Tin tức BSR

BSR hướng tới ngày Pháp luật Việt Nam 9/11
Ngày đăng : 09/11/2020 * Lượt xem: 559
   

Tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2012, Quốc hội khóa XIII đã thống nhất thông qua Luật số 14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó Điều 8 quy định: “Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Việc Quốc hội lấy ngày 9/11 - là Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc vì ngày 9/11/1946 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nền dân chủ nước ta - bản Hiến pháp mang tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Để cụ thể hóa Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 04/4/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó Ngày Pháp luật Việt Nam được quy định tại Chương 2 Nghị định này (bao gồm các quy định về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật; trách nhiệm hướng dẫn, trách nhiệm tổ chức Ngày Pháp luật. Theo đó Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật trong phạm vi cả nước) .

Năm 2013, lần đầu tiên Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức với quy mô rộng lớn, thống nhất trên phạm vi cả nước, hoạt động này thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các Bộ, Ngành, cơ quan, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương và đã thực sự trở thành “Ngày hội thượng tôn pháp luật”, “Ngày hội Pháp lý của toàn dân”.

Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2020 (Theo Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp): Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020, toàn ngành Tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Pano tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam tại BSR (nguồn: Ban CNTT)

Phát huy tinh thần và kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam trong 07 năm qua, năm 2020 Ngày Pháp luật Việt Nam tiếp tục được phát động. Trong dịp này, các cơ quan, Bộ, Ngành, Đoàn thể sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, tôn trọng và tuân thủ pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật. 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Công văn số 1812/UBQLV-PCKS ngày 22/10/2020 và chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 5314/DKVN-PV&KTr ngày 30/10/2020, ngày 2/11/2020, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 với các hoạt động thiết thực, hữu ích, phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay của Công ty và tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Chủ đề của Kế hoạch tại BSR là Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục nâng cao ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, ứng phó với các tác động của đại dịch Covid-19 và ổn định sản xuất kinh doanh” với một số hoạt động cụ thể được tổ chức xuyên suốt trong tháng 11/2020 và tập trung cao điểm từ ngày 9/11 đến 14/11/2020 như: giới thiệu ý nghĩa lịch sử của Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, phổ biến tuyên truyền Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện truyền thông của Công ty, gặp mặt Mạng lưới Cộng tác viên pháp lý, tổ chức các buổi tập huấn/hội thảo chuyên đề về các văn bản pháp luật mới ban hành (Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư…); tiếp tục đẩy mạnh công tác cập nhật, phổ biến các văn bản pháp luật mới, các văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch Covid-19;…

Đây sẽ là những hoạt động rất thiết thực giúp cho CBCNV Công ty hiểu sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật 9/11, cập nhật và hiểu rõ những quy định pháp luật mới có tác động đến doanh nghiệp/quyền và nghĩa vụ của Người lao động, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật đồng thời góp phần nâng cao văn hóa pháp lý và thái độ xử sự đúng đắn theo pháp luật của mỗi CBCNV BSR.

Nguyệt Ánh

Tin liên quan
Bài 2: Những giá trị còn mãi với thời gian 

Bài 2: Những giá trị còn mãi với thời gian 

Cụm công trình ứng dụng công nghệ dầu khí của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) không chỉ đem lại những thành tựu về khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, còn là bài học quý cho quản trị, thay đổi tích cực đối với địa phương, môi trường và kiểm toán năng lượng.
Bản lĩnh người Dầu khí trong đại dịch Covid-19

Bản lĩnh người Dầu khí trong đại dịch Covid-19

Trước diễn biến đại dịch COVID-19 phức tạp trong nước và các quốc gia láng giềng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cũng như các đơn vị thành viên đã và đang chủ động thắt chặt, tăng cường các giải pháp ứng phó dịch bệnh, chuyển từ “phòng ngự” sang “tấn công” với mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, duy trì thông suốt hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trao quyết định thay đổi người đại diện phần vốn BSR tại PV Building

Trao quyết định thay đổi người đại diện phần vốn BSR tại PV Building

Ngày 12/5/2021, tại Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) -  đơn vị sở hữu 83,26% vốn điều lệ của PV Building về việc thay đổi người đại diện phần vốn BSR tại PV Building.