Tin tức BSR

Thông báo mời tham gia Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
Ngày đăng : 08/06/2018 * Lượt xem: 2086
   

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

1. Thông báo mời họp
2. Chương trình đại hội
3. Giấy xác nhận tham dự họp
4. Mẫu giấy ủy quyền
5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất
6. Quy chế Bầu cử, ứng cử HĐQT, BKS
7. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
8. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS
9. Mẫu sơ yếu lí lịch HĐQT, BKS
10. Thẻ biểu quyết (mẫu)
11. Phiếu biểu quyết (mẫu)
12. Phiếu bầu thành viên HĐQT (mẫu)
13. Phiếu bầu thành viên BKS (mẫu)
14.Phiếu thảo luận
15. Tờ trình các nội dung của đại hội
15.1. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty cổ phần
15.2. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty
15.3. Tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch SXKD năm 2018

15.3. Phụ lục - Tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch SXKD năm 2018
15.4. Tờ trình thông qua Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022)
15.5. Tờ trình thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018
15.6. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tin liên quan
Nhiên liệu sinh học Dung Quất chính thức ra dòng sản phẩm

Nhiên liệu sinh học Dung Quất chính thức ra dòng sản phẩm

15h ngày 19/10/2018, sau 5 ngày khởi động toàn bộ nhà máy, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất thuộc Công ty CP Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR – BF) đã cho ra dòng sản phẩm cồn sinh học (E100).
Hội thảo chiến lược lộ trình phát triển công tác ATSKMT của BSR

Hội thảo chiến lược lộ trình phát triển công tác ATSKMT của BSR

Ngày 17/10/2018, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội thảo chiến lược lộ trình phát triển công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường do tổ chức Dupont (Singapore) đánh giá.
Xuất bán sản phẩm CO2 NM NLSH Dung Quất

Xuất bán sản phẩm CO2 NM NLSH Dung Quất

Chiều 16/10/2018, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã xuất bán thương mại sản phẩm CO2 hóa lỏng - đánh dấu bước thành công đầu tiên trong quá trình khởi động lại Nhà máy.