Hình ảnh

Chọn Album:
  • Nhà máyNhà máy
  • Vận chuyển thiết bịVận chuyển thiết bị
  • Vào ca làm việcVào ca làm việc
  • Hăng say học tậpHăng say học tập
  • ISO 9001:2015FS 663158
  • ISO 14001:2015EMS 663155
  • OHSAS 18001:2007OHS 663160
  • ISO/IEC 17025VILAS 456

Hợp Tác Đầu Tư


Đoàn giảng viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thăm và làm việc với BSRNgày 20/3/2017, đoàn giảng viên Khoa Hóa Đại học B ...