Dịch vụ
Xem thêm >>
BẢN TIN PHÁP LÝ
  •  Luật số 39/2013/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng 2013 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013 đã chính thức có hiệu lực ngày 01/6/2014. Các nội dung s...
Xem thêm >>
CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN
Trực tuyến : 7
Tổng truy cập : 1317929

TRỤ SỞ CHÍNH

Số : 208 - đại lộ Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: (84-55)3825825  -  Fax: (84-55)3825826 - Email : info@bsr.com.vn
Website : http://www.bsr.com.vn

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Khu nhà hành chính - xã Bình trị - huyện Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: (84-55)3616.666 -  Fax: (84-55)3616.555 

Website : http://www.bsr.com.vn