Chào bán sản phẩm

Mời tham gia đấu giá mua LPG Dung Quất năm 2021

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) chuẩn bị tổ chức chào giá cạnh tranh để lựa chọn khách hàng mua LPG năm 2021 được sản xuất tại NMLD Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, BSR kính mời Quý khách hàng tham gia đấu giá LPG Dung Quất theo kế hoạch như sau:

 • Thời gian bán Hồ sơ mời đấu giá từ ngày 26/11/2020 đến trước 14 giờ 15 phút ngày 03/12/2020 (trong giờ làm việc hành chính).
 • Giá mua 01 bộ hồ sơ là 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng) tại Ban Kinh doanh (P.401 – ĐT: 02553 825825 – Ext: 8740), Trụ sở BSR, số 208 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Phương thức mua hồ sơ:
  • Quý khách hàng cử đại diện đến mua hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ phát hành của BSR. Khi đến giao dịch mua hồ sơ, đại diện Quý khách hàng mang theo Giấy giới thiệu của Đơn vị và giấy tờ tùy thân có ảnh để BSR đối chiếu.
  • Đối với các khách hàng không mua trực tiếp hồ sơ thì có thể thực hiện mua hồ sơ theo phương thức chuyển khoản với các thông tin như sau:
   • Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;
   • STK: 0271007777779;
   • Ngân hàng: Vietcombank – Quảng Ngãi;
   • Nội dung chuyển khoản: “Tên Công tychuyển khoản mua hồ sơ đấu giá LPG Dung Quất năm 2021”.
  • BSR sẽ chuyển hồ sơ bản scan qua email cho đại diện Quý khách hàng, hồ sơ bản gốc sẽ được chuyển phát nhanh đến địa chỉ của Quý khách hàng.
 • Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào đấu giá: 14 giờ 15 phút ngày 03/12/2020.
 • Hồ sơ chào đấu giá phải kèm theo bảo đảm dự đấu giá trị giá 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) và phải được gửi đến BSR trước 14 giờ 15 phút, ngày 03/12/2020.
 • Hồ sơ chào đấu giá sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 03/12/2020 tại Trụ sở BSR, số 208 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

BSR kính mời đại diện khách hàng quan tâm đến mua hồ sơ và tham dự lễ mở đấu giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham dự của Quý khách hàng./.