Tin tức BSR

Thông báo mời tham gia Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
Ngày đăng : 08/06/2018 * Lượt xem: 2356
   

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

1. Thông báo mời họp
2. Chương trình đại hội
3. Giấy xác nhận tham dự họp
4. Mẫu giấy ủy quyền
5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất
6. Quy chế Bầu cử, ứng cử HĐQT, BKS
7. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
8. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS
9. Mẫu sơ yếu lí lịch HĐQT, BKS
10. Thẻ biểu quyết (mẫu)
11. Phiếu biểu quyết (mẫu)
12. Phiếu bầu thành viên HĐQT (mẫu)
13. Phiếu bầu thành viên BKS (mẫu)
14.Phiếu thảo luận
15. Tờ trình các nội dung của đại hội
15.1. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty cổ phần
15.2. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty
15.3. Tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch SXKD năm 2018

15.3. Phụ lục - Tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch SXKD năm 2018
15.4. Tờ trình thông qua Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022)
15.5. Tờ trình thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018
15.6. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tin liên quan
BSR tổ chức “Xuân nghĩa tình Dầu khí 2019”

BSR tổ chức “Xuân nghĩa tình Dầu khí 2019”

Ngày 14/1/2019, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Tết Sum vầy với chủ đề: “Xuân nghĩa tình Dầu khí 2019”.
Nữ kỹ sư lọc dầu và niềm đam mê công việc

Nữ kỹ sư lọc dầu và niềm đam mê công việc

Câu chuyện tôi muốn kể là về kỹ sư Nguyễn Thị Thu Phượng công tác tại Ban Quản lý chất lượng, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Quảng Ngãi, một lao động tiêu biểu của công ty. Ở người con gái nhỏ bé này có một nghị lực và sức sáng tạo trong lao động thật phi thường. Chị đang đảm nhận một công việc “có một không hai” mà đến ngay cả nam kỹ sư nếu đảm nhiệm cũng không hề đơn giản: Giám sát thiết bị phân tích phòng thí nghiệm.
Đảng ủy BSR học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Đảng ủy BSR học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Ngày 10/1/2019, Đảng ủy Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII và nhiệm vụ trọng tâm 2019.