Về BSR

Công ty TNHH Một thành viên Lọc - Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu VN.

Chi tiết

BSR hoàn thành Đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 NMLD Dung Quất.

27/07/2017

Đúng ngày 25/7/2017 Đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 đã hoàn thành khi Phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC) – phân xưởng công nghệ cuối cùng và quan trọng nhất của Nhà máy đã khởi động lại thành công và vận hành đạt 100% công suất thiết kế.

Vốn đầu tư tỷ USD, kỳ vọng gì với Lọc dầu Dung Quất mở rộng?

20/07/2017

Công ty TNHH Một thành viên Lọc-Hoá dầu Bình Sơn (BSR) đang hoàn tất việc thiết kế tổng thể dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, có quy mô vốn đầu tư lên tới 1,806 tỷ USD. Giới chuyên gia đánh giá, chiến lược hợp lý nhất chính là huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư dự án mở rộng và góp phần cải thiện năng lực quản trị gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp.

BSR hoàn thành Đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 NMLD Dung Quất.

27/07/2017

Đúng ngày 25/7/2017 Đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 đã hoàn thành khi Phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC) – phân xưởng công nghệ cuối cùng và quan trọng nhất của Nhà máy đã khởi động lại thành công và vận hành đạt 100% công suất thiết kế.

Tuần thứ 4 thực hiện Đợt bảo dưỡng tổng thể lần III NMLD Dung Quất.

04/07/2017

Tính đến ngày 4/7/2017 Đợt bảo dưỡng tổng thể lần III NMLD Dung Quất đã triển khai được hơn 4 tuần. Tổng tiến độ đã đạt là 92,42%. Nhiều hạng mục đã về đích sớm.

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Hợp Tác Đầu Tư

"Chúng tôi tin rằng chiến lược mở rộng thị trường và định hướng hóa dầu của BSR trong thời gian tới sẽ đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững của BSR trong dài hạn, đồng thời là tiền đề cho quá trình hợp tác lâu dài với các nhà đầu tư. Quá trình cổ phần hóa của BSR trong năm 2017 sẽ là cơ hội tốt cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vốn cổ phần và phát triển dự án tại BSR để cùng phát triển thị trường lọc hóa dầu đầy tiềm năng”, - Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên

Chi tiết