• images3
  • images4
  • images8
  • images9
  • images10
  • images11
  • images12
wow slider by WOWSlider.com v8.7
BSR chung tay vì người nghèo tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng: 09/01/2017 10:45:20 CH * Lượt xem: 827
Tối ngày 9/1/2017, ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đến dự và trao bảng tài trợ 5 tỷ̉ đồng tại Lễ phát động phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” và “ Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – Không có ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng Giám đốc BSR trao tài trợ 5 tỷ đồng 

Tính đến nay, Công ty BSR đã thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi, đến với các địa bàn vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn trong khắp cả nước. 

Các chương trình tài trợ được thực hiện đúng mục đích, ý nghĩa đã đề ra. Việc hỗ trợ xây dựng nhiều công trình/chương trình về y tế, giáo dục, chương trình khắc phục hậu quả thiên tai, khuyến học khuyến tài, nhân đạo từ thiện đã kịp thời chia sẻ các khó khăn với các địa phương/đơn vị, từng bước nâng cao hơn chất lượng đời sống cho bộ phận dân cư ở nơi đây, góp phần vào việc thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc giáo dục, y tế sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kết quả giá trị triển khai đến nay đã đạt trên 200 tỷ đồng.

Trước đó, BSR đã hỗ trợ hơn 1,75 tỷ đồng cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại do lũ lụt gây ra và vui xuân đón Tết Đinh Dậu 2017.

Vũ Mạnh Hưng

Hợp Tác Đầu Tư


Đoàn giảng viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thăm và làm việc với BSRNgày 20/3/2017, đoàn giảng viên Khoa Hóa Đại học B ...