trung quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV BSR nhấn mạnh về nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cần phải khẳng định, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển, là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN vẫn luôn được hoàn thiện từng ngày để thể hiện sự ưu việt.  

Đồng chí Nguyễn Hoài Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV BSR phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để triển khai các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng ủy PVN đã đề ra phương hướng cơ cấu lại Tập đoàn và các đơn vị thành viên phải bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, để Tập đoàn tiếp tục giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

PVN sẽ tiến hành cơ cấu lại theo hướng tập trung vào những lĩnh vực chính của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Theo đó, Đảng ủy BSR tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh góp phần thực hiện tốt việc nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, cổ phần hóa doanh nghiệp trong thời gian tới.

Mặt khác, mục tiêu tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của BSR, không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực quản trị, phẩm chất đạo đức để kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của BSR cũng được triển khai hành động theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng ủy PVN.

Đảng bộ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thống nhất quản lý cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng; nâng cao năng lực, hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức Đảng BSR trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy dân chủ cơ sở.

Các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể toàn Đảng bộ BSR tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình hành động này cùng với các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng; nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình/kế hoạch hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Tin bài và hình ảnh - Trang Nhung

Tin liên quan
BSR học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

BSR học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Sáng 18/7/2018, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Đảng bộ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ BSR.
Tư vấn tăng thêm lợi nhuận cho NMLD Dung Quất

Tư vấn tăng thêm lợi nhuận cho NMLD Dung Quất

Chiều ngày 10/7/2018, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Hãng tư vấn Boston Consulting Group - BCG (Hoa Kỳ) đã có buổi làm việc với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về nội dung nâng cao hiệu quả (Profit Improvement) của nhà máy lọc dầu.
Công trình nghiên cứu của BSR được giới thiệu đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018

Công trình nghiên cứu của BSR được giới thiệu đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018

Ngày 03/7/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn số 3886/UBND-TH gửi Ban chỉ đạo biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về việc lựa chọn, giới thiệu công trình, giải pháp Khoa học và Công nghệ trong Sách vàng Sáng tạo.