Tin tức BSR

Thông báo mời tham gia Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
Ngày đăng : 08/06/2018 * Lượt xem: 2885
   

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

1. Thông báo mời họp
2. Chương trình đại hội
3. Giấy xác nhận tham dự họp
4. Mẫu giấy ủy quyền
5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất
6. Quy chế Bầu cử, ứng cử HĐQT, BKS
7. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
8. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS
9. Mẫu sơ yếu lí lịch HĐQT, BKS
10. Thẻ biểu quyết (mẫu)
11. Phiếu biểu quyết (mẫu)
12. Phiếu bầu thành viên HĐQT (mẫu)
13. Phiếu bầu thành viên BKS (mẫu)
14.Phiếu thảo luận
15. Tờ trình các nội dung của đại hội
15.1. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty cổ phần
15.2. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty
15.3. Tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch SXKD năm 2018

15.3. Phụ lục - Tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch SXKD năm 2018
15.4. Tờ trình thông qua Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022)
15.5. Tờ trình thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018
15.6. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tin liên quan
Đảm bảo an ninh cho hoạt động sản xuất kinh doanh NMLD Dung Quất

Đảm bảo an ninh cho hoạt động sản xuất kinh doanh NMLD Dung Quất

Ngày 22/5/2019, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức buổi làm việc về tình hình đảm bảo an ninh cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Người kỹ sư giám sát vận hành đam mê cải tiến

Người kỹ sư giám sát vận hành đam mê cải tiến

“Niềm tự hào nhất khi làm việc tại Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) là được gắn bó cùng nhà máy từ thời kỳ vận hành chạy thử (commissioning) với vai trò tham gia vào đội ngũ vận hành trực tiếp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” – Đó là những chia sẻ chân thành của anh Đỗ Hồng Quang – Kỹ sư giám sát vận hành, Phòng Chưng cất Dầu thô, Ban Vận hành Sản xuất BSR. Anh Quang là 1 trong 22 người lao động tiêu biểu BSR 2019 được vinh danh nhân kỷ niệm 11 năm thành lập Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (9/5/2008 – 9/5/2019).
BSR tuyên dương người lao động tiêu biểu và đối thoại định kỳ

BSR tuyên dương người lao động tiêu biểu và đối thoại định kỳ

Ngày 8/5/2019, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ tôn vinh “Người lao động BSR tiêu biểu” năm 2019 gắn với kỷ niệm 11 năm ngày thành lập Công ty (09/5/2008 - 09/5/2019) và đối thoại định kỳ với người lao động.