Tin tức BSR

Thông báo mời tham gia Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
Ngày đăng : 08/06/2018 * Lượt xem: 1934
   

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

1. Thông báo mời họp
2. Chương trình đại hội
3. Giấy xác nhận tham dự họp
4. Mẫu giấy ủy quyền
5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất
6. Quy chế Bầu cử, ứng cử HĐQT, BKS
7. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
8. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS
9. Mẫu sơ yếu lí lịch HĐQT, BKS
10. Thẻ biểu quyết (mẫu)
11. Phiếu biểu quyết (mẫu)
12. Phiếu bầu thành viên HĐQT (mẫu)
13. Phiếu bầu thành viên BKS (mẫu)
14.Phiếu thảo luận
15. Tờ trình các nội dung của đại hội
15.1. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty cổ phần
15.2. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty
15.3. Tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch SXKD năm 2018

15.3. Phụ lục - Tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch SXKD năm 2018
15.4. Tờ trình thông qua Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022)
15.5. Tờ trình thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018
15.6. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tin liên quan
BSR lần đầu tiên tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi

BSR lần đầu tiên tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi

​​​​​​​Ngày 17/8/2018, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi BSR lần thứ I năm 2018. Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động về an toàn vệ sinh lao động; công tác phòng chống cháy nổ cho đội ngũ cán bộ làm công tác An toàn vệ sinh lao động.
Cổ phần hóa BSR, PVPower, PVOil thu về hơn 16.440 tỷ đồng

Cổ phần hóa BSR, PVPower, PVOil thu về hơn 16.440 tỷ đồng

Chiều ngày 17/8/2018, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức lễ tổng kết công tác cổ phần hóa 03 đơn vị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) và Công ty TNHH MTV Lọc-Hóa dầu Bình Sơn (BSR).
Đảng ủy BSR hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Đảng ủy BSR hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Đảng uỷ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2018. Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh đạt chỉ tiêu, vận hành nhà máy ở công suất ổn định 110%, các mặt công tác khác cũng đạt nhiều thành quả. Phát huy thành quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, Đảng uỷ BSR phấn đấu tiếp tục đạt và vượt mục tiêu năm 2018 đã đề ra.