• images3
  • images4
  • images8
  • images9
  • images10
  • images11
  • images12
wow slider by WOWSlider.com v8.7
PVN quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
Ngày đăng: 12/01/2017 10:30:01 SA * Lượt xem: 2135
Ngày 11/1/2017, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tại 11 điểm cầu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu BSR

11 điểm cầu bao gồm: Viện Dầu khí, trụ sở Tập đoàn, Đình Vũ, Cà Mau, DQS, BSR, TP Hồ Chí Minh, PV Gas, Vietsopetro, Sóc Trăng, Sông Hậu 1 với sự tham gia của hàng nghìn đảng viên trực thuộc các đảng bộ lắng nghe 3 chuyên đề, gồm: Quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và triển khai kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 do Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh trình bày.

Riêng điểm cầu BSR có hơn 500 đảng viên tham dự

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn giới thiệu chuyên đề Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2035. Sáng cùng ngày, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phạm Xuân Cảnh trình bày Dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Chiều cùng ngày, đồng chí Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương trình bày tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

V.T

Hợp Tác Đầu Tư


Đoàn giảng viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thăm và làm việc với BSRNgày 20/3/2017, đoàn giảng viên Khoa Hóa Đại học B ...