Tin tức - sự kiện

Bản Tin Pháp Lý

Bản tin pháp lý tháng 7/2017

Bản tin pháp lý tháng 7/2017

Một số văn bản pháp luật nhà nước ban hành trong tháng 7/2017
Bản tin pháp ly tháng 06-2017

Bản tin pháp ly tháng 06-2017

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT BAN HÀNH THÁNG TRONG THÁNG 6/2017
Bản tin pháp lý tháng 05-2017

Bản tin pháp lý tháng 05-2017

Bản tin pháp ly tháng 05-2017
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LÝ THÁNG 04/2017

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LÝ THÁNG 04/2017

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LÝ THÁNG 04/2017
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 03/2017

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 03/2017

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 03/2017
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 02/2017

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 02/2017

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 02/2017
Bản tin Pháp lý tháng 01/2017

Bản tin Pháp lý tháng 01/2017

Một số văn bản pháp luật của nhà nước ban hành trong tháng 01/2017
Bản tin pháp lý tháng 12/2016

Bản tin pháp lý tháng 12/2016

Bản tin pháp lý tháng 12/2016
Bản tin pháp lý tháng 11/2016

Bản tin pháp lý tháng 11/2016

Chào mừng Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam 27 tháng 11
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2016

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2016

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2016
BẢN TIN ĐẶC BIỆT  - HƯỚNG TỚI NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9 THÁNG 11

BẢN TIN ĐẶC BIỆT - HƯỚNG TỚI NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9 THÁNG 11

BẢN TIN ĐẶC BIỆT - HƯỚNG TỚI NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9 THÁNG 11
Hướng tới ngày 9/11 – Ngày Pháp luật Việt Nam

Hướng tới ngày 9/11 – Ngày Pháp luật Việt Nam

Tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2012, Quốc hội khóa XIII đã thống nhất thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó Điều 8 quy định: “Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.