• images3
  • images4
  • images8
  • images9
  • images10
  • images11
  • images12
wow slider by WOWSlider.com v8.7
Mua hộp số để thay thế và dự phòng cho hệ thống đóng bao tự động PK-950A/B-BM theo đơn hàng số 506/ĐH-BDSC-R.
 
Bắt đầu: 18/10/2016 12:00:00 SA. Kết thúc: 26/11/2016 12:00:00 SA

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 055.3616.666                 Fax: 055.3616.555

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua hộp số để thay thế và dự phòng cho hệ thống đóng bao tự động PK-950A/B-BM theo đơn hàng số 506/ĐH-BDSC-R.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua hộp số để thay thế và dự phòng cho hệ thống đóng bao tự động PK-950A/B-BM theo đơn hàng số 506/ĐH-BDSC-R.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua phụ tùng thay thế phục vụ bảo dưỡng sửa chữa cho nhà máy năm 2016.

3. Nguồn vốn: Chi phí phụ tùng thay thế cho bảo dưỡng Nhà máy năm 2016 của Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rộng rãi.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ  08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2016  đến trước  

10 giờ 00, ngày 26 tháng 10 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Hoàng Minh Ngọc – Phòng Thương mại Dịch vụ, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 055.3616666 – máy nhánh 5311, di động: 0904.027.017, email ngochm@bsr.com.vn .

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ/bộ

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 26 tháng 10  năm 2016

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15, ngày 26 tháng 10 năm 2016


Danh sách mời thầu

STT Tên gói thầu Mô tả Bắt đầu Kết thúc
1Mua sắm động cơ cho phân xưởng PP theo Đơn hàng số 188/ĐH-BDSC-E;Mua sắm động cơ cho phân xưởng PP theo Đơn hàng số 188/ĐH-BDSC-E;29/06/201707/07/2017
2Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư, phụ tùng xe chuyên dùng phục vụ công tác BDSC năm 2017 và 2018.Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư, phụ tùng xe chuyên dùng phục vụ công tác BDSC năm 2017 và 2018.23/06/201707/07/2017
3Sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng để phòng chống lụt bão năm 2017 của Nhà máy lọc dầu theo Đơn hàng số 281/17-2487/ĐH-BDSC-C.Sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng để phòng chống lụt bão năm 2017 của Nhà máy lọc dầu theo Đơn hàng số 281/17-2487/ĐH-BDSC-C.27/06/201707/07/2017
4 Mua vật tư để thay thế cho thiết bị phân tích trực tuyến của Công ty năm 2017 theo Đơn hàng số 251/ĐH-BDSC-I. Mua vật tư để thay thế cho thiết bị phân tích trực tuyến của Công ty năm 2017 theo Đơn hàng số 251/ĐH-BDSC-I.23/06/201730/06/2017
5Mua tiêu chuẩn Quốc tế phiên bản cập nhật nhất theo Đơn hàng số 196/ĐH-NCPT.Mua tiêu chuẩn Quốc tế phiên bản cập nhật nhất theo Đơn hàng số 196/ĐH-NCPT.23/06/201704/07/2017
6Thuê dịch vụ để thiết lập bản vẽ kiểm tra, kiểm soát ăn mòn (PIP) cho hệ thống đường ống trong NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 110/ĐH-KTTB.Thuê dịch vụ để thiết lập bản vẽ kiểm tra, kiểm soát ăn mòn (PIP) cho hệ thống đường ống trong NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 110/ĐH-KTTB.23/06/201710/07/2017
7Mua vật tư thay thế, cập nhật cấu hình, chuyển đổi tích hợp các thiết bị trung tâm hệ thống bộ đàm NMLD theo Đơn hàng 142/ĐH-NCPT.Mua vật tư thay thế, cập nhật cấu hình, chuyển đổi tích hợp các thiết bị trung tâm hệ thống bộ đàm NMLD theo Đơn hàng 142/ĐH-NCPT.21/06/201713/07/2017
8Mua sắm dây neo tàu phục vụ vận hành SPM theo Đơn hàng số 89/ĐH-QLCB.Mua sắm dây neo tàu phục vụ vận hành SPM theo Đơn hàng số 89/ĐH-QLCB.21/06/201707/07/2017
9Mua vật tư, thiết bị thay thế cho thiết bị hạ tầng, máy tính, máy in các hệ thống CNTT/MES phục vụ sản xuất đã cũ/hỏng, hết hạn sử dụng theo Đơn hàng 130/ĐH-NCPT.Mua vật tư, thiết bị thay thế cho thiết bị hạ tầng, máy tính, máy in các hệ thống CNTT/MES phục vụ sản xuất đã cũ/hỏng, hết hạn sử dụng theo Đơn hàng 130/ĐH-NCPT.19/06/201711/07/2017
10Mua phụ tùng thay thế cho thiết bị hỗ trợ thở có thể kết nối với hệ thống cấp khí của Nhà máy (Air line) phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy năm 2017 theo Đơn hàng 279/ĐH-ATMT ngày 19/4/2017.Mua phụ tùng thay thế cho thiết bị hỗ trợ thở có thể kết nối với hệ thống cấp khí của Nhà máy (Air line) phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy năm 2017 theo Đơn hàng 279/ĐH-ATMT ngày 19/4/2017.19/06/201728/06/2017
11Mua HPXT cho các phân xưởng U-31 và RO theo Đơn hàng số 100/ĐH-ĐĐSX;Mua HPXT cho các phân xưởng U-31 và RO theo Đơn hàng số 100/ĐH-ĐĐSX;20/04/201728/04/2017
12Mua phụ tùng thay thế cho van ba ngã (ARV) của các bơm P-4031/4032/4033/4034, P-3206-A/B nhằm phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa và đảm bảo nguồn vật tư dự phòng bảo hiểm rủi ro theo Đơn hàng số 181/ĐH-BDSC-W.Mua phụ tùng thay thế cho van ba ngã (ARV) của các bơm P-4031/4032/4033/4034, P-3206-A/B nhằm phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa và đảm bảo nguồn vật tư dự phòng bảo hiểm rủi ro theo Đơn hàng số 181/ĐH-BDSC-W.16/06/201723/06/2017
13Mua sắm áo ấm mặc ngoài cho nhân sự vận hành theo chế độ ca kíp và nhân sự làm việc tại phòng Điều khiển trung tâm năm 2017 theo Đơn hàng 274/ĐH-ATMT ngày 18/4/2017.Mua sắm áo ấm mặc ngoài cho nhân sự vận hành theo chế độ ca kíp và nhân sự làm việc tại phòng Điều khiển trung tâm năm 2017 theo Đơn hàng 274/ĐH-ATMT ngày 18/4/2017.19/06/201728/06/2017
14Mua dụng cụ phục vụ bảo dưỡng ắc quy theo Đơn hàng số 104/ĐH-BDSC-EMua dụng cụ phục vụ bảo dưỡng ắc quy theo Đơn hàng số 104/ĐH-BDSC-E13/06/201705/07/2017
15Ký hợp đồng đơn giá mua khí mang H2, N2 và khí chuẩn để sử dụng trong bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị phân tích trực tuyến của Công ty theo Đơn hàng số 182/ĐH-BDSC-I ngày 05/04/2017.Ký hợp đồng đơn giá mua khí mang H2, N2 và khí chuẩn để sử dụng trong bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị phân tích trực tuyến của Công ty theo Đơn hàng số 182/ĐH-BDSC-I ngày 05/04/2017.09/06/201722/06/2017
16Mua súng phun hồ quang dây để phục vụ công tác gia công chế tạo/phục hồi các thiết bị cơ khí quan trọng tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 100/ĐH-BDSC-W.Mua súng phun hồ quang dây để phục vụ công tác gia công chế tạo/phục hồi các thiết bị cơ khí quan trọng tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 100/ĐH-BDSC-W.08/06/201730/06/2017
17Mua thiết bị bộ đàm, điện thoại chống cháy nổ để cấp phát và thay thế cho các thiết bị đã bị hỏng, xuống cấp phục vụ vận hành, sản xuất theo Đơn hàng số 099/ĐH-NCPT ngày 14/3/2017.Mua thiết bị bộ đàm, điện thoại chống cháy nổ để cấp phát và thay thế cho các thiết bị đã bị hỏng, xuống cấp phục vụ vận hành, sản xuất theo Đơn hàng số 099/ĐH-NCPT ngày 14/3/2017.09/06/201703/07/2017
18 Mua vật tư thay thế/dự phòng rủi ro cho P-108A/B, P-104A/B, PK-982-P1,2,6,7 A/B theo Đơn hàng số 233/ĐH-BDSC-R. Mua vật tư thay thế/dự phòng rủi ro cho P-108A/B, P-104A/B, PK-982-P1,2,6,7 A/B theo Đơn hàng số 233/ĐH-BDSC-R.09/06/201722/06/2017
19Mua vật tư tiêu hao để thực hiện công việc bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong 6 tháng cuối năm 2017 theo Đơn hàng số 224/ĐH-BDSC-R.Mua vật tư tiêu hao để thực hiện công việc bảo dưỡng cho các thiết bị quay trong 6 tháng cuối năm 2017 theo Đơn hàng số 224/ĐH-BDSC-R.09/06/201722/06/2017
20Mua quạt hút khói, vòi, lăng phun nước chữa cháy, phụ tùng thay thế cho máy nén khí SCBA phục vụ công tác chữa cháy, ứng phó sự cố khẩn cấp năm 2017 theo Đơn hàng số 135/ĐH-ATMT ngày 01/3/2017.Mua quạt hút khói, vòi, lăng phun nước chữa cháy, phụ tùng thay thế cho máy nén khí SCBA phục vụ công tác chữa cháy, ứng phó sự cố khẩn cấp năm 2017 theo Đơn hàng số 135/ĐH-ATMT ngày 01/3/2017.07/06/201730/06/2017
21Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn  thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu đã đăng tảiCông ty TNHH Một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn  thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu đã đăng tải với nội dung sau: Ký hợp đồng đơn giá dịch vụ kiểm định các thiết bị điện, tự động hóa theo thông tư số 33-2015/TT-BCT năm 2017-2018 theo Đơn hàng 133/ĐH-BDSC-E&I.01/06/201706/06/2017
22Sữa chữa 02(hai) đường ống mềm nổi (Floating hose) nhập dầu thô của BSR theo Đơn hàng 69/ĐH-QLCBSữa chữa 02(hai) đường ống mềm nổi (Floating hose) nhập dầu thô của BSR theo Đơn hàng 69/ĐH-QLCB23/05/201714/06/2017
23 Mua sắm giầy BHLĐ cho người lao động năm 2017 theo Đơn hàng 132/ĐH-ATMT ngày 01/3/2017. Mua sắm giầy BHLĐ cho người lao động năm 2017 theo Đơn hàng 132/ĐH-ATMT ngày 01/3/2017.01/06/201709/06/2017
24Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân cho người lao động năm 2017 theo Đơn hàng 171/ĐH-ATMT ngày 16/3/2017.Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân cho người lao động năm 2017 theo Đơn hàng 171/ĐH-ATMT ngày 16/3/2017.01/06/201709/06/2017
25NOTIFICATION ON INVITATION TO BID: Implementing and Roll-out Control of Work module in Maximo System", which is funded by the operating cost of BSR in 2017.Implementing and Roll-out Control of Work module in Maximo System", which is funded by the operating cost of BSR in 2017.29/05/201710/07/2017
26Thuê dịch vụ thực hiện công việc kiểm tra đăng kiểm hằng năm (năm 2017) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô của BSR theo Đơn hàng số 31/ĐH-QLCB ngày 10/2/2017.Thuê dịch vụ thực hiện công việc kiểm tra đăng kiểm hằng năm (năm 2017) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô của BSR theo Đơn hàng số 31/ĐH-QLCB ngày 10/2/2017.28/04/201730/05/2017
27Mua vật tư để dự phòng cho các thiết bị X-1501, X-1502, X-1503, X-1507, D-1555, D-2102, D-2103 tại khu vực 2 theo Đơn hàng số 172/ĐH-BDSC-S.Mua vật tư để dự phòng cho các thiết bị X-1501, X-1502, X-1503, X-1507, D-1555, D-2102, D-2103 tại khu vực 2 theo Đơn hàng số 172/ĐH-BDSC-S.24/05/201705/06/2017
28Cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) tại BSR theo Đơn hàng số 31/ĐH-PCRR;Cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) tại BSR theo Đơn hàng số 31/ĐH-PCRR;27/04/201716/05/2017
29Lắp đặt bổ sung và thay thế camera tại một số vị trí quan trọng bên trong Nhà máy theo Đơn hàng 523/ĐH-KT.Lắp đặt bổ sung và thay thế camera tại một số vị trí quan trọng bên trong Nhà máy theo Đơn hàng 523/ĐH-KT.18/05/201730/05/2017
30Mua camera phát hiện rò rỉ phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 235/ĐH-VHSXMua camera phát hiện rò rỉ phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 235/ĐH-VHSX22/05/201731/05/2017
31Mua thiết bị gia nhiệt từ bằng dòng trung tần nhằm nâng cao độ tin cậy trong quá trình tháo lắp thiết bị/ phụ tùng thay thế quan trọng phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa theo Đơn hàng số 091/ĐH-BDSC-WMua thiết bị gia nhiệt từ bằng dòng trung tần nhằm nâng cao độ tin cậy trong quá trình tháo lắp thiết bị/ phụ tùng thay thế quan trọng phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa theo Đơn hàng số 091/ĐH-BDSC-W15/05/201725/05/2017
32Mua Rock Salt cho phân xưởng KTU theo Đơn hàng 114/ĐH-ĐĐSX.Mua Rock Salt cho phân xưởng KTU theo Đơn hàng 114/ĐH-ĐĐSX.09/05/201719/05/2017
33Thuê dịch vụ cung cấp vật tư, dụng cụ, thiết bị để thay thế ống cho thiết bị tái đun sôi E-1803 tại phân xưởng 018 theo Đơn hàng 157/ĐH-BDSC-SThuê dịch vụ cung cấp vật tư, dụng cụ, thiết bị để thay thế ống cho thiết bị tái đun sôi E-1803 tại phân xưởng 018 theo Đơn hàng 157/ĐH-BDSC-S22/05/201713/06/2017
34Mua thiết bị phân tích, chẩn đoán động cơ điện theo Đơn hàng số 103/ĐH-BDSC-EMua thiết bị phân tích, chẩn đoán động cơ điện theo Đơn hàng số 103/ĐH-BDSC-E19/05/201708/06/2017
35Mua vật tư tiêu hao (packing ring) để thực hiện công việc bảo dưỡng cho P-3401B và hệ thống thiết bị thổi muội than tại khu vực 15 và 40 theo Đơn hàng 023/ĐH-BDSC-RMua vật tư tiêu hao (packing ring) để thực hiện công việc bảo dưỡng cho P-3401B và hệ thống thiết bị thổi muội than tại khu vực 15 và 40 theo Đơn hàng 023/ĐH-BDSC-R21/03/201723/04/2017
36Mua dụng cụ vận hành chống cháy nổ phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 515/ĐH-VHSX.Mua dụng cụ vận hành chống cháy nổ phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 515/ĐH-VHSX.12/05/201724/05/2017
37Thực hiện sơn bên trong thành bể mái nổi TK-5116A và TK-5117B tại khu vực U51 theo Đơn hàng 141/ĐH-BDSC-WThực hiện sơn bên trong thành bể mái nổi TK-5116A và TK-5117B tại khu vực U51 theo Đơn hàng 141/ĐH-BDSC-W17/05/201708/06/2017
38Mua thiết bị phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 581/ĐH-VHSX-03-2017;Mua thiết bị phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 581/ĐH-VHSX-03-2017;15/05/201722/05/2017
39Thực hiện sơn lớp chống cháy bảo vệ giá đỡ của các bể cầu tại U51, PP theo Đơn hàng số 112/ĐH-BDSC-W ngày 01/03/2017.Thực hiện sơn lớp chống cháy bảo vệ giá đỡ của các bể cầu tại U51, PP theo Đơn hàng số 112/ĐH-BDSC-W ngày 01/03/2017.09/05/201724/05/2017
40Mua vật tư để thay thế cho các bơm lấy mẫu tại phân xưởng 54 và khu vực P3 theo Đơn hàng số 153/ĐH-BDSC-R;Mua vật tư để thay thế cho các bơm lấy mẫu tại phân xưởng 54 và khu vực P3 theo Đơn hàng số 153/ĐH-BDSC-R;12/05/201719/05/2017
41Mua xe đẩy chữa cháy công nghệ 1:7 và súng phun nước di động phục vụ công tác chữa cháy năm 2017 theo Đơn hàng số 88/ĐH-ATMT ngày 16/2/2017.Mua xe đẩy chữa cháy công nghệ 1:7 và súng phun nước di động phục vụ công tác chữa cháy năm 2017 theo Đơn hàng số 88/ĐH-ATMT ngày 16/2/2017.11/05/201702/06/2017
42 Ký hợp đồng đơn giá dịch vụ kiểm định các thiết bị điện, tự động hóa theo thông tư số 33-2015/TT-BCT năm 2017-2018 theo Đơn hàng 133/ĐH-BDSC-E&I Ký hợp đồng đơn giá dịch vụ kiểm định các thiết bị điện, tự động hóa theo thông tư số 33-2015/TT-BCT năm 2017-2018 theo Đơn hàng 133/ĐH-BDSC-E&I10/05/201701/06/2017
43Trang bị máy ảnh chống cháy nổ theo Đơn hàng số 173/ĐH-ATMT ngày 17/03/2017.Trang bị máy ảnh chống cháy nổ theo Đơn hàng số 173/ĐH-ATMT ngày 17/03/2017.10/05/201722/05/2017
44Mua vật tư để thay thế tại bể chứa TK-5213A, D-5203 và các đường ống tại bơm P-5223A/B trong khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 150/ĐH-BDSC-S;Mua vật tư để thay thế tại bể chứa TK-5213A, D-5203 và các đường ống tại bơm P-5223A/B trong khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 150/ĐH-BDSC-S;10/05/201722/05/2017
45Mua vật tư cải tạo máy chủ phiến nhằm đáp ứng đặc tính kỹ thuật và chuẩn hóa hạ tầng theo yêu cầu công việc theo Đơn hàng 047/ĐH-NCPT.Mua vật tư cải tạo máy chủ phiến nhằm đáp ứng đặc tính kỹ thuật và chuẩn hóa hạ tầng theo yêu cầu công việc theo Đơn hàng 047/ĐH-NCPT.03/05/201724/05/2017
46Mua vật tư thay thế, khắc phục các điểm yếu và chuẩn hóa thiết bị an ninh thông tin/an ninh mạng đảm bảo an toàn hạ tầng CNTT và các hệ thống MES/ICS theo Đơn hàng 034/ĐH-NCPTMua vật tư thay thế, khắc phục các điểm yếu và chuẩn hóa thiết bị an ninh thông tin/an ninh mạng đảm bảo an toàn hạ tầng CNTT và các hệ thống MES/ICS theo Đơn hàng 034/ĐH-NCPT03/05/201724/05/2017
47Mua vật tư thay thế, bổ sung tài nguyên, khắc phục các điểm trọng yếu đảm bảo an ninh cơ sở dữ liệu và vận hành cho các hệ thống CNTT, MES tại NMLD theo Đơn hàng 024/ĐH-NCPTMua vật tư thay thế, bổ sung tài nguyên, khắc phục các điểm trọng yếu đảm bảo an ninh cơ sở dữ liệu và vận hành cho các hệ thống CNTT, MES tại NMLD theo Đơn hàng 024/ĐH-NCPT03/05/201724/05/2017
48Mua vật tư tiêu hao cho các thiết bị quay quan trọng và tối quan trọng A-3501A/B/C, A-3603-C-01, A-5203A/B và B-2501A/B trong năm 2017 theo Đơn hàng số 083/ĐH-BDSC-R.Mua vật tư tiêu hao cho các thiết bị quay quan trọng và tối quan trọng A-3501A/B/C, A-3603-C-01, A-5203A/B và B-2501A/B trong năm 2017 theo Đơn hàng số 083/ĐH-BDSC-R.27/04/201710/05/2017
49Thuê dịch vụ thực hiện công việc kiểm tra đăng kiểm hằng năm (năm 2017) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô của BSR theo Đơn hàng số 31/ĐH-QLCB ngày 10/2/2017.Thuê dịch vụ thực hiện công việc kiểm tra đăng kiểm hằng năm (năm 2017) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô của BSR theo Đơn hàng số 31/ĐH-QLCB ngày 10/2/2017.28/04/201723/05/2017
50Cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) tại BSR theo Đơn hàng số 31/ĐH-PCRR.Cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) tại BSR theo Đơn hàng số 31/ĐH-PCRR.27/04/201716/05/2017
51Mua UPS, ắc quy, cáp và tụ thay thế cho hệ thống UPS theo Đơn hàng số 095/ĐH-BDSC-E.Mua UPS, ắc quy, cáp và tụ thay thế cho hệ thống UPS theo Đơn hàng số 095/ĐH-BDSC-E.26/04/201708/05/2017
52Lắp đặt bổ sung và thay thế camera tại một số vị trí quan trọng bên trong Nhà máy theo Đơn hàng 523/ĐH-KTLắp đặt bổ sung và thay thế camera tại một số vị trí quan trọng bên trong Nhà máy theo Đơn hàng 523/ĐH-KT26/04/201718/05/2017
53Mua khí chuẩn phục vụ công tác thử nghiệm theo đơn hàng 10/ĐH-QLCLMua khí chuẩn phục vụ công tác thử nghiệm theo đơn hàng 10/ĐH-QLCL20/04/201703/05/2017
54 Mua dụng cụ để thực hiện làm sạch bằng nước cho Economizer và Bank tube tại Boiler A-4001A/B/C/D trong phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 126/ĐH-BDSC-S. Mua dụng cụ để thực hiện làm sạch bằng nước cho Economizer và Bank tube tại Boiler A-4001A/B/C/D trong phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 126/ĐH-BDSC-S.19/04/201703/05/2017
55CONTRACTOR’s RCM implementation proposal for Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC) and Power Plant (unit 40) including Boilers and STGs package TO PR 005/ĐH-BDSC-Re.CONTRACTOR’s RCM implementation proposal for Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC) and Power Plant (unit 40) including Boilers and STGs package TO PR 005/ĐH-BDSC-Re.19/04/201705/06/2017
56Mua vật tư để thực hiện đại tu cho bơm nước biển P-3401B theo kế hoạch theo đơn hàng số 014/ĐH-BDSC-R.Mua vật tư để thực hiện đại tu cho bơm nước biển P-3401B theo kế hoạch theo đơn hàng số 014/ĐH-BDSC-R.19/04/201711/05/2017
57Mua Diethanolamine (DEA) cho phân xưởng U-19 theo Đơn hàng 091/ĐH-ĐĐSX ngày 06/3/2017.Mua Diethanolamine (DEA) cho phân xưởng U-19 theo Đơn hàng 091/ĐH-ĐĐSX ngày 06/3/2017.17/04/201724/04/2017
58Trang bị quần áo đi mưa cho CBCNV năm 2017 theo Đơn hàng số 51/ĐH-ATMT ngày 20/01/2017.Trang bị quần áo đi mưa cho CBCNV năm 2017 theo Đơn hàng số 51/ĐH-ATMT ngày 20/01/2017.17/04/201708/05/2017
59Thuê nhân lực thực hiện công việc bảo dưỡng cho thiết bị quay năm 2017 theo Đơn hàng số 045/ĐH-BDSC-R.Thuê nhân lực thực hiện công việc bảo dưỡng cho thiết bị quay năm 2017 theo Đơn hàng số 045/ĐH-BDSC-R.14/04/201725/04/2017
60Mua vật tư thay thế cho các hệ thống điều khiển PLC tại các phân xưởng  31 và 40 theo Đơn hàng số 082/ĐH-BDSC-I.Mua vật tư thay thế cho các hệ thống điều khiển PLC tại các phân xưởng  31 và 40 theo Đơn hàng số 082/ĐH-BDSC-I.13/04/201720/04/2017
61Mua sách tham khảo phục vụ xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và vận hành cho nhà máy theo Đơn hàng số 251/ĐH-VHSX-02-2017.Mua sách tham khảo phục vụ xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và vận hành cho nhà máy theo Đơn hàng số 251/ĐH-VHSX-02-2017.03/04/201710/04/2017
62 Thuê dịch vụ thiết kế và lắp đặt lán trại tạm tập trung phục vụ nghỉ ngơi giờ trưa trong quá trình thực hiện TA3 theo Đơn hàng số 65/ĐH-ATMT. Thuê dịch vụ thiết kế và lắp đặt lán trại tạm tập trung phục vụ nghỉ ngơi giờ trưa trong quá trình thực hiện TA3 theo Đơn hàng số 65/ĐH-ATMT.10/04/201726/04/2017
63Mua mực in phục vụ CBCNV BSR năm 2017 theo Đơn hàng số 543-ĐH-VP;Mua mực in phục vụ CBCNV BSR năm 2017 theo Đơn hàng số 543-ĐH-VP;10/04/201717/05/2017
64 Mua vật tư, thiết bị thay thế cho thiết bị máy tính, máy in các hệ thống sản xuất đã cũ/hỏng, hết hạn sử dụng theo Đơn hàng 035/ĐH-NCPT Mua vật tư, thiết bị thay thế cho thiết bị máy tính, máy in các hệ thống sản xuất đã cũ/hỏng, hết hạn sử dụng theo Đơn hàng 035/ĐH-NCPT06/04/201726/04/2017
65 Mua sắm bổ sung bọt chữa cháy loại B(FF) 0,5% năm 2017 theo Đơn hàng 75/ĐH-ATMT ngày 14/2/2017 . Mua sắm bổ sung bọt chữa cháy loại B(FF) 0,5% năm 2017 theo Đơn hàng 75/ĐH-ATMT ngày 14/2/2017 .30/03/201727/04/2017
66 Mua khí mang phục vụ công tác thử nghiệm theo đơn hàng 04/ĐH-QLCL, PR 17-1101   Mua khí mang phục vụ công tác thử nghiệm theo đơn hàng 04/ĐH-QLCL, PR 17-1101  29/03/201710/04/2017
67Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ coating bên trong cho các spool nước biển năm 2017 theo Đơn hàng số 053/ĐH-BDSC-W ngày 07/02/2017Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ coating bên trong cho các spool nước biển năm 2017 theo Đơn hàng số 053/ĐH-BDSC-W ngày 07/02/201728/03/201710/04/2017
68Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị A-3501, A-3603-E-04/05, A-3502A/B-F-01A/B, E-4010/4020/4030/4040, đường ống cung cấp và xả nước biển 24" tại phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 572/ĐH-BDSC-S ngày 13/10/2016.Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị A-3501, A-3603-E-04/05, A-3502A/B-F-01A/B, E-4010/4020/4030/4040, đường ống cung cấp và xả nước biển 24" tại phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 572/ĐH-BDSC-S ngày 13/10/2016.28/03/201707/04/2017
69 Mua thiết bị thu hồi dầu tràn trên biển, túi chứa dầu di động trên biển, máy xịt rửa áp suất cao và bộ sửa chữa phao quay dầu theo Đơn hàng số 053/ĐH-ATMT Mua thiết bị thu hồi dầu tràn trên biển, túi chứa dầu di động trên biển, máy xịt rửa áp suất cao và bộ sửa chữa phao quay dầu theo Đơn hàng số 053/ĐH-ATMT27/03/201717/04/2017
70Thuê nhà vệ sinh di động và cung cấp dịch vụ vệ sinh phục vụ hoạt động Bảo dưỡng Tổng thể toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ III theo Đơn hàng số 52/ĐH-ATMT ngày 20/01/2017.Thuê nhà vệ sinh di động và cung cấp dịch vụ vệ sinh phục vụ hoạt động Bảo dưỡng Tổng thể toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ III theo Đơn hàng số 52/ĐH-ATMT ngày 20/01/2017.17/03/201731/03/2017
71Mua vật tư tiêu hao (packing ring) để thực hiện công việc bảo dưỡng cho P-3401B và hệ thống thiết bị thổi muội than tại khu vực 15 và 40 theo Đơn hàng 023/ĐH-BDSC-RMua vật tư tiêu hao (packing ring) để thực hiện công việc bảo dưỡng cho P-3401B và hệ thống thiết bị thổi muội than tại khu vực 15 và 40 theo Đơn hàng 023/ĐH-BDSC-R16/02/201708/03/2017
72Mua vật tư tiêu hao (packing ring) để thực hiện công việc bảo dưỡng cho P-3401B và hệ thống thiết bị thổi muội than tại khu vực 15 và 40 theo Đơn hàng 023/ĐH-BDSC-RMua vật tư tiêu hao (packing ring) để thực hiện công việc bảo dưỡng cho P-3401B và hệ thống thiết bị thổi muội than tại khu vực 15 và 40 theo Đơn hàng 023/ĐH-BDSC-R16/02/201708/03/2017
73Thuê nhân lực hỗ trợ bảo dưỡng thiết bị quay trong Bảo dưỡng tổng thể lần 3 theo Đơn hàng số 521/ĐH-BDSC-TA3-R.Thuê nhân lực hỗ trợ bảo dưỡng thiết bị quay trong Bảo dưỡng tổng thể lần 3 theo Đơn hàng số 521/ĐH-BDSC-TA3-R.15/03/201727/03/2017
74Mua vật tư tiêu hao, phụ kiện cho MOC voting và bảo dưỡng van theo Đơn hàng số 006/ĐH-BDSC-I (Phần IV : PR 16-2361 và PR 16-3384);Mua vật tư tiêu hao, phụ kiện cho MOC voting và bảo dưỡng van theo Đơn hàng số 006/ĐH-BDSC-I (Phần IV : PR 16-2361 và PR 16-3384);15/03/201722/03/2017
75 Thuê cẩu 400 tấn để phục vụ công việc đại tu cho bơm 3401B và thay ống lót (sleeve) cho P-3401E theo Đơn hàng số 016/ĐH-BDSC-R ngày 12/01/2017. Thuê cẩu 400 tấn để phục vụ công việc đại tu cho bơm 3401B và thay ống lót (sleeve) cho P-3401E theo Đơn hàng số 016/ĐH-BDSC-R ngày 12/01/2017.08/03/201720/03/2017
76Thuê dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu năm 2017 theo Đơn hàng 653/ĐH-ATMT ngày 01/11/2016 - 9 tháng cuối năm 2017.Thuê dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu năm 2017 theo Đơn hàng 653/ĐH-ATMT ngày 01/11/2016 - 9 tháng cuối năm 2017.08/03/201716/03/2017
77 Triển khai hệ thống hiển thị thông tin Outdoor LED và mua vật tư dự phòng thay thế cho các thiết bị hạ tầng mạng đã cũ/hỏng theo Đơn hàng số 504/ĐH-KT Triển khai hệ thống hiển thị thông tin Outdoor LED và mua vật tư dự phòng thay thế cho các thiết bị hạ tầng mạng đã cũ/hỏng theo Đơn hàng số 504/ĐH-KT03/03/201730/03/2017
78Mua vật tư thay thế cho các giá đỡ lò xo trên đường ống tại khu vực Offsite 1 và Offsite 2 theo Đơn hàng 654/ĐH-BDSC-SMua vật tư thay thế cho các giá đỡ lò xo trên đường ống tại khu vực Offsite 1 và Offsite 2 theo Đơn hàng 654/ĐH-BDSC-S24/02/201703/03/2017
79Mua cảm biến, thiết bị chuyển đổi, cáp và bộ điều khiển cho MOC voting theo đơn hàng số 710/ĐH-BDSC-I (Phần II: PR 16-2970 & PR-3388 và PR 16-3370 (Mục 4,6,7,10) & PR 16-3386 (Mục 2,4,7,8,9));.Mua cảm biến, thiết bị chuyển đổi, cáp và bộ điều khiển cho MOC voting theo đơn hàng số 710/ĐH-BDSC-I (Phần II: PR 16-2970 & PR-3388 và PR 16-3370 (Mục 4,6,7,10) & PR 16-3386 (Mục 2,4,7,8,9));.28/02/201708/03/2017
80Thuê dịch vụ Rope Access để sửa chữa các đường ống cứu hỏa bị tắc tại các đầu phun nước trên bể chứa.Thuê dịch vụ Rope Access để sửa chữa các đường ống cứu hỏa bị tắc tại các đầu phun nước trên bể chứa TK-5212A/B/C/D/E, TK-5213A/B/C, TK-6001C/D/E, TK-5603, TK-5604, TK-5207A/B/C, TK-991A/B tại phân xưởng 052/060/056/091 theo Đơn hàng số 012/ĐH-BDSC-S.25/02/201713/03/2017
81Thuê dịch vụ cẩu phục vụ các công việc bảo dưỡng sữa chữa do BSR tự làm trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 690/ĐH-BDSC-TA3-P ngày 19/12/2016Thuê dịch vụ cẩu phục vụ các công việc bảo dưỡng sữa chữa do BSR tự làm trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 690/ĐH-BDSC-TA3-P ngày 19/12/201627/02/201709/03/2017
82Mua vật tư để thực hiện công việc chế tạo mới các phụ tùng thay thế quan trọng cho bơm nước biển P-3401B theo kế hoạch bảo dưỡng định kỳ theo Đơn hàng số 028/ĐH-BDSC-W.Mua vật tư để thực hiện công việc chế tạo mới các phụ tùng thay thế quan trọng cho bơm nước biển P-3401B theo kế hoạch bảo dưỡng định kỳ theo Đơn hàng số 028/ĐH-BDSC-W.24/02/201703/03/2017
83Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ sơn chống ăn mòn CUI năm 2017 theo Đơn hàng số 019/ĐH-BDSC-W ngày 13/01/2017.Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ sơn chống ăn mòn CUI năm 2017 theo Đơn hàng số 019/ĐH-BDSC-W ngày 13/01/2017.24/02/201703/03/2017
84Provision of service to implementation the real time energy performance monitoring and analysys system Provision of service to implementation the real time energy performance monitoring and analysys system 07/02/201724/02/2017
85Thuê dịch vụ bảo trì các thang máy của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 700/ĐH-BDSC-E ngày 23/12/2016.Thuê dịch vụ bảo trì các thang máy của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 700/ĐH-BDSC-E ngày 23/12/2016.18/01/201706/02/2017
86Thuê chuyên gia đánh giá và tư vấn phạm vi công việc tối ưu nhất đối với trung tu và đại tu các thiết bị tối quan trọng đặc biệt trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 617/ĐH-BDSC-TA3-R ngày 02/12/2016.Thuê chuyên gia đánh giá và tư vấn phạm vi công việc tối ưu nhất đối với trung tu và đại tu các thiết bị tối quan trọng đặc biệt trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 617/ĐH-BDSC-TA3-R ngày 02/12/2016.09/02/201722/03/2017
87 Mua máy đo khí phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 606/ĐH-ATMT Mua máy đo khí phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 606/ĐH-ATMT15/02/201723/02/2017
88 Mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-58-15-137 tại phân xưởng 058 theo Đơn hàng số 704/ĐH-BDSC-S và MOC-60-15-119 tại phân xưởng 060 theo Đơn hàng số 705/ĐH-BDSC-S. Mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-58-15-137 tại phân xưởng 058 theo Đơn hàng số 704/ĐH-BDSC-S và MOC-60-15-119 tại phân xưởng 060 theo Đơn hàng số 705/ĐH-BDSC-S.16/02/201703/03/2017
89 Ký Hợp đồng đơn giá cung cấp nhân công kỹ thuật, thợ hàn phục vụ công việc  BDSC thường xuyên CUI/CUS trong Nhà máy năm 2017 theo Đơn hàng số 611/ĐH-BDSC-P. Ký Hợp đồng đơn giá cung cấp nhân công kỹ thuật, thợ hàn phục vụ công việc  BDSC thường xuyên CUI/CUS trong Nhà máy năm 2017 theo Đơn hàng số 611/ĐH-BDSC-P.13/02/201727/03/2017
90Thuê dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống giám sát, quản lý ăn mòn cho nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng 644/ĐH-BDSC-INSThuê dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống giám sát, quản lý ăn mòn cho nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng 644/ĐH-BDSC-INS14/02/201708/03/2017
91Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị H-1101; H-2401; H-1301/02/03/04 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 674/ĐH-BDSC-TA3-S.Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị H-1101; H-2401; H-1301/02/03/04 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 674/ĐH-BDSC-TA3-S.25/01/201725/03/2017
92Request consultant, evaluate and submit the best optimized scopes of works for minor and major overhauls C-1501, ST-1501, C-1551, ST-1551, C-2101, TR-2101, C-1301, CT-1301, C-2401, TR-4010/4020/4030/4040, X-1301-C-01Request consultant, evaluate and submit the best optimized scopes of works for minor and major overhauls C-1501, ST-1501, C-1551, ST-1551, C-2101, TR-2101, C-1301, CT-1301, C-2401, TR-4010/4020/4030/4040, X-1301-C-0109/02/201722/03/2017
93Thuê bổ sung dịch vụ thử nghiệm đánh giá phê duyệt mẫu cho các thiết bị đo mức theo Đơn hàng số 627/ĐH-BDSC-I ngày 16/11/2016.Thuê bổ sung dịch vụ thử nghiệm đánh giá phê duyệt mẫu cho các thiết bị đo mức theo Đơn hàng số 627/ĐH-BDSC-I ngày 16/11/2016.25/01/201708/02/2017
94Mua vật tư phục vụ in ấn nhãn đường ống, nhãn tên thiết bị an toàn, nhãn kiểm tra an toàn thiết bị và biển báo an toàn cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 659/ĐH-ATMTMua vật tư phục vụ in ấn nhãn đường ống, nhãn tên thiết bị an toàn, nhãn kiểm tra an toàn thiết bị và biển báo an toàn cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 659/ĐH-ATMT12/01/201719/01/2017
95Mua thiết bị nhận dạng nguồn phóng xạ, máy đo liều phóng xạ có lưu trữ dữ liệu đo theo Đơn hàng số 635/ĐH-ATMTMua thiết bị nhận dạng nguồn phóng xạ, máy đo liều phóng xạ có lưu trữ dữ liệu đo theo Đơn hàng số 635/ĐH-ATMT12/01/201719/01/2017
96ua các trang thiết bị bảo vệ cá nhân để thực hiện công tác Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 3 theo Đơn hàng 647/ĐH-ATMT ngày 04/11/2016 - Hạng mục 1, 2, 11, 15, 20.ua các trang thiết bị bảo vệ cá nhân để thực hiện công tác Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 3 theo Đơn hàng 647/ĐH-ATMT ngày 04/11/2016 - Hạng mục 1, 2, 11, 15, 20.12/01/201719/01/2017
97Mua vật tư dự phòng và thay thế cho các hệ thống điều khiển PLC/MMS trên toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 549/ĐH-BDSC-I.Mua vật tư dự phòng và thay thế cho các hệ thống điều khiển PLC/MMS trên toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 549/ĐH-BDSC-I.04/01/201716/01/2017
98Invitation: Provision of service to implementation the real time energy performance monitoring Provision of service to implementation the real time energy performance monitoring and analyzes system16/12/201607/02/2017
99Mua vật tư dự phòng và thay thế cho P3801A/B/C theo Đơn hàng số 567/ĐH-BDSC-R ngày 12/10/2016Mua vật tư dự phòng và thay thế cho P3801A/B/C theo Đơn hàng số 567/ĐH-BDSC-R ngày 12/10/201603/01/201712/01/2017
100Mua vật tư để thực hiện MOC-15-16-216 lắp thêm van 015-XV-492 theo Đơn hàng số 559/ĐH-BDSC-I.Mua vật tư để thực hiện MOC-15-16-216 lắp thêm van 015-XV-492 theo Đơn hàng số 559/ĐH-BDSC-I.02/01/201717/01/2017
101Mua vật tư tiêu hao để phục vụ công việc bảo dưỡng cho thiết bị quay trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 459/ĐH-BDSC-TA3-R.Mua vật tư tiêu hao để phục vụ công việc bảo dưỡng cho thiết bị quay trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 459/ĐH-BDSC-TA3-R.23/12/201604/01/2017
102Mua vật tư để thay thế đường ống nước biển bị ăn mòn tại cụm phân xưởng RFCC trong BDTT lần 3 theo đơn hàng số 643/ĐH-BDSC-TA3-S;Mua vật tư để thay thế đường ống nước biển bị ăn mòn tại cụm phân xưởng RFCC trong BDTT lần 3 theo đơn hàng số 643/ĐH-BDSC-TA3-S;26/12/201606/01/2017
103Thuê dịch vụ và cung cấp vật tư để thực hiện thay thế cáp nguồn cho động cơ PM-5803B theo cải hoán số MOC-58-16-150 theo Đơn hàng số 618/ĐH-BDSC-E.Thuê dịch vụ và cung cấp vật tư để thực hiện thay thế cáp nguồn cho động cơ PM-5803B theo cải hoán số MOC-58-16-150 theo Đơn hàng số 618/ĐH-BDSC-E.27/12/201612/01/2017
104 Thuê nhân lực hỗ trợ bảo dưỡng thiết bị quay trong Bảo dưỡng tổng thể lần 3 theo Đơn hàng số 521/ĐH-BDSC-TA3-R Thuê nhân lực hỗ trợ bảo dưỡng thiết bị quay trong Bảo dưỡng tổng thể lần 3 theo Đơn hàng số 521/ĐH-BDSC-TA3-R16/12/201627/12/2016
105INVITATION FOR BIDS [PACKAGE 2]Package 2 - Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for Area 1A + Area 1B + Unit 016, 017, 021 (exclude HE, AFC and Valve services at Workshop)15/12/201606/02/2017
106Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn thông báo hủy/thay đổi thông tin đã đăng tải với nội dung sauMua vật tư để dự phòng cho thiết bị A-3501, A-3603-E-04/05, A-3502A/B-F-01A/B, E-4010/4020/4030/4040, đường ống cung cấp và xả nước biển 24" tại phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 572/ĐH-BDSC-S ngày 13/10/2016.09/12/201620/12/2016
107Mua vật tư, thiết bị thay thế cho thiết bị hạ tầng, máy tính, máy in phục vụ sản xuất đã cũ/hỏng, hết hạn sử dụng theo Đơn hàng 467/ĐH-KTMua vật tư, thiết bị thay thế cho thiết bị hạ tầng, máy tính, máy in phục vụ sản xuất đã cũ/hỏng, hết hạn sử dụng theo Đơn hàng 467/ĐH-KT09/12/201629/12/2016
108Mua vật tư, thiết bị và dịch vụ triển khai củng cố an ninh thông tin, thay thế và khắc phục điểm yếu phòng chống tấn công mạng theo Đơn hàng số 378/ĐH-KTMua vật tư, thiết bị và dịch vụ triển khai củng cố an ninh thông tin, thay thế và khắc phục điểm yếu phòng chống tấn công mạng theo Đơn hàng số 378/ĐH-KT21/11/201611/12/2016
109Thuê dịch vụ đào tạo Hệ thống chỉ đạo ứng phó tình huống khẩn cấp (Incident Command System) theo Đơn hàng số 328/ĐH-TCNS-ATMT.Thuê dịch vụ đào tạo Hệ thống chỉ đạo ứng phó tình huống khẩn cấp (Incident Command System) theo Đơn hàng số 328/ĐH-TCNS-ATMT.09/12/201626/12/2016
110Mua vật tư tiêu hao cho thiết bị Tự động hóa trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 602/ĐH-BDSC-TA3-IMua vật tư tiêu hao cho thiết bị Tự động hóa trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 602/ĐH-BDSC-TA3-I07/12/201626/01/2017
111Mua dụng cụ cầm tay không phát sinh tia lửa phục vụ BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 571/ĐH-BDSC-TA3-E ngày 13/10/2016Mua dụng cụ cầm tay không phát sinh tia lửa phục vụ BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 571/ĐH-BDSC-TA3-E ngày 13/10/201602/12/201612/12/2016
112Thuê dịch vụ để đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn API 2001 cho việc tính toán lưu lượng nước chữa cháy cho dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 610/ĐH-ATMT ngày 19/10/2016.Thuê dịch vụ để đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn API 2001 cho việc tính toán lưu lượng nước chữa cháy cho dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 610/ĐH-ATMT ngày 19/10/2016.02/12/201612/12/2016
113Mua vật tư tiêu hao để phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 480/ĐH-BDSC-TA3-E.Mua vật tư tiêu hao để phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 480/ĐH-BDSC-TA3-E.01/12/201616/12/2016
114Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất năm 2017Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất năm 201724/11/201614/12/2016
115Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị A-3501, A-3603-E-04/05, A-3502A/B-F-01A/B, E-4010/4020/4030/4040, đường ống cung cấp và xả nước biển 24" tại phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 572/ĐH-BDSC-S ngày 13/10/2016.Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị A-3501, A-3603-E-04/05, A-3502A/B-F-01A/B, E-4010/4020/4030/4040, đường ống cung cấp và xả nước biển 24" tại phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 572/ĐH-BDSC-S ngày 13/10/2016.28/11/201607/12/2016
116Mua vật tư thay thế cho van hãng HP tại lò hơi A-4001A/B/C/D theo Đơn hàng 580/ĐH-BDSC-SMua vật tư thay thế cho van hãng HP tại lò hơi A-4001A/B/C/D theo Đơn hàng 580/ĐH-BDSC-S28/11/201606/12/2016
117Mua vật tư, phụ tùng phục vụ bảo dưỡng sửa chữa máy biến áp theo đơn hàng số 568/ĐH-BDSC-E.Mua vật tư, phụ tùng phục vụ bảo dưỡng sửa chữa máy biến áp theo đơn hàng số 568/ĐH-BDSC-E.26/11/201605/12/2016
118Mua vật tư để bảo dưỡng và sửa chữa cho hệ thống thiết bị phân tích trực tuyến 058-AT-607, 052-AT-798, 091-AT-5201 và 091-AT-5202 theo đơn hàng số 608/ĐH-BDSC-I.Mua vật tư để bảo dưỡng và sửa chữa cho hệ thống thiết bị phân tích trực tuyến 058-AT-607, 052-AT-798, 091-AT-5201 và 091-AT-5202 theo đơn hàng số 608/ĐH-BDSC-I.26/11/201605/12/2016
119THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU POLYPROPYLENE (PP) DUNG QUẤTTHÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU POLYPROPYLENE (PP) DUNG QUẤT23/11/201630/11/2016
120Mua vật tư mái che cho thiết bị điện tử quan trọng lắp đặt ngoài trời theo Đơn hàng số 581/ĐH-BDSC-I.Mua vật tư mái che cho thiết bị điện tử quan trọng lắp đặt ngoài trời theo Đơn hàng số 581/ĐH-BDSC-I.25/11/201612/12/2016
121 Lắp đặt bổ sung camera tại các đường nội bộ bên trong Nhà máy theo Đơn hàng số 257/ĐH-KT và Tờ trình hiệu chỉnh số 455/TTr-KT. Lắp đặt bổ sung camera tại các đường nội bộ bên trong Nhà máy theo Đơn hàng số 257/ĐH-KT và Tờ trình hiệu chỉnh số 455/TTr-KT.23/11/201614/12/2016
122Mua vật tư, thiết bị và dịch vụ triển khai củng cố an ninh thông tin, thay thế và khắc phục điểm yếu phòng chống tấn công mạng theo Đơn hàng số 378/ĐH-KTMua vật tư, thiết bị và dịch vụ triển khai củng cố an ninh thông tin, thay thế và khắc phục điểm yếu phòng chống tấn công mạng theo Đơn hàng số 378/ĐH-KT21/11/201611/12/2016
123Thuê dịch vụ kiểm định cho các thiết bị áp lực và đường ống trong giai đoạn BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 314/ĐH-BDSC-INS ngày Thuê dịch vụ kiểm định cho các thiết bị áp lực và đường ống trong giai đoạn BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 314/ĐH-BDSC-INS ngày 17/11/201607/12/2016
124Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất năm 2017Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất năm 201715/11/201607/12/2016
125Mua vòng đệm làm kín dạng tấm dùng để thay thế cho thiết bị E-3301A/C/E/G tại phân xưởng 033 theo Đơn hàng số 558/ĐH-BDSC-SMua vòng đệm làm kín dạng tấm dùng để thay thế cho thiết bị E-3301A/C/E/G tại phân xưởng 033 theo Đơn hàng số 558/ĐH-BDSC-S10/11/201621/11/2016
126Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp dầu mỡ bôi trơn cho thiết bị quay trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 465/ĐH-BDSC-R ngày 26/8/2016Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp dầu mỡ bôi trơn cho thiết bị quay trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 465/ĐH-BDSC-R ngày 26/8/201609/11/201618/11/2016
127Thuê dịch vụ kiểm tra, bổ sung lớp Fire proofing cho các giá đỡ, cấu kiện của các thiết bị, đường ống lớn và quan trọng tại các phân xưởng của NMLD Dung Quất thuộc mức độ ưu tiên 1 theo Đơn hàng số 69/ĐH-ĐTXD ngày 30/03/2016.Thuê dịch vụ kiểm tra, bổ sung lớp Fire proofing cho các giá đỡ, cấu kiện của các thiết bị, đường ống lớn và quan trọng tại các phân xưởng của NMLD Dung Quất thuộc mức độ ưu tiên 1 theo Đơn hàng số 69/ĐH-ĐTXD ngày 30/03/2016.10/11/201630/11/2016
128Requested to repair, refurbish the casing P-1519 B as order 441/ĐH-BDSC-R dated 09 August 2016Requested to repair, refurbish the casing P-1519 B as order 441/ĐH-BDSC-R dated 09 August 201607/11/201628/11/2016
129Thuê dịch vụ sửa chữa, phục hồi lại vỏ bơm P-1519B theo Đơn hàng số 441/ĐH-BDSC-R ngày 09/08/2016.Thuê dịch vụ sửa chữa, phục hồi lại vỏ bơm P-1519B theo Đơn hàng số 441/ĐH-BDSC-R ngày 09/08/2016.07/11/201628/11/2016
130 Mua vật tư dự phòng cho hệ thống đo đếm thương mại thuộc khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 510/ĐH-BDSC-I. Mua vật tư dự phòng cho hệ thống đo đếm thương mại thuộc khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 510/ĐH-BDSC-I.04/11/201621/11/2016
131Mua vật tư chống sét thực hiện MOC-ELEC-15-219 bồn TK-6001B theo đơn hàng số 525/ĐH-BDSC-E.Mua vật tư chống sét thực hiện MOC-ELEC-15-219 bồn TK-6001B theo đơn hàng số 525/ĐH-BDSC-E.04/11/201617/11/2016
132 Mua cảm biến máy đo khí phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 563/ĐH-ATMT Mua cảm biến máy đo khí phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 563/ĐH-ATMT03/11/201614/11/2016
133Mua ống nhòm đặc chủng, cáng cứu thương, bạt chống cháy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp, cứu nạn cứu hộ năm 2016 theo Đơn hàng 508/ĐH-ATMT ngày 23/8/2016.Mua ống nhòm đặc chủng, cáng cứu thương, bạt chống cháy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp, cứu nạn cứu hộ năm 2016 theo Đơn hàng 508/ĐH-ATMT ngày 23/8/2016.31/10/201607/11/2016
134Mua vật tư phục vụ công tác giám sát, bảo dưỡng sửa chữa của Bộ phận Xưởng cơ khí-Sơn và Cơ khí Tĩnh trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 491/ĐH-BDSC-TA3-W Mua vật tư phục vụ công tác giám sát, bảo dưỡng sửa chữa của Bộ phận Xưởng cơ khí-Sơn và Cơ khí Tĩnh trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 491/ĐH-BDSC-TA3-W & Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị đường ống tại phân xưởng 040 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 505/ĐH-BDSC-TA3-S.27/10/201607/11/2016
135Cung cấp màng phủ kiện sản phẩm PP theo Đơn hàng 063/ĐH-ĐĐSXCung cấp màng phủ kiện sản phẩm PP theo Đơn hàng 063/ĐH-ĐĐSX27/10/201617/11/2016
136Thuê dịch vụ gia công chế tạo và lắp đặt đường ống gió tại LAB, CCC, PIB6, Trạm phân tích Analyser, vỏ bao che của AHU-SS11, máng cáp điện tại SCC, JCC theo Đơn hàng số 414/ĐH-BDSC-E ngày 22/07/2016.Thuê dịch vụ gia công chế tạo và lắp đặt đường ống gió tại LAB, CCC, PIB6, Trạm phân tích Analyser, vỏ bao che của AHU-SS11, máng cáp điện tại SCC, JCC theo Đơn hàng số 414/ĐH-BDSC-E ngày 22/07/2016.21/10/201631/10/2016
137Mua vật tư sửa chữa, thay thế và chuẩn hóa các Trung tâm máy chủ (Data Center/Server Room) nhằm đảm bảo duy trì vận hành an toàn, ổn định các hệ thống CNTT/MES theo Đơn hàng 370-KT ngày 29/8/2016Mua vật tư sửa chữa, thay thế và chuẩn hóa các Trung tâm máy chủ (Data Center/Server Room) nhằm đảm bảo duy trì vận hành an toàn, ổn định các hệ thống CNTT/MES theo Đơn hàng 370-KT ngày 29/8/201621/10/201611/11/2016
138Mua vật tư để bảo dưỡng và sửa chữa cho hệ thống thiết bị phân tích trực tiếp của Công ty năm 2016 theo Đơn hàng số 492/ĐH-BDSC-I.Mua vật tư để bảo dưỡng và sửa chữa cho hệ thống thiết bị phân tích trực tiếp của Công ty năm 2016 theo Đơn hàng số 492/ĐH-BDSC-I.20/10/201631/10/2016
139Thuê dịch vụ và cung cấp vật tư để thực hiện thay thế cáp nguồn cho động cơ PM-4010B theo cải hoán số MOC-40-16-086 theo Đơn hàng 490/ĐH-BDSC-E.Thuê dịch vụ và cung cấp vật tư để thực hiện thay thế cáp nguồn cho động cơ PM-4010B theo cải hoán số MOC-40-16-086 theo Đơn hàng 490/ĐH-BDSC-E.21/10/201608/11/2016
140 Mua Hóa phẩm xúc tác phục vụ sản xuất theo Đơn hàng 052/ĐH-ĐĐSX Mua Hóa phẩm xúc tác phục vụ sản xuất theo Đơn hàng 052/ĐH-ĐĐSX06/10/201628/11/2016
141 Thuê dịch vụ triển khai ứng dụng điện tử hóa và báo cáo số hợp nhất (eReport/Enterprise iPortal) phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh theo Đơn hàng 315/ĐH-KT Thuê dịch vụ triển khai ứng dụng điện tử hóa và báo cáo số hợp nhất (eReport/Enterprise iPortal) phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh theo Đơn hàng 315/ĐH-KT10/10/201601/11/2016
142Mua vật tư dự phòng, thay thế cho các hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa trong NMLD, phân xưởng PP và Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng 268/ĐH-KT và Tờ trình số 356/TTr-KTMua vật tư dự phòng, thay thế cho các hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa trong NMLD, phân xưởng PP và Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng 268/ĐH-KT và Tờ trình số 356/TTr-KT06/10/201626/10/2016
143Mua vật tư Air ring nozzles/Drain nozzles dùng để dự phòng và bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị D-1502 và D-1503 tại phân xưởng 015 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 325/ĐH-BDSC-TA3-S ngày 27/05/2016 Mua vật tư Air ring nozzles/Drain nozzles dùng để dự phòng và bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị D-1502 và D-1503 tại phân xưởng 015 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 325/ĐH-BDSC-TA3-S ngày 27/05/2016 và Tờ trình hiệu chỉnh 1080/TTr-BDSC-TA3-S ngày 30/6/201615/09/201605/10/2016
144Mua vật tư phục vụ bảo dưỡng sửa chữa XL-1580 và XL-1351 theo Đơn hàng số 304/ĐH-BDSC-E.Mua vật tư phục vụ bảo dưỡng sửa chữa XL-1580 và XL-1351 theo Đơn hàng số 304/ĐH-BDSC-E.27/09/201606/10/2016
145Mua rock salt, sand và gravel cho phân xưởng KTU theo đơn hàng 060/ĐH-ĐĐSXMua rock salt, sand và gravel cho phân xưởng KTU theo đơn hàng 060/ĐH-ĐĐSX23/09/201603/10/2016
146Thuê dịch vụ nâng cấp hệ thống PLC cho 015-SV-1501/1502/1503/1504, 015-PV-1501 theo MOC-15-16-249 (TA3) theo Đơn hàng 395/ĐH-BDSC-IThuê dịch vụ nâng cấp hệ thống PLC cho 015-SV-1501/1502/1503/1504, 015-PV-1501 theo MOC-15-16-249 (TA3) theo Đơn hàng 395/ĐH-BDSC-I16/09/201610/10/2016
147Thuê dịch vụ nâng cấp hệ thống điều khiển PLC SIEMENS cho máy nén C-1551, C-2101 theo MOC-15-16-250, MOC-21-16-251 (TA3) theo Đơn hàng 396/ĐH-BDSC-IThuê dịch vụ nâng cấp hệ thống điều khiển PLC SIEMENS cho máy nén C-1551, C-2101 theo MOC-15-16-250, MOC-21-16-251 (TA3) theo Đơn hàng 396/ĐH-BDSC-I16/09/201610/10/2016
148Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống UPS trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 182/ĐH-BDSC-TA3-E. Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống UPS trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 182/ĐH-BDSC-TA3-E. 15/09/201626/10/2016
149Thuê dịch vụ đào tạo về Kiểm tra không phá hủy (NDT) bậc 2 cho nhân sự làm công tác kiểm tra thiết bị trong nhà máy lọc dầu theo Đơn hàng số 97/ĐH-TCNSThuê dịch vụ đào tạo về Kiểm tra không phá hủy (NDT) bậc 2 cho nhân sự làm công tác kiểm tra thiết bị trong nhà máy lọc dầu theo Đơn hàng số 97/ĐH-TCNS15/09/201624/10/2016
150Mua dụng cụ cầm tay để thay thế các dụng cụ hỏng nhằm phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa hàng ngày theo Đơn hàng sô 443/ĐH-BDSC-W ngày 10/8/2016.Mua dụng cụ cầm tay để thay thế các dụng cụ hỏng nhằm phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa hàng ngày theo Đơn hàng sô 443/ĐH-BDSC-W ngày 10/8/2016.15/09/201623/09/2016
151Thuê dịch vụ làm sạch bề mặt các chi tiết/ bộ phận của thiết bị quay bằng đá khô CO2 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 390/ĐH-BDSC-TA3-R.Thuê dịch vụ làm sạch bề mặt các chi tiết/ bộ phận của thiết bị quay bằng đá khô CO2 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 390/ĐH-BDSC-TA3-R.12/09/201619/09/2016
152Mua vật tư dự phòng, thay thế cho hệ thống thiết bị hạ tầng, máy tính, máy chủ ứng dụng quan trọng phục vụ trực tiếp sản xuất đã cũ, hết hạng sử dụng theo Đơn hàng 307/ĐH-KT ngày 20/07/2016Mua vật tư dự phòng, thay thế cho hệ thống thiết bị hạ tầng, máy tính, máy chủ ứng dụng quan trọng phục vụ trực tiếp sản xuất đã cũ, hết hạng sử dụng theo Đơn hàng 307/ĐH-KT ngày 20/07/201612/09/201630/09/2016
153Mua máy hút dầu kiểu chân không, phao chứa dầu di động trên bờ theo Đơn hàng 418/ĐH-ATMTMua máy hút dầu kiểu chân không, phao chứa dầu di động trên bờ theo Đơn hàng 418/ĐH-ATMT10/09/201630/09/2016
154Mua vật tư dự phòng, thay thế cho hệ thống thiết bị hạ tầng máy tính đã cũ, hết hạn sử dụng theo Đơn hàng 265/ĐH-KTMua vật tư dự phòng, thay thế cho hệ thống thiết bị hạ tầng máy tính đã cũ, hết hạn sử dụng theo Đơn hàng 265/ĐH-KT09/09/201629/09/2016
155Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống máy tính chủ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES/MIS theo Đơn hàng 280/ĐH-KTTrang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống máy tính chủ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES/MIS theo Đơn hàng 280/ĐH-KT09/09/201603/10/2016
156Gia hạn bản quyền, cập nhật dữ liệu an ninh mạng, phòng chống tấn công, lây nhiễm mã độc cho hệ thống thiết bị an ninh thông tin của Công ty theo Đơn hàng 279/ĐH-KTGia hạn bản quyền, cập nhật dữ liệu an ninh mạng, phòng chống tấn công, lây nhiễm mã độc cho hệ thống thiết bị an ninh thông tin của Công ty theo Đơn hàng 279/ĐH-KT09/09/201603/10/2016
157 Triển khai giải pháp phòng chống thất thoát dữ liệu và ngăn ngừa thâm nhập hệ thống mạng, máy chủ để bảo vệ các dữ liệu quan trọng theo Đơn hàng số 237/ĐH-KT ngày 15/06/2016. Triển khai giải pháp phòng chống thất thoát dữ liệu và ngăn ngừa thâm nhập hệ thống mạng, máy chủ để bảo vệ các dữ liệu quan trọng theo Đơn hàng số 237/ĐH-KT ngày 15/06/2016.06/09/201627/09/2016
158 Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị đường ống tại khu vực Offsite 2 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 319/ĐH-BDSC-TA3-S và Tờ trình hiệu chỉnh số 1298/TTr-BDSC-TA3-S. Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị đường ống tại khu vực Offsite 2 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 319/ĐH-BDSC-TA3-S và Tờ trình hiệu chỉnh số 1298/TTr-BDSC-TA3-S.06/09/201613/09/2016
159Package 1 - Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for RFCC unit.Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery01/09/201611/10/2016
160Mua hóa chất, vật tư phục vụ công tác thử nghiệm theo đơn hàng 21/ĐH-QLCL, PR 16-2469Mua hóa chất, vật tư phục vụ công tác thử nghiệm theo đơn hàng 21/ĐH-QLCL, PR 16-246930/08/201608/09/2016
161Package 2 - Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for Area 1A + Area 1B + Unit 016, 017, 021 (exclude HE, AFC and Valve services at Workshop)Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery01/09/201611/10/2016
162Package 3 - Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for Area A3 and Utility, Off-site 1Package 3 - Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for Area A3 and Utility, Off-site 101/09/201611/10/2016
163Mở rộng hệ thống thẻ từ kiểm soát vào ra và ứng dụng phần mềm phân tích báo cáo dữ liệu theo Đơn hàng số 249/ĐH-KT-ATMT.Mở rộng hệ thống thẻ từ kiểm soát vào ra và ứng dụng phần mềm phân tích báo cáo dữ liệu theo Đơn hàng số 249/ĐH-KT-ATMT.29/08/201621/09/2016
164Mua vật tư để thay thế và dự phòng cho van điều khiển thuộc hệ thống nạp xúc tác và các bộ trao đổi nhiệt tại phân xưởng 015 theo đơn hàng số 419/ĐH-BDSC-I.Mua vật tư để thay thế và dự phòng cho van điều khiển thuộc hệ thống nạp xúc tác và các bộ trao đổi nhiệt tại phân xưởng 015 theo đơn hàng số 419/ĐH-BDSC-I.29/08/201616/09/2016
165Thuê dịch vụ kiểm toán năng lượng năm 2016 theo Đơn hàng số 205/ĐH-KT ngày 25/5/2016Thuê dịch vụ kiểm toán năng lượng năm 2016 theo Đơn hàng số 205/ĐH-KT ngày 25/5/201626/08/201607/09/2016
166Mua vật tư dùng thay thế và dự phòng cho thiết bị H-1101 và A-1353 tại phân xưởng 011 và 013 theo đơn hàng số 407/ĐH-BDSC-SMua vật tư dùng thay thế và dự phòng cho thiết bị H-1101 và A-1353 tại phân xưởng 011 và 013 theo đơn hàng số 407/ĐH-BDSC-S26/08/201606/09/2016
167Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 385/ĐH-BDSC-E.Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 385/ĐH-BDSC-E.19/08/201629/09/2016
168Mua vật tư và phụ kiện ống mềm để phục vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy theo Đơn hàng số 297/ĐH-SX.Mua vật tư và phụ kiện ống mềm để phục vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy theo Đơn hàng số 297/ĐH-SX.18/08/201626/08/2016
169Mua HPXT cho các phân xưởng U-13/23 theo đơn hàng số 037/ĐH-ĐĐSXMua HPXT cho các phân xưởng U-13/23 theo đơn hàng số 037/ĐH-ĐĐSX 19/08/201629/08/2016
170Mua ắc quy để tiến hành thay thế trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 181/ĐH-BDSC-TA3-EMua ắc quy để tiến hành thay thế trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 181/ĐH-BDSC-TA3-E13/08/201629/08/2016
171Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống SPM trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) Nhà máy lọc dầu Dung QuấtCung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống SPM trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) Nhà máy lọc dầu Dung Quất15/08/201626/09/2016
172Mua xe nâng người tự hành theo Đơn hàng số 190/ĐH-BDSC-E.Mua xe nâng người tự hành theo Đơn hàng số 190/ĐH-BDSC-E.18/08/201605/09/2016
173Thuê dịch vụ cung cấp vật tư, thay thế các phụ tùng hỏng và sửa chữa xe cẩu 50 tấn RT760E theo Đơn hàng số 279/ĐH-BDSC-S và Tờ trình hiệu chỉnh số 1029/TTr-BDSC-W.Thuê dịch vụ cung cấp vật tư, thay thế các phụ tùng hỏng và sửa chữa xe cẩu 50 tấn RT760E theo Đơn hàng số 279/ĐH-BDSC-S và Tờ trình hiệu chỉnh số 1029/TTr-BDSC-W.13/08/201601/09/2016
174Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống SPM trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) Nhà máy lọc dầu Dung QuấtCung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống SPM trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) Nhà máy lọc dầu Dung Quất15/08/201626/09/2016
175Mua vật tư dự phòng cho thiết bị X-1501/1502/1503/1507 theo Đơn hàng 252/ĐH-BDSC-S (Mục 1, 2, 3)Mua vật tư dự phòng cho thiết bị X-1501/1502/1503/1507 theo Đơn hàng 252/ĐH-BDSC-S (Mục 1, 2, 3)02/08/201616/09/2016
176Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng các hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt (H/E và AFC) trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) Nhà máy lọc dầu Dung QuấtCung cấp dịch vụ bảo dưỡng các hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt (H/E và AFC) trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) Nhà máy lọc dầu Dung Quất15/08/201626/09/2016
177Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng van tại xưởng trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) Nhà máy lọc dầu Dung QuấtCung cấp dịch vụ bảo dưỡng van tại xưởng trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) Nhà máy lọc dầu Dung Quất15/08/201626/09/2016
178Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho khu vực Offsite2, các bể cầu và đường ống nước biển trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) Nhà máy lọc dầu Dung QuấtCung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho khu vực Offsite2, các bể cầu và đường ống nước biển trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) Nhà máy lọc dầu Dung Quất15/08/201626/09/2016
179Triển khai thực hiện nâng cấp độ tin cậy và giải pháp phục hồi thảm hoạ (disaster recovery) cho trung tâm lưu trữ dữ liệu các hệ thống vận hành, sản xuất theo Đơn hàng số 186/ĐH-KT ngày 18/5/2016Triển khai thực hiện nâng cấp độ tin cậy và giải pháp phục hồi thảm hoạ (disaster recovery) cho trung tâm lưu trữ dữ liệu các hệ thống vận hành, sản xuất theo Đơn hàng số 186/ĐH-KT ngày 18/5/201615/08/201606/09/2016
180Mua vật tư để cấp nguồn chiếu sáng phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 203/ĐH-BDSC-TA3-E và Tờ trình hiệu chỉnh số 999/TTr-BDSC ngày 17/6/2016.Mua vật tư để cấp nguồn chiếu sáng phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 203/ĐH-BDSC-TA3-E và Tờ trình hiệu chỉnh số 999/TTr-BDSC ngày 17/6/2016.08/08/201618/08/2016
181 Triển khai hợp đồng đơn giá cung cấp bẫy hơi (steam trap) và phụ tùng thay thế cho bẫy hơi theo Đơn hàng số 448/ĐH-BDSC-S ngày 28/12/2015 và Tờ trình số 343/TTr-BDSC-S ngày 08/3/2016 - Loại trung áp và thấp áp. Triển khai hợp đồng đơn giá cung cấp bẫy hơi (steam trap) và phụ tùng thay thế cho bẫy hơi theo Đơn hàng số 448/ĐH-BDSC-S ngày 28/12/2015 và Tờ trình số 343/TTr-BDSC-S ngày 08/3/2016 - Loại trung áp và thấp áp.09/08/201630/08/2016
182Mua vật tư cảm biến nhiệt độ thực hiện bảo dưỡng STG D, dự phòng cho thiết bị quan trọng U036 theo Đơn hàng 329/ĐH-BDSC-I – Phần: mua cảm biến nhiệt độ đo Bearing STG theo PR 16-2088Mua vật tư cảm biến nhiệt độ thực hiện bảo dưỡng STG D, dự phòng cho thiết bị quan trọng U036 theo Đơn hàng 329/ĐH-BDSC-I – Phần: mua cảm biến nhiệt độ đo Bearing STG theo PR 16-208809/08/201619/08/2016
183Mua ắc quy để thay thế cho hệ thống UPS theo Đơn hàng số 320/ĐH-BDSC-EMua ắc quy để thay thế cho hệ thống UPS theo Đơn hàng số 320/ĐH-BDSC-E08/08/201630/08/2016
184Mua máy móc, thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng các thiết bị thuộc SPM và Jetty theo Đơn hàng số 105/ĐH-QLCB và Tờ trình hiệu chỉnh số 127/TTr-QLCB ngày 06/7/2016.Mua máy móc, thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng các thiết bị thuộc SPM và Jetty theo Đơn hàng số 105/ĐH-QLCB và Tờ trình hiệu chỉnh số 127/TTr-QLCB ngày 06/7/2016.09/08/201619/09/2016
185Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho van piston trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 196/ĐH-BDSC-TA3-IMua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho van piston trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 196/ĐH-BDSC-TA3-I01/08/201612/08/2016
186Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị van ON-OFF trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 321/ĐH-BDSC-TA3-IMua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị van ON-OFF trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 321/ĐH-BDSC-TA3-I01/08/201608/08/2016
187Thuê dịch vụ sửa chữa bi của van 052-XV-019/033 theo Đơn hàng số 373/ĐH-BDSC-I.Thuê dịch vụ sửa chữa bi của van 052-XV-019/033 theo Đơn hàng số 373/ĐH-BDSC-I.25/07/201610/08/2016
188Mua sắm thiết bị Long Range Ultrasonic Test (LRUT) theo Đơn hàng số 041/ĐH-BDSC-INSMua sắm thiết bị Long Range Ultrasonic Test (LRUT) theo Đơn hàng số 041/ĐH-BDSC-INS01/08/201619/08/2016
189Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị X-1507 Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị X-1507 trong BDTT lần 304/08/201615/08/2016
190Thực hiện tư vấn, đào tạo, xây dựng và đánh giá Hệ thống Quản lý chất lượng BDSC thiết bị áp lực đạt tiêu chuẩn quốc tế ASME CODE dấu U, S và R. Đào tạo, tư vấn, xây dựng theo tiêu chuẩn ASME/National Board.Thuê dịch vụ để thực hiện tư vấn, đào tạo, xây dựng và đánh giá Hệ thống Quản lý chất lượng BDSC thiết bị áp lực đạt tiêu chuẩn quốc tế ASME CODE dấu U, S và R. Đào tạo, tư vấn, xây dựng theo tiêu chuẩn ASME/National Board.29/07/201616/08/2016
191Mua vật tư dự phòng cho thiết bị X-1501/1502/1503/1507 Mua vật tư - phụ tùng thay thế phục vụ BDSC năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.02/08/201609/08/2016
192Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị đường ống tại các cụm phân xưởng 1A/B và A3 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 292/ĐH-BDSC-TA3-SMua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị đường ống tại các cụm phân xưởng 1A/B và A3 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 292/ĐH-BDSC-TA3-S29/07/201610/08/2016
193Mua vật tư cho thiết bị van an toàn của các Nhà sản xuất khác nhau để bảo dưỡng sửa chữa trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng 218/ĐH-BDSC-TA3-SMua vật tư cho thiết bị van an toàn của các Nhà sản xuất khác nhau để bảo dưỡng sửa chữa trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng 218/ĐH-BDSC-TA3-S29/07/201610/08/2016
194Mua dây đai để thay thế cho quạt làm mát bằng không khí (AFC) trong Nhà máy theo Đơn hàng số 219/ĐH-BDSC-R ngày 20/4/2016. Mua dây đai để thay thế cho quạt làm mát bằng không khí (AFC) trong Nhà máy theo Đơn hàng số 219/ĐH-BDSC-R ngày 20/4/2016. 21/07/201620/08/2016
195Mua vật tư bảo dưỡng sửa chữa giếng nhiệt (TW) trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 276/ĐH-BDSC-TA3-I Mua vật tư bảo dưỡng sửa chữa giếng nhiệt (TW) trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 276/ĐH-BDSC-TA3-I27/07/201612/08/2016
196Mua bổ sung thiết bị đo và dụng cụ cầm tay phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa theo các Đơn hàng 343/ĐH-BDSC-EMua bổ sung thiết bị đo và dụng cụ cầm tay phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa theo các Đơn hàng 343/ĐH-BDSC-E26/07/201605/08/2016
197Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho các van điều khiển trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 193/ĐH-BDSC-TA3-IMua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho các van điều khiển trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 193/ĐH-BDSC-TA3-I15/07/201625/07/2016
198Mua vật tư để thực hiện công tác bảo dưỡng cho các thiết bị trong BDTT lần 3 Mua vật tư để thực hiện công tác bảo dưỡng cho các thiết bị trong BDTT lần 3 theo các Đơn hàng 263/ĐH-BDSC-TA3-I và 308/ĐH-BDSC-TA3-I22/07/201609/08/2016
199 Mua vật tư cho thiết bị van an toàn để bảo dưỡng sửa chữa trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 166/ĐH-BDSC-TA3-S. Mua vật tư cho thiết bị van an toàn để bảo dưỡng sửa chữa trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 166/ĐH-BDSC-TA3-S.14/07/201621/07/2016
200Dự án : Mua dụng cụ thí nghiệm cho máy biến áp dòng/máy biến điện áp theo Đơn hàng số 269/ĐH-BDSC-E ngày 29/04/2016Dự án : Mua dụng cụ thí nghiệm cho máy biến áp dòng/máy biến điện áp theo Đơn hàng số 269/ĐH-BDSC-E ngày 29/04/201605/07/201615/07/2016
201Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị H-1101 tại phân xưởng 011 và thiết bị đường ống tại cụm phân xưởng RFCC trong BDTT lần 3Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị H-1101 tại phân xưởng 011 và thiết bị đường ống tại cụm phân xưởng RFCC trong BDTT lần 304/07/201611/07/2016
202Dự án : Nâng cấp hệ thống hàng hải giai đoạn 1 tại bến xuất sản phẩm và trang bị phần mềm giám sát cho hệ thống Đồng hồ chuẩn của Nhà máyDự án : Nâng cấp hệ thống hàng hải giai đoạn 1 tại bến xuất sản phẩm và trang bị phần mềm giám sát cho hệ thống Đồng hồ chuẩn của Nhà máy04/07/201625/07/2016
203 Dự án : Mua vật tư dự phòng, thay thế cho hệ thống thiết bị hạ tầng mạng và hệ thống CNTT phục vụ trực tiếp sản xuất Dự án : Mua vật tư dự phòng, thay thế cho hệ thống thiết bị hạ tầng mạng và hệ thống CNTT phục vụ trực tiếp sản xuất04/07/201625/07/2016
204 Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp dây đai (belt) sử dụng cho nhiều chủng loại thiết bị khác nhau trong Nhà máy Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp dây đai (belt) sử dụng cho nhiều chủng loại thiết bị khác nhau trong Nhà máy01/07/201615/07/2016
205Dự án : Mua bổ sung Điện thoại chống cháy nổ cấp đổi cho các phòng chức năng phục vụ công việc vận hành, sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa và an ninh an toàn trong NMLDDự án : Mua bổ sung Điện thoại chống cháy nổ cấp đổi cho các phòng chức năng phục vụ công việc vận hành, sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa và an ninh an toàn trong NMLD04/07/201611/07/2016
206BookmarkEmail Print Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị R-1301/02/03/04 tại cụm phân xưởng 1A trong BDTT lần 3BookmarkEmail Print Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị R-1301/02/03/04 tại cụm phân xưởng 1A trong BDTT lần 323/06/201612/07/2016
207 Dự án : Thuê dịch vụ để chế tạo và lắp đặt bổ sung K.O Drum cho đường ống Pilot của Flare tại phân xưởng 091 theo công việc cải hoán số MOC-91-13-106 Dự án : Thuê dịch vụ để chế tạo và lắp đặt bổ sung K.O Drum cho đường ống Pilot của Flare tại phân xưởng 091 theo công việc cải hoán số MOC-91-13-10623/06/201612/07/2016
208 Dự án : Mua vật tư để thực hiện công tác bảo dưỡng cho các thiết bị trong BDTT lần 3 theo Dự án : Mua vật tư để thực hiện công tác bảo dưỡng cho các thiết bị trong BDTT lần 3 theo27/06/201615/07/2016
209Dự án : Mua phần mềm tính toán thiết kế hệ thống điện theo Đơn hàng 042/ĐH-BDSC-EDự án : Mua phần mềm tính toán thiết kế hệ thống điện theo Đơn hàng 042/ĐH-BDSC-E27/06/201622/07/2016
210 Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị A-3701A/B, A-3603-E-08, E-5701, E-3202 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 159/ĐH-BDSC-TA3-S ngày 13/4/2016 Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị A-3701A/B, A-3603-E-08, E-5701, E-3202 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 159/ĐH-BDSC-TA3-S ngày 13/4/201624/06/201604/07/2016
211Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị D-1106, D-1306, M-1351; 082-MOV-007/017 và D-5203, TK-5207A, TK-5211A tại các phân xưởng 011/013; 060 và 052 trong BDTT lần 03Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị D-1106, D-1306, M-1351; 082-MOV-007/017 và D-5203, TK-5207A, TK-5211A tại các phân xưởng 011/013; 060 và 052 trong BDTT lần 0323/06/201630/06/2016
212 Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị trao đổi nhiệt tại cụm Phân xưởng RFCC trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 237/ĐH-BDSC-TA3-S. Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị trao đổi nhiệt tại cụm Phân xưởng RFCC trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 237/ĐH-BDSC-TA3-S.23/06/201605/07/2016
213 Dự án : Tên gói thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho các van điều khiển thuộc khu vực PP trong BDTT lần 03 Dự án : Tên gói thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho các van điều khiển thuộc khu vực PP trong BDTT lần 0322/06/201630/06/2016
214BookmarkEmail Print Dự án : Mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-60-15-121 Chế tạo và lắp đặt đường ống để phối trộn dầu nhiên liệu đến CDU trong BDTT lần 3BookmarkEmail Print Dự án : Mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-60-15-121 Chế tạo và lắp đặt đường ống để phối trộn dầu nhiên liệu đến CDU trong BDTT lần 316/06/201624/06/2016
215Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư ống mềm cho Loading Arm tại phân xưởng 081Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư ống mềm cho Loading Arm tại phân xưởng 08110/06/201623/06/2016
216Dự án : Tên gói thầu: Mua vật tư cho thiết bị điều khiển của P-101A và tay Robot theo Đơn hàng 169/ĐH-BDSC-I và vật tư cho thiết bị dò khí cháyDự án : Tên gói thầu: Mua vật tư cho thiết bị điều khiển của P-101A và tay Robot theo Đơn hàng 169/ĐH-BDSC-I và vật tư cho thiết bị dò khí cháy09/06/201624/06/2016
217 Dự án : Tên gói thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị BV-1501A, BV-1502A/B tại cụm phân xưởng RFCC trong BDTT lần 3 Dự án : Tên gói thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị BV-1501A, BV-1502A/B tại cụm phân xưởng RFCC trong BDTT lần 309/06/201617/06/2016
218Dự án : Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng hệ thống SPMDự án : Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng hệ thống SPM31/05/201620/06/2016
219Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho hệ thống thiết bị phân tích trực tuyến trong BDTT lần 3Dự án : Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa cho hệ thống thiết bị phân tích trực tuyến trong BDTT lần 331/05/201607/06/2016
220 Dự án : Mua dây đai để thay thế cho quạt làm mát bằng không khí (AFC) trong Nhà máy Dự án : Mua dây đai để thay thế cho quạt làm mát bằng không khí (AFC) trong Nhà máy03/06/201610/06/2016
221 Dự án : Gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng khu vực đỗ xe trước cổng trạm xuất xe bồn – khu vực bể chứa sản phẩm. Dự án : Gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng khu vực đỗ xe trước cổng trạm xuất xe bồn – khu vực bể chứa sản phẩm.27/05/201631/05/2016
222 Dự án : Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra ăn mòn hệ thống cọc và đường ống hút nước biển cho trạm bơm cứu hoả tại Cảng xuất sản phẩm Jetty Dự án : Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra ăn mòn hệ thống cọc và đường ống hút nước biển cho trạm bơm cứu hoả tại Cảng xuất sản phẩm Jetty19/05/201606/06/2016
223 Dự án : Thuê dịch vụ thực hiện MOC-91-15-176 để nâng cao độ tin cậy hệ thống FM-200 tại phân xưởng Polypropylene theo Đơn hàng số 097/ĐH-BDSC-I. Dự án : Thuê dịch vụ thực hiện MOC-91-15-176 để nâng cao độ tin cậy hệ thống FM-200 tại phân xưởng Polypropylene theo Đơn hàng số 097/ĐH-BDSC-I.18/05/201603/06/2016
224Dự án : Mua xe đẩy chữa cháy công nghệ 1:7 phục vụ công tác chữa cháy năm 2016 theo Đơn hàng 141/ĐH-ATMTDự án : Mua xe đẩy chữa cháy công nghệ 1:7 phục vụ công tác chữa cháy năm 2016 theo Đơn hàng 141/ĐH-ATMT13/07/201606/06/2016
225 Dự án : Mua máy in nhãn đường ống công nghệ theo Đơn hàng 133/ĐH-ATMT Dự án : Mua máy in nhãn đường ống công nghệ theo Đơn hàng 133/ĐH-ATMT16/05/201623/05/2016
226 Dự án : Mua vật tư thay thế, cấu hình và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu vận hành, hệ thống quản lý File/Exchange và an ninh mạng Dự án : Mua vật tư thay thế, cấu hình và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu vận hành, hệ thống quản lý File/Exchange và an ninh mạng11/05/201631/05/2016
227Dự án : Mua vật tư cho hệ thống vớt rác (band screen) A-3402-X2A theo Đơn hàng 047/ĐH-BDSC-RDự án : Mua vật tư cho hệ thống vớt rác (band screen) A-3402-X2A theo Đơn hàng 047/ĐH-BDSC-R10/05/201618/05/2016
228 Dự án : Mua vật tư dự phòng cho các van on-off theo Đơn hàng 016/ĐH-BDSC-I (PR 15-3253) Dự án : Mua vật tư dự phòng cho các van on-off theo Đơn hàng 016/ĐH-BDSC-I (PR 15-3253)10/05/201618/05/2016
229Dự án : Mua cảm biến âm thanh cao tần và các phụ kiện cho máy kiểm tra phóng điện cục bộDự án : Mua cảm biến âm thanh cao tần và các phụ kiện cho máy kiểm tra phóng điện cục bộ22/04/201629/04/2016
230 Dự án : Ký hợp đồng đơn giá cung cấp phụ tùng thay thế để sử dụng trong công tác bảo dưỡng sửa chữa các van an toàn phục vụ BDSC Nhà máy năm 2016 Dự án : Ký hợp đồng đơn giá cung cấp phụ tùng thay thế để sử dụng trong công tác bảo dưỡng sửa chữa các van an toàn phục vụ BDSC Nhà máy năm 201620/04/201628/04/2016
231 Dự án : Mua hóa chất phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 25/ĐH-SX Dự án : Mua hóa chất phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 25/ĐH-SX19/04/201627/04/2016
232Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao cho các máy công cụ để sử dụng trong công tác gia công chế tạo phục vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy năm 2016Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao cho các máy công cụ để sử dụng trong công tác gia công chế tạo phục vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy năm 201615/04/201626/04/2016
233 Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư thô để sử dụng trong công tác gia công chế tạo, sửa chữa các chi tiết/thiết bị cơ khí phục vụ bảo dưỡng Nhà máy năm 2016 Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư thô để sử dụng trong công tác gia công chế tạo, sửa chữa các chi tiết/thiết bị cơ khí phục vụ bảo dưỡng Nhà máy năm 201619/04/201627/04/2016
234 Dự án : Mua vật tư dự phòng, thay thế cho các thiết bị hạ tầng máy tính và hệ thống MIS/MES Dự án : Mua vật tư dự phòng, thay thế cho các thiết bị hạ tầng máy tính và hệ thống MIS/MES20/04/201611/05/2016
235 Dự án : Thuê dịch vụ để thực hiện tư vấn, đào tạo, xây dựng và đánh giá Hệ thống Quản lý chất lượng BDSC thiết bị áp lực đạt tiêu chuẩn quốc tế ASME CODE dấu R Dự án : Thuê dịch vụ để thực hiện tư vấn, đào tạo, xây dựng và đánh giá Hệ thống Quản lý chất lượng BDSC thiết bị áp lực đạt tiêu chuẩn quốc tế ASME CODE dấu R15/04/201605/05/2016
236 Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư ống tube/đầu nối (Tubing/Fitting) cho thiết bị Tự động hoá trong toàn Nhà máy Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư ống tube/đầu nối (Tubing/Fitting) cho thiết bị Tự động hoá trong toàn Nhà máy05/04/201618/04/2016
237Dự án : Mua vòi, lăng phun nước chữa cháy, dụng cụ vá vòi khẩn cấp phục vụ công tác ứng phó sự cố năm 2016Dự án : Mua vòi, lăng phun nước chữa cháy, dụng cụ vá vòi khẩn cấp phục vụ công tác ứng phó sự cố năm 201615/04/201612/05/2016
238 Dự án : Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư cho van điện tử Dự án : Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư cho van điện tử14/04/201622/04/2016
239 Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên năm 2016 theo Phụ lục 08 Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên năm 2016 theo Phụ lục 0804/04/201614/04/2016
240 Dự án : Thuê dịch vụ thực hiện công việc kiểm tra đăng kiểm hằng năm (năm 2016) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô của BSR Dự án : Thuê dịch vụ thực hiện công việc kiểm tra đăng kiểm hằng năm (năm 2016) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô của BSR08/04/201628/04/2016
241Dự án : Mua bổ sung Máy bộ đàm cấp đổi cho các phòng chức năng phục vụ công việc vận hành, sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa và an ninh an toàn trong NMLDDự án : Mua bổ sung Máy bộ đàm cấp đổi cho các phòng chức năng phục vụ công việc vận hành, sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa và an ninh an toàn trong NMLD31/03/201608/04/2016
242 Dự án : Thuê tàu thực hiện công tác ứng cứu sự cố tràn dầu tại các công trình trên biển và kết hợp thực hiện công tác an ninh tại khu vực SPM Dự án : Thuê tàu thực hiện công tác ứng cứu sự cố tràn dầu tại các công trình trên biển và kết hợp thực hiện công tác an ninh tại khu vực SPM25/03/201614/04/2016
243Dự án : Tên gói thầu: Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên năm 2016 theo Phụ lục 05- Vật tư thiết bị điệnDự án : Tên gói thầu: Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên năm 2016 theo Phụ lục 05- Vật tư thiết bị điện30/03/201608/04/2016
244 Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên trong năm 2016 theo Phụ lục 04; 06; 07 Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên trong năm 2016 theo Phụ lục 04; 06; 0730/03/201608/04/2016
245Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên năm 2016 theo Phụ lục 01- Vật tư hànDự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên năm 2016 theo Phụ lục 01- Vật tư hàn30/03/201615/04/2016
246Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên trong năm 2016 theo Phụ lục 03- Hợp chất tiêu haoDự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên trong năm 2016 theo Phụ lục 03- Hợp chất tiêu hao30/03/201608/04/2016
247 Dự án : Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống quẹt thẻ quản lý vào ra và lắp đặt hệ thống xác định tổng số người trong nhà máy theo thời gian thực Dự án : Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống quẹt thẻ quản lý vào ra và lắp đặt hệ thống xác định tổng số người trong nhà máy theo thời gian thực01/04/201619/04/2016
248 Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư Gasket sử dụng trong bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị cơ khí tĩnh của Công ty năm 2016 Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư Gasket sử dụng trong bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị cơ khí tĩnh của Công ty năm 201601/04/201615/04/2016
249Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp ống mềm và van một chiều để thay thế cho hệ thống nước làm mát xi-lanh máy đùn phân xưởng PPDự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp ống mềm và van một chiều để thay thế cho hệ thống nước làm mát xi-lanh máy đùn phân xưởng PP29/03/201607/04/2016
250Dự án : Sửa chữa các xe ô tô 76M-0692, 76M-0586 và 76M-0683 theo Đơn hàng số 025/ĐH-ATMT.Dự án : Sửa chữa các xe ô tô 76M-0692, 76M-0586 và 76M-0683 theo Đơn hàng số 025/ĐH-ATMT.24/03/201605/04/2016
251Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư Studbolt sử dụng trong bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị cơ khí tĩnh năm 2016Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư Studbolt sử dụng trong bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị cơ khí tĩnh năm 201624/03/201631/03/2016
252 Dự án : Thuê tàu thực hiện công tác ứng cứu sự cố tràn dầu tại các công trình trên biển và kết hợp thực hiện công tác an ninh tại khu vực SPM Dự án : Thuê tàu thực hiện công tác ứng cứu sự cố tràn dầu tại các công trình trên biển và kết hợp thực hiện công tác an ninh tại khu vực SPM25/03/201614/04/2016
253Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư đường ống sử dụng trong bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị cơ khí tĩnh năm 2016Dự án : Triển khai Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư đường ống sử dụng trong bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị cơ khí tĩnh năm 201624/03/201601/04/2016
254Dự án : Thuê dịch vụ vẽ lại (scan profile) và chế tạo vỏ bơm cho các bơm P-6005A/B, P-6007A/B, P-5822A/B, P-5825A/BDự án : Thuê dịch vụ vẽ lại (scan profile) và chế tạo vỏ bơm cho các bơm P-6005A/B, P-6007A/B, P-5822A/B, P-5825A/B18/03/201608/04/2016
255 Dự án : Mua vật tư cho thiết bị dò khí và báo cháy theo Đơn hàng 447/ĐH-BDSC-I Dự án : Mua vật tư cho thiết bị dò khí và báo cháy theo Đơn hàng 447/ĐH-BDSC-I18/03/201628/03/2016
256Dự án : Conducting PSM Audit for Dung Quat Refinery and PP PlantDự án : Conducting PSM Audit for Dung Quat Refinery and PP Plant16/03/201604/04/2016
257 Dự án : Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị điều khiển của C-601B, P-104B theo Đơn hàng số 038/ĐH-BDSC-I phần 1 Dự án : Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị điều khiển của C-601B, P-104B theo Đơn hàng số 038/ĐH-BDSC-I phần 116/03/201625/03/2016
258Dự án : Thuê dịch vụ vận chuyển thiết bị từ Sân bay Mexico về Nhà máy lọc dầu Dung QuấtDự án : Thuê dịch vụ vận chuyển thiết bị từ Sân bay Mexico về Nhà máy lọc dầu Dung Quất12/03/201618/03/2016
259Dự án : Providing hot tapping service of T-1555 for internal inspection and Maintenance at Dung Quat RefineryDự án : Providing hot tapping service of T-1555 for internal inspection and Maintenance at Dung Quat Refinery07/03/201615/04/2016
260Dự án : Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị đo độ rung và tốc độ theo Đơn hàng 441/ĐH-BDSC-IDự án : Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị đo độ rung và tốc độ theo Đơn hàng 441/ĐH-BDSC-I07/03/201617/03/2016
261Dự án : Mua sắm bổ sung bình FM-200 dự phòng và thay thế cho hệ thống chữa cháy FM-200 tại các trạm điện và phòng điều khiển năm 2016Dự án : Mua sắm bổ sung bình FM-200 dự phòng và thay thế cho hệ thống chữa cháy FM-200 tại các trạm điện và phòng điều khiển năm 201604/03/201624/02/2016
262Dự án : Tên gói thầu: Mua thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu năm 2016 theo Đơn hàng 26/ĐH-ATMTDự án : Tên gói thầu: Mua thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu năm 2016 theo Đơn hàng 26/ĐH-ATMT02/03/201622/03/2016
263 Dự án : Triển khai chuẩn hóa hệ thống quản lý in/sao chụp theo định mức (Quota) và mua vật tư, máy tính thay thế thiết bị đã quá cũ cho các hệ thống quản lý sản xuất Dự án : Triển khai chuẩn hóa hệ thống quản lý in/sao chụp theo định mức (Quota) và mua vật tư, máy tính thay thế thiết bị đã quá cũ cho các hệ thống quản lý sản xuất01/03/201621/03/2016
264Dự án : Mua vật tư nắp đậy cho máng cáp tự động hóa tại nhà máy lọc dầu và phân xưởng polypropylene đợt 2 theo Đơn hàng số 421/ĐH-BDSC-IDự án : Mua vật tư nắp đậy cho máng cáp tự động hóa tại nhà máy lọc dầu và phân xưởng polypropylene đợt 2 theo Đơn hàng số 421/ĐH-BDSC-I29/01/201615/02/2016
265 Dự án : Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC trong nhà máy theo Đơn hàng số 327/ĐH-BDSC-E Dự án : Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC trong nhà máy theo Đơn hàng số 327/ĐH-BDSC-E29/01/201615/02/2016
266Dự án : Mua vật tư giấy mài và tấm PTFE để sử dụng cho công việc bảo dưỡng sửa chữa van an toàn tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 373/ĐH-BDSC-SDự án : Mua vật tư giấy mài và tấm PTFE để sử dụng cho công việc bảo dưỡng sửa chữa van an toàn tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 373/ĐH-BDSC-S27/01/201603/02/2016
267Dự án : Mua vật tư, dụng cụ bảo dưỡng đệm va tàu và móc neo tại cảng xuất sản phầm Jetty theo Đơn hàng số 214/ĐH-QLCBDự án : Mua vật tư, dụng cụ bảo dưỡng đệm va tàu và móc neo tại cảng xuất sản phầm Jetty theo Đơn hàng số 214/ĐH-QLCB27/01/201603/02/2016
268Dự án : Mua sắm thẻ từ, máy in thẻ và nâng cấp bản quyền cho phần mềm SiPass theo Đơn hàng số 563/ĐH-KT.Dự án : Mua sắm thẻ từ, máy in thẻ và nâng cấp bản quyền cho phần mềm SiPass theo Đơn hàng số 563/ĐH-KT.21/01/201601/02/2016
269Dự án : Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cảng xuất sản phẩm theo kiến nghị của đơn vị kiểm định và Cục hàng hải - Phần trên mặt nước theo Đơn hàng số 245/ĐH-ĐTXD và 364/ĐH-ĐTXDDự án : Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cảng xuất sản phẩm theo kiến nghị của đơn vị kiểm định và Cục hàng hải - Phần trên mặt nước theo Đơn hàng số 245/ĐH-ĐTXD và 364/ĐH-ĐTXD11/01/201627/01/2016
270Dự án : Thuê dịch vụ tháo lắp và phân tích đánh giá tình trạng ăn mòn của các mẫu coupon trên đường ống trong Nhà máy theo Đơn hàng số 008/ĐH-KT, Đơn hàng hiệu chỉnh số 180/ĐH-KT và 362/ĐH-KTDự án : Thuê dịch vụ tháo lắp và phân tích đánh giá tình trạng ăn mòn của các mẫu coupon trên đường ống trong Nhà máy theo Đơn hàng số 008/ĐH-KT, Đơn hàng hiệu chỉnh số 180/ĐH-KT và 362/ĐH-KT11/01/201602/02/2016
271Dự án : Mua phụ tùng thay thế sử dụng cho các thiết bị phân tích mẫu theo PR 15-2828, Đơn hàng số 29/ĐH-QLCLDự án : Mua phụ tùng thay thế sử dụng cho các thiết bị phân tích mẫu theo PR 15-2828, Đơn hàng số 29/ĐH-QLCL13/01/201621/01/2016
272 Dự án : Mua dây neo tàu phục vụ công tác vận hành SPM theo Đơn hàng số 176/ĐH-QLCB ngày 27/10/2015 Dự án : Mua dây neo tàu phục vụ công tác vận hành SPM theo Đơn hàng số 176/ĐH-QLCB ngày 27/10/201504/01/201620/01/2016
273 Dự án : Mua sắm và lắp đặt phao đo sóng mới thay thế cho phao cũ đã bị hỏng tại bến xuất sản phẩm của Nhà máy theo Đơn hàng 547/ĐH-KT Dự án : Mua sắm và lắp đặt phao đo sóng mới thay thế cho phao cũ đã bị hỏng tại bến xuất sản phẩm của Nhà máy theo Đơn hàng 547/ĐH-KT08/01/201628/01/2016
274 Dự án : Thuê dịch vụ sơn chống ăn mòn dưới lớp bảo ôn cho các bể chứa TK-5211A/B và TK-5214 tại phân xưởng 052 theo Đơn hàng số 279/ĐH-BDSC-S ngày 24/08/2015 Dự án : Thuê dịch vụ sơn chống ăn mòn dưới lớp bảo ôn cho các bể chứa TK-5211A/B và TK-5214 tại phân xưởng 052 theo Đơn hàng số 279/ĐH-BDSC-S ngày 24/08/201512/07/201628/01/2016
275Dự án : Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ xe chữa cháy 76C-01470 theo Đơn hàng 714/ĐH-ATMT.Dự án : Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ xe chữa cháy 76C-01470 theo Đơn hàng 714/ĐH-ATMT.05/01/201620/01/2016
276Dự án : Mua Filter của hãng UOP, HYDAC, NOUVO PIGNONE, SUNDYNE theo Đơn hàng 264/ĐH-BDSC-R (PR 15-2129)Dự án : Mua Filter của hãng UOP, HYDAC, NOUVO PIGNONE, SUNDYNE theo Đơn hàng 264/ĐH-BDSC-R (PR 15-2129)06/01/201618/01/2016
277Dự án : Triển khai giải pháp phục hồi thảm họa Disaster Recovery, Back-up và lưu trữ database tập trung cho các hệ thống điều khiển, hệ thống liên quan trực tiếp đến sản xuất và các hệ thống MESDự án : Triển khai giải pháp phục hồi thảm họa Disaster Recovery, Back-up và lưu trữ database tập trung cho các hệ thống điều khiển, hệ thống liên quan trực tiếp đến sản xuất và các hệ thống MES06/01/201626/01/2016
278Dự án : Mua vật tư dự phòng cho van piston Schuf theo Đơn hàng số 357/ĐH-BDSC-I.Dự án : Mua vật tư dự phòng cho van piston Schuf theo Đơn hàng số 357/ĐH-BDSC-I.30/12/201507/01/2016
279Dự án : Mở rộng, thiết kế, cấu hình tùy chỉnh hệ thống CPMS (Contractor Personnel Management System) để bổ sung chức năng quản lý hệ thống ISO và quản lý đăng ký phòng họp tại BSRDự án : Mở rộng, thiết kế, cấu hình tùy chỉnh hệ thống CPMS (Contractor Personnel Management System) để bổ sung chức năng quản lý hệ thống ISO và quản lý đăng ký phòng họp tại BSR29/12/201515/01/2016
280Dự án : Mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên theo Đơn hàng số 332/ĐH-BDSC-I – Phần IDự án : Mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên theo Đơn hàng số 332/ĐH-BDSC-I – Phần I18/12/201525/12/2015
281 Dự án : ĐẤU THẦU LƯU HUỲNH LỎNG DUNG QUẤT NĂM 2016 Dự án : ĐẤU THẦU LƯU HUỲNH LỎNG DUNG QUẤT NĂM 201607/12/201514/12/2015
282 Dự án : Mua sắm xe thang chữa cháy phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại NMLD Dung Quất Dự án : Mua sắm xe thang chữa cháy phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại NMLD Dung Quất04/12/201504/01/2016
283 Dự án : Mua thiết bị ứng phó sự cố bức xạ, máy đo suất liều bức xạ cầm tay và thiết bị đo liều cá nhân theo Đơn hàng 624/ĐH-ATMT ngày 21/10/2015 Dự án : Mua thiết bị ứng phó sự cố bức xạ, máy đo suất liều bức xạ cầm tay và thiết bị đo liều cá nhân theo Đơn hàng 624/ĐH-ATMT ngày 21/10/201503/12/201510/11/2015
284 Dự án : Mua vật tư dự phòng phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên SPM theo Đơn hàng 159/ĐH-QLCB phần 2. Dự án : Mua vật tư dự phòng phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên SPM theo Đơn hàng 159/ĐH-QLCB phần 2.27/11/201516/12/2015
285 Dự án : Mua vật tư bổ sung để bảo dưỡng đại tu máy phát STG C và sửa chữa rotor STG B có cách điện thấp theo Đơn hàng số 358/ĐH-BDSC-E Dự án : Mua vật tư bổ sung để bảo dưỡng đại tu máy phát STG C và sửa chữa rotor STG B có cách điện thấp theo Đơn hàng số 358/ĐH-BDSC-E30/11/201511/12/2015
286Dự án : Ký kết hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp dịch vụ dài hạn để xử lý rò rỉ bằng phương pháp làm kín online/wrapping theo Đơn hàng số 220/ĐH-BDSC-S - Phần việc wrappingDự án : Ký kết hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp dịch vụ dài hạn để xử lý rò rỉ bằng phương pháp làm kín online/wrapping theo Đơn hàng số 220/ĐH-BDSC-S - Phần việc wrapping24/11/201514/12/2015
287Dự án : CÔNG TY TNHH MTV LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN THÔNG BÁO ĐẤU THẦU SẢN PHẨM LPG DUNG QUẤT.Dự án : CÔNG TY TNHH MTV LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN THÔNG BÁO ĐẤU THẦU SẢN PHẨM LPG DUNG QUẤT.23/11/201501/12/2015
288Dự án : THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU THẦU SẢN PHẨM POLYPROPYLENE NĂM 2016Dự án : THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU THẦU SẢN PHẨM POLYPROPYLENE NĂM 201623/11/201501/12/2015
289Dự án : Thuê dịch vụ sửa chữa 01 giếng Anode tại U57 và khảo sát hệ thống bảo vệ chống ăn mòn cho đáy bồn bể, đường ống nước biển trong Nhà máy theo Đơn hàng số 342/ĐH-BDSC-E ngày 30/09/2015Dự án : Thuê dịch vụ sửa chữa 01 giếng Anode tại U57 và khảo sát hệ thống bảo vệ chống ăn mòn cho đáy bồn bể, đường ống nước biển trong Nhà máy theo Đơn hàng số 342/ĐH-BDSC-E ngày 30/09/201519/11/201518/12/2015
290Dự án : Mua vật tư thực hiện cải hoán số MOC-ALL-14-121 theo Đơn hàng số 307/ĐH-BDSC-I phần 1.Dự án : Mua vật tư thực hiện cải hoán số MOC-ALL-14-121 theo Đơn hàng số 307/ĐH-BDSC-I phần 1.18/11/201525/11/2015
291 Dự án : Thuê dịch vụ sửa chữa, nâng cấp thiết bị Hart 375 năm 2015 theo Đơn hàng số 217/ĐH-BDSC-I ngày 19/06/2015 Dự án : Thuê dịch vụ sửa chữa, nâng cấp thiết bị Hart 375 năm 2015 theo Đơn hàng số 217/ĐH-BDSC-I ngày 19/06/201519/11/201503/12/2015
292Dự án : Mua bộ điều khiển chia tải và các rơ le bảo vệ để thay thế cho 02 xuất tuyến kết nối lưới EVN và máy phát STG D theo Đơn hàng số 333/ĐH-BDSC-EDự án : Mua bộ điều khiển chia tải và các rơ le bảo vệ để thay thế cho 02 xuất tuyến kết nối lưới EVN và máy phát STG D theo Đơn hàng số 333/ĐH-BDSC-E06/11/201513/11/2015
293 Dự án : Mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ kiểm tra định kỳ thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015 theo Đơn hàng 392/ĐH-ATMT ngày 13/7/2015 - Hạng mục 2, 5 Dự án : Mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ kiểm tra định kỳ thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015 theo Đơn hàng 392/ĐH-ATMT ngày 13/7/2015 - Hạng mục 2, 529/10/201512/11/2015
294 Dự án : Mua vật tư dự phòng phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên SPM và trạm lặn theo Đơn hàng số 131/ĐH-QLCB ngày 11/08/2015 Dự án : Mua vật tư dự phòng phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên SPM và trạm lặn theo Đơn hàng số 131/ĐH-QLCB ngày 11/08/201504/11/201523/11/2015
295Dự án : Thuê nhà thầu lắp đặt hệ thống phát hiện đột nhập và camera giám sát tại hàng rào phía Tây của Xưởng Bảo dưỡng và nhà PCCC theo Đơn hàng số 450/ĐH-KT.Dự án : Thuê nhà thầu lắp đặt hệ thống phát hiện đột nhập và camera giám sát tại hàng rào phía Tây của Xưởng Bảo dưỡng và nhà PCCC theo Đơn hàng số 450/ĐH-KT.04/11/201523/11/2015
296Dự án : Mua phụ tùng thay thế và dự phòng các quạt làm mát theo Đơn hàng số 313/ĐH-BDSC-R (PR 15-2260).Dự án : Mua phụ tùng thay thế và dự phòng các quạt làm mát theo Đơn hàng số 313/ĐH-BDSC-R (PR 15-2260).30/10/201511/11/2015
297 Dự án : Mua vật tư phụ tùng thay thế cho các hệ thống thông tin liên lạc toàn nhà máy theo Đơn hàng 444/ĐH-KT Dự án : Mua vật tư phụ tùng thay thế cho các hệ thống thông tin liên lạc toàn nhà máy theo Đơn hàng 444/ĐH-KT23/10/201511/11/2015
298Dự án : Mua máy phát điện diesel di động 200kVA phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa theo Đơn hàng số 326/ĐH-BDSC-E.Dự án : Mua máy phát điện diesel di động 200kVA phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa theo Đơn hàng số 326/ĐH-BDSC-E.23/10/201504/11/2015
299Dự án : Provision of cleaning and inspection service for three sphere tanks of Dung Quat RefineryDự án : Provision of cleaning and inspection service for three sphere tanks of Dung Quat Refinery22/10/201501/12/2015
300 Dự án : Mua vật tư để dự phòng cho 6 tháng cuối năm 2015 ở thiết bị X-1501, H-1503 tại phân xưởng 015 theo mục số 1, Đơn hàng 261/ĐH-BDSC-S Dự án : Mua vật tư để dự phòng cho 6 tháng cuối năm 2015 ở thiết bị X-1501, H-1503 tại phân xưởng 015 theo mục số 1, Đơn hàng 261/ĐH-BDSC-S19/10/201527/10/2015
301Dự án : Mua phụ tùng thay thế và dự phòng cho các bơm định lượng P-104A/B, 108A/B, và P-811 theo Đơn hàng số 316/ĐH-BDSC-R (PR 15-2488).Dự án : Mua phụ tùng thay thế và dự phòng cho các bơm định lượng P-104A/B, 108A/B, và P-811 theo Đơn hàng số 316/ĐH-BDSC-R (PR 15-2488).15/10/201526/10/2015
302Dự án : Verification and recommendation for improvement of SIL (safety instrumented level) of ESD SILs with trip sources of SIS (safety instrumented system) - PR 240/DH-BDSC-RITDự án : Verification and recommendation for improvement of SIL (safety instrumented level) of ESD SILs with trip sources of SIS (safety instrumented system) - PR 240/DH-BDSC-RIT30/10/201530/10/2015
303 Dự án : Mua phụ tùng thay thế và dự phòng cho máy đùn hạt nhựa EX-801 theo Đơn hàng số 264/ĐH-BDSC-R (PR 15-2255). Dự án : Mua phụ tùng thay thế và dự phòng cho máy đùn hạt nhựa EX-801 theo Đơn hàng số 264/ĐH-BDSC-R (PR 15-2255).01/10/201512/10/2015
304Dự án : Mua Hóa chất cho phân xưởng U-13/23theo Đơn hàng 244/ĐH-ĐĐSX.Dự án : Mua Hóa chất cho phân xưởng U-13/23theo Đơn hàng 244/ĐH-ĐĐSX.25/09/201506/10/2015
305 Dự án : Mua Hóa phẩm xúc tác phục vụ sản xuất theo Đơn hàng 261/ĐH-ĐĐSX. Dự án : Mua Hóa phẩm xúc tác phục vụ sản xuất theo Đơn hàng 261/ĐH-ĐĐSX.21/09/201512/10/2015
306 Dự án : huê dịch vụ để sửa chữa sơn bị ăn mòn tại vị trí gối đỡ của đường ống ở khu vực xuất sản phẩm Jetty (Unit 81) theo Đơn hàng 191/ĐH-BDSC-S và Tờ trình số 1131/TTr-BDSC. Dự án : huê dịch vụ để sửa chữa sơn bị ăn mòn tại vị trí gối đỡ của đường ống ở khu vực xuất sản phẩm Jetty (Unit 81) theo Đơn hàng 191/ĐH-BDSC-S và Tờ trình số 1131/TTr-BDSC.21/09/201506/10/2015
307Dự án : Thuê dịch vụ bên ngoài để sơn phủ ổn định nhiệt độ cho đường ống Mogas 92/95 từ bể chứa TK-5201A/B và TK-5205A/B/C đến trạm xuất xe bồn ở P3 theo Đơn hàng số 214/ĐH-BDSC-S ngày 18/06/2015Dự án : Thuê dịch vụ bên ngoài để sơn phủ ổn định nhiệt độ cho đường ống Mogas 92/95 từ bể chứa TK-5201A/B và TK-5205A/B/C đến trạm xuất xe bồn ở P3 theo Đơn hàng số 214/ĐH-BDSC-S ngày 18/06/201515/09/201529/09/2015
308Dự án : Mua sắm bổ sung bơm nước chữa cháy di động theo đơn hàng số 439/ĐH-ATMT ngày 04/8/2015Dự án : Mua sắm bổ sung bơm nước chữa cháy di động theo đơn hàng số 439/ĐH-ATMT ngày 04/8/201511/09/201521/09/2015
309Dự án : Cung cấp màng phủ kiện sản phẩm PP theo Đơn hàng 258/ĐH-ĐĐSXDự án : Cung cấp màng phủ kiện sản phẩm PP theo Đơn hàng 258/ĐH-ĐĐSX10/09/201530/09/2015
310Dự án : Mua phụ tùng thay thế theo PR 15-2168 theo Đơn hàng số 20/ĐH-QLCL.Dự án : Mua phụ tùng thay thế theo PR 15-2168 theo Đơn hàng số 20/ĐH-QLCL.28/08/201511/09/2015
311Dự án : Mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ kiểm tra định kỳ thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015 theo Đơn hàng 392/ĐH-ATMT ngày 13/7/2015 - Hạng mục 1, 3, 4Dự án : Mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ kiểm tra định kỳ thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015 theo Đơn hàng 392/ĐH-ATMT ngày 13/7/2015 - Hạng mục 1, 3, 428/08/201525/09/2015
312 Dự án : Mua chuẩn nhiệt độ, áp suất và các phụ kiện đo lường bổ sung cho phòng hiệu chuẩn VILAS754 theo Đơn hàng số 233/ĐH-BDSC-I. Dự án : Mua chuẩn nhiệt độ, áp suất và các phụ kiện đo lường bổ sung cho phòng hiệu chuẩn VILAS754 theo Đơn hàng số 233/ĐH-BDSC-I.27/08/201508/09/2015
313Dự án : Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho ca nô lọc dầu 02 và 03 theo Đơn hàng số 50/ĐH-QLCB ngày 25/3/2015Dự án : Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho ca nô lọc dầu 02 và 03 theo Đơn hàng số 50/ĐH-QLCB ngày 25/3/201505/08/201517/07/2015
314Dự án : Trang bị hệ thống thiết bị phao đo gió tại khu vực NMLD theo Đơn hàng số 289/ĐH-KT-ATMT.Dự án : Trang bị hệ thống thiết bị phao đo gió tại khu vực NMLD theo Đơn hàng số 289/ĐH-KT-ATMT.29/07/201510/08/2015
315Dự án : Mua trang thiết bị phục vụ bảo dưỡng sửa chữa theo Đơn hàng số 218/ĐH-BDSC-S.Dự án : Mua trang thiết bị phục vụ bảo dưỡng sửa chữa theo Đơn hàng số 218/ĐH-BDSC-S.29/07/201505/08/2015
316 Dự án : Mua thiết bị sinh khí Hydro tinh khiết theo Đơn hàng số 13/ĐH-QLCL Dự án : Mua thiết bị sinh khí Hydro tinh khiết theo Đơn hàng số 13/ĐH-QLCL24/07/201504/08/2015
317Dự án : Mua bộ lọc để thay thế và dự phòng cho thiết bị A-3502A/B-F-01A/B tại phân xưởng 35, vòng làm kín cho đầu đốt lò hơi tại phân xưởng 40 theo Đơn hàng số 211/ĐH-BDSC-SDự án : Mua bộ lọc để thay thế và dự phòng cho thiết bị A-3502A/B-F-01A/B tại phân xưởng 35, vòng làm kín cho đầu đốt lò hơi tại phân xưởng 40 theo Đơn hàng số 211/ĐH-BDSC-S21/07/201528/07/2015
318 Dự án : Mua vật tư để sửa chữa các điểm hot spot cho phân xưởng RFCC theo Đơn hàng 192/ĐH-BDSC-S và 193/ĐH-BDSC-S, phần vật tư tổng hợp Dự án : Mua vật tư để sửa chữa các điểm hot spot cho phân xưởng RFCC theo Đơn hàng 192/ĐH-BDSC-S và 193/ĐH-BDSC-S, phần vật tư tổng hợp14/07/201522/07/2015
319 Dự án : Mua vật tư dùng để thay thế và dự phòng cho công việc BDSC theo kế hoạch năm 2015 tại phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 194/ĐH-BDSC-S. Dự án : Mua vật tư dùng để thay thế và dự phòng cho công việc BDSC theo kế hoạch năm 2015 tại phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 194/ĐH-BDSC-S.10/07/201522/07/2015
320 Dự án : Cleaning Economizer of Boiler A-4001A/B/D at Unit 40 – PR 2292/DH-BDSC-S Dự án : Cleaning Economizer of Boiler A-4001A/B/D at Unit 40 – PR 2292/DH-BDSC-S06/07/201506/08/2015
321Dự án : Mua vật tư dự phòng, thay thế cho các hệ thống thiết bị hạ tầng, máy tính và phụ kiện hệ thống MIS/MES phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 221/ĐH-KT.Dự án : Mua vật tư dự phòng, thay thế cho các hệ thống thiết bị hạ tầng, máy tính và phụ kiện hệ thống MIS/MES phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 221/ĐH-KT.07/06/201527/07/2015
322Dự án : Mua vật tư thay thế, lắp đặt mạng và dịch vụ CNTT của BSR theo Đơn hàng 227/ĐH-KT.Dự án : Mua vật tư thay thế, lắp đặt mạng và dịch vụ CNTT của BSR theo Đơn hàng 227/ĐH-KT.29/06/201520/07/2015
323Dự án : “Mua vật tư thô để gia công, chế tạo các thiết bị tại Xưởng cơ khí phục vụ BDSC theo Đơn hàng số 142 và 155/ĐH-BDSC-SDự án : “Mua vật tư thô để gia công, chế tạo các thiết bị tại Xưởng cơ khí phục vụ BDSC theo Đơn hàng số 142 và 155/ĐH-BDSC-S22/06/201529/06/2015
324Dự án : Mua vật tư phục vụ dự án Pipe Labeling cho Nhà máy LDDQ theo Đơn hàng 146/ĐH-SX-ATMT ngày 20/4/2015.Dự án : Mua vật tư phục vụ dự án Pipe Labeling cho Nhà máy LDDQ theo Đơn hàng 146/ĐH-SX-ATMT ngày 20/4/2015.23/06/201517/07/2015
325Dự án : Mua vật tư để thực hiện công việc nâng cấp vật liệu lên 304H của đường ống rút xúc tác 2 inch tại X-1501 theo MOC-1-14-198, Đơn hàng số 159/ĐH-BDSC-SDự án : Mua vật tư để thực hiện công việc nâng cấp vật liệu lên 304H của đường ống rút xúc tác 2 inch tại X-1501 theo MOC-1-14-198, Đơn hàng số 159/ĐH-BDSC-S29/05/201505/06/2015
326 Dự án : Mua vật tư để thực hiện công việc nâng cấp vật liệu lên 304H của đường ống rút xúc tác 2 inch tại X-1501 theo MOC-1-14-198, Đơn hàng số 159/ĐH-BDSC-S Dự án : Mua vật tư để thực hiện công việc nâng cấp vật liệu lên 304H của đường ống rút xúc tác 2 inch tại X-1501 theo MOC-1-14-198, Đơn hàng số 159/ĐH-BDSC-S25/05/201502/06/2015
327Dự án : Cung cấp các loại dầu mỡ bôi trơn phục vụ vận hành và bảo dưỡng thường xuyên trong Nhà máy theo Tờ trình số 793/TTr-BDSC và Tờ trình hiệu chỉnh số 2136/TTr-BDSC” – Phần 2.Dự án : Cung cấp các loại dầu mỡ bôi trơn phục vụ vận hành và bảo dưỡng thường xuyên trong Nhà máy theo Tờ trình số 793/TTr-BDSC và Tờ trình hiệu chỉnh số 2136/TTr-BDSC” – Phần 2.20/05/201529/05/2015
328Dự án : Mua máy hút khói hàn di động để phục vụ công tác hàn tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 124/ĐH-BDSC-SDự án : Mua máy hút khói hàn di động để phục vụ công tác hàn tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 124/ĐH-BDSC-S22/05/201501/06/2015
329Dự án : Development of IT Master PlanDự án : Development of IT Master Plan18/05/201529/06/2015
330Dự án : Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa hàng rào tuyến ống từ P3 đến Jetty và chốt bảo vệ cố định tại P3, Jetty – NMLD Dung Quất.Dự án : Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa hàng rào tuyến ống từ P3 đến Jetty và chốt bảo vệ cố định tại P3, Jetty – NMLD Dung Quất.19/05/201504/06/2015
331Dự án : Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầuDự án : Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu12/05/201530/05/2015
332 Dự án : PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO DANH SÁCH NGẮN NHÀ THẦU THAM GIA ĐẤU THẦU HẠN CHẾ Dự án : PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO DANH SÁCH NGẮN NHÀ THẦU THAM GIA ĐẤU THẦU HẠN CHẾ12/05/201530/05/2015
333 Dự án : Thuê dịch vụ đánh giá (re-rating) áp suất làm việc cho phép của các bình chịu áp lực C-702A/B-D1 theo tiêu chuẩn API 510 theo Đơn hàng số 037/ĐH-ĐTXD Dự án : Thuê dịch vụ đánh giá (re-rating) áp suất làm việc cho phép của các bình chịu áp lực C-702A/B-D1 theo tiêu chuẩn API 510 theo Đơn hàng số 037/ĐH-ĐTXD07/05/201511/05/2015
334Dự án : Mua vật tư để thay thế và dự phòng quý I năm 2015 của hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 178/ĐH-BDSC-EDự án : Mua vật tư để thay thế và dự phòng quý I năm 2015 của hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 178/ĐH-BDSC-E06/05/201515/05/2015
335 Dự án : Mua bổ sung Máy bộ đàm trang bị cho các phòng chức năng phục vụ công việc vận hành, sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa và an ninh an toàn trong NMLD theo đơn hàng số 062/ĐH-KT ngày 02/02/2015 Dự án : Mua bổ sung Máy bộ đàm trang bị cho các phòng chức năng phục vụ công việc vận hành, sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa và an ninh an toàn trong NMLD theo đơn hàng số 062/ĐH-KT ngày 02/02/201529/04/201514/05/2015
336Dự án : Mua máy đo khí, thiết bị cứu nạn cứu hộ, đèn pin chống cháy nổ phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy và phòng chống bảo lụt năm 2015 theo Đơn hàng 156/ĐH-ATMT ngày 26/3/2015Dự án : Mua máy đo khí, thiết bị cứu nạn cứu hộ, đèn pin chống cháy nổ phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy và phòng chống bảo lụt năm 2015 theo Đơn hàng 156/ĐH-ATMT ngày 26/3/201507/05/201526/05/2015
337Dự án : Thuê dịch vụ tư vấn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, đào tạo và gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo đơn hàng số 131/ĐH-ATMT ngày 18/03/2015Dự án : Thuê dịch vụ tư vấn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, đào tạo và gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo đơn hàng số 131/ĐH-ATMT ngày 18/03/201524/04/201511/05/2015
338Dự án : Mua thiết bị chữa cháy bổ sung, dự phòng phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp, bảo dưỡng và vận hành Nhà máy năm 2015 theo Đơn hàng 107/ĐH-ATMT ngày 09/3/2015Dự án : Mua thiết bị chữa cháy bổ sung, dự phòng phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp, bảo dưỡng và vận hành Nhà máy năm 2015 theo Đơn hàng 107/ĐH-ATMT ngày 09/3/201523/04/201519/05/2015
339Dự án : Mua than hoạt tính, anthracite, cát và sạn theo Đơn hàng số 040/ĐH-ĐĐSX ngày 14/02/2015Dự án : Mua than hoạt tính, anthracite, cát và sạn theo Đơn hàng số 040/ĐH-ĐĐSX ngày 14/02/201520/04/201507/05/2015
340Dự án : Gia hạn bản quyền cập nhật dữ liệu an ninh mạng cho hệ thống thiết bị an ninh thông tin của BSR theo Đơn hàng 063/ĐH-KTDự án : Gia hạn bản quyền cập nhật dữ liệu an ninh mạng cho hệ thống thiết bị an ninh thông tin của BSR theo Đơn hàng 063/ĐH-KT22/04/201512/05/2015
341Dự án : Mua vật tư phụ tùng thay thế cho các hệ thống CCTV toàn nhà máy theo Đơn hàng 059/ĐH-KT.Dự án : Mua vật tư phụ tùng thay thế cho các hệ thống CCTV toàn nhà máy theo Đơn hàng 059/ĐH-KT.22/04/201512/05/2015
342 Dự án : Mua vật tư tiêu hao để sử dụng cho các máy công cụ tại Xưởng cơ khí trong năm 2015 theo Đơn hàng mua hàng hóa số 104/ĐH-BDSC-S Dự án : Mua vật tư tiêu hao để sử dụng cho các máy công cụ tại Xưởng cơ khí trong năm 2015 theo Đơn hàng mua hàng hóa số 104/ĐH-BDSC-S15/04/201524/04/2015
343Dự án : Thuê dịch vụ đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho Tổ trưởng (Group Leader) và các chức danh tương đương các phòng chức năng BSR theo Đơn hàng 397/ĐH-TCNSDự án : Thuê dịch vụ đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho Tổ trưởng (Group Leader) và các chức danh tương đương các phòng chức năng BSR theo Đơn hàng 397/ĐH-TCNS10/04/201522/04/2015
344 Dự án : Cung cấp vật tư dự phòng cho hệ thống PLC theo Đơn hàng số 2402/ĐH-BDSC-I. Dự án : Cung cấp vật tư dự phòng cho hệ thống PLC theo Đơn hàng số 2402/ĐH-BDSC-I.10/04/201524/04/2015
345 Dự án : Mua vật tư để thay thế và dự phòng các thiết bị tại phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 085/ĐH-BDSC-I Dự án : Mua vật tư để thay thế và dự phòng các thiết bị tại phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 085/ĐH-BDSC-I06/04/201514/04/2015
346Dự án : Mua vật tư đường ống và thiết bị đo lường của hệ thống thiết bị tái đun sôi bổ sung E-1121B tại Phân xưởng CDU theo Đơn hàng số 800/ĐH-KTDự án : Mua vật tư đường ống và thiết bị đo lường của hệ thống thiết bị tái đun sôi bổ sung E-1121B tại Phân xưởng CDU theo Đơn hàng số 800/ĐH-KT02/04/201514/04/2015
347Dự án : Revalidating HAZOP for Dung Quat Refinery and PP PlantDự án : Revalidating HAZOP for Dung Quat Refinery and PP Plant24/03/201504/05/2015
348 Dự án : Mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa hàng ngày theo Đơn hàng 2034/ĐH-BDSC-S ngày 28/10/2014 Dự án : Mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa hàng ngày theo Đơn hàng 2034/ĐH-BDSC-S ngày 28/10/201425/03/201514/04/2015
349Dự án : Mua màng lọc thẩm thấu dùng để thay thế ở thiết bị lọc tại phân xưởng xử lý nước thô R.O (Reverse Osmosis) theo Đơn hàng 066/ĐH-BDSC-S ngày 14/01/2015Dự án : Mua màng lọc thẩm thấu dùng để thay thế ở thiết bị lọc tại phân xưởng xử lý nước thô R.O (Reverse Osmosis) theo Đơn hàng 066/ĐH-BDSC-S ngày 14/01/201525/03/201513/04/2015
350 Dự án : Mua vật tư dự phòng, thay thế cho các hệ thống thiết bị, máy chủ hệ thống MIS, hệ thống ứng dụng và lưu trữ dữ liệu phục vụ trực tiếp sản xuất theo Đơn hàng số 753/ĐH-KT Dự án : Mua vật tư dự phòng, thay thế cho các hệ thống thiết bị, máy chủ hệ thống MIS, hệ thống ứng dụng và lưu trữ dữ liệu phục vụ trực tiếp sản xuất theo Đơn hàng số 753/ĐH-KT23/03/201510/04/2015
351Dự án : Mua vật tư thiết bị đo nhiệt độ dự phòng và linh kiện sửa chữa trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 014/ĐH-BDSC-I” - Phần IIDự án : Mua vật tư thiết bị đo nhiệt độ dự phòng và linh kiện sửa chữa trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 014/ĐH-BDSC-I” - Phần II23/03/201506/04/2015
352Dự án : Thuê dịch vụ thực hiện công việc kiểm tra đăng kiểm hằng năm (năm 2015) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô của BSR theo Đơn hàng số 213/ĐH-QLCBDự án : Thuê dịch vụ thực hiện công việc kiểm tra đăng kiểm hằng năm (năm 2015) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô của BSR theo Đơn hàng số 213/ĐH-QLCB21/03/201507/04/2015
353Dự án : Cung cấp thiết bị kiểm tra, giám sát tình trạng, phân tích và chẩn đoán động cơ điện theo Đơn hàng số 2247/ĐH-BDSC-EDự án : Cung cấp thiết bị kiểm tra, giám sát tình trạng, phân tích và chẩn đoán động cơ điện theo Đơn hàng số 2247/ĐH-BDSC-E17/03/201531/03/2015
354Dự án : Mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác thử nghiệm năm 2015 theo Đơn hàng số 01/ĐH-QLCLDự án : Mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác thử nghiệm năm 2015 theo Đơn hàng số 01/ĐH-QLCL20/03/201503/04/2015
355Dự án : Mua vật tư dự phòng cho van điều khiển theo Đơn hàng số 022/ĐH-BDSC-I”-Phần IIIDự án : Mua vật tư dự phòng cho van điều khiển theo Đơn hàng số 022/ĐH-BDSC-I”-Phần III16/03/201524/03/2015
356Dự án : Mua phụ tùng thay thế đợt I năm 2015 theo Đơn hàng số 03/ĐH-QLCLDự án : Mua phụ tùng thay thế đợt I năm 2015 theo Đơn hàng số 03/ĐH-QLCL18/03/201501/04/2015
357Dự án : Mua vật tư để dự phòng cho các on/off valve theo Đơn hàng số 046/ĐH-BDSC-I Phần 2Dự án : Mua vật tư để dự phòng cho các on/off valve theo Đơn hàng số 046/ĐH-BDSC-I Phần 216/03/201525/03/2015
358 Dự án : Mua hóa chất cho hệ thống thiết bị phân tích trực tuyến Dự án : Mua hóa chất cho hệ thống thiết bị phân tích trực tuyến13/03/201520/03/2015
359 Dự án : Thuê dịch vụ xem xét lại thiết kế và đề xuất các giải pháp cho hệ thống chống sét Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 1854/ĐH-BDSC-E Dự án : Thuê dịch vụ xem xét lại thiết kế và đề xuất các giải pháp cho hệ thống chống sét Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 1854/ĐH-BDSC-E05/03/201523/03/2015
360 Dự án : Nạp lại các bình FM-200, Nitơ, CO2 cho hệ thống chữa cháy FM-200 của phòng kết nối công nghệ PIB 6 và khu vực cáp điện của trạm điện phân xưởng Polypropylen theo Đơn hàng số 38/ĐH-ATMT Dự án : Nạp lại các bình FM-200, Nitơ, CO2 cho hệ thống chữa cháy FM-200 của phòng kết nối công nghệ PIB 6 và khu vực cáp điện của trạm điện phân xưởng Polypropylen theo Đơn hàng số 38/ĐH-ATMT26/02/201512/03/2015
361Dự án : Mua sắm hoa gió (Windsock) lắp đặt tại các phân xưởng theo Đơn hàng số 602/ĐH-ATMTDự án : Mua sắm hoa gió (Windsock) lắp đặt tại các phân xưởng theo Đơn hàng số 602/ĐH-ATMT26/02/201512/03/2015
362 Dự án : Mua xe bồn cấp dầu nội bộ theo đơn hàng số 292/ĐH-SX ngày 29/7/2014 Dự án : Mua xe bồn cấp dầu nội bộ theo đơn hàng số 292/ĐH-SX ngày 29/7/201425/02/201509/03/2015
363 Dự án : Thuê dịch vụ sửa chữa hư hỏng thuộc các hạng mục xây dựng trong Nhà máy theo Đơn hàng số 465/ĐH-ĐTXD Dự án : Thuê dịch vụ sửa chữa hư hỏng thuộc các hạng mục xây dựng trong Nhà máy theo Đơn hàng số 465/ĐH-ĐTXD25/02/201510/03/2015
364Dự án : Mua Liquid Nitrogen dự phòng cho sản xuấtDự án : Mua Liquid Nitrogen dự phòng cho sản xuất12/03/201530/03/2015
365 Dự án : Purchasing materials for additional re-boiler E-1121B installation at CDU Unit”, funded by the operating cost of BSR in 2015. Dự án : Purchasing materials for additional re-boiler E-1121B installation at CDU Unit”, funded by the operating cost of BSR in 2015.12/02/201512/02/2015
366Dự án : Mua khí mang phục vụ công tác thử nghiệm năm 2015Dự án : Mua khí mang phục vụ công tác thử nghiệm năm 201512/02/201507/03/2015
367Dự án : Lắp đặt các biển báo, biển cấm trên hành lang bảo vệ các hạng mục công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 612/ĐH-ATMT và tờ trình hiệu chỉnh 722/TTr-ATMTDự án : Lắp đặt các biển báo, biển cấm trên hành lang bảo vệ các hạng mục công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 612/ĐH-ATMT và tờ trình hiệu chỉnh 722/TTr-ATMT09/02/201504/03/2015
368Dự án : Thuê đơn vị tư vấn thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả thải vào nguồn nước theo Đơn hàng số 747/ĐH-ATMTDự án : Thuê đơn vị tư vấn thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả thải vào nguồn nước theo Đơn hàng số 747/ĐH-ATMT04/02/201512/02/2015
369Dự án : Provision and Implementation of Advanced Process Control Phase I for Dung Quat RefineryDự án : Provision and Implementation of Advanced Process Control Phase I for Dung Quat Refinery29/01/201502/03/2015
370Dự án : Mua vật tư để dự phòng cho các van On-Off phân xưởng PP theo Đơn hàng số 2382/ĐH-BDSC-I”Dự án : Mua vật tư để dự phòng cho các van On-Off phân xưởng PP theo Đơn hàng số 2382/ĐH-BDSC-I”27/01/201504/02/2015
371Dự án : NOTIFICATION ON POSTPONEMENT OF BIDDự án : NOTIFICATION ON POSTPONEMENT OF BID21/01/201531/01/2015
372Dự án : Mua sắm và Xây dựng nhà bảo vệ bình FM200, mái che và bồn chứa bọt chữa cháy tại Nhà máy lọc dầu Dung QuấtDự án : Mua sắm và Xây dựng nhà bảo vệ bình FM200, mái che và bồn chứa bọt chữa cháy tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất22/01/201512/02/2015
373Dự án : Mua vật tư để dự phòng cho các flow transmitters theo Đơn hàng số 2209/ĐH-BDSC-IDự án : Mua vật tư để dự phòng cho các flow transmitters theo Đơn hàng số 2209/ĐH-BDSC-I15/01/201515/01/2015
374Dự án : Mua sắm máy tính để bàn và laptop cho các phòng chức năng phục vụ công việc trong năm 2014 theo đơn hàng số 672/ĐH-KT-VP ngày 31/10/2014Dự án : Mua sắm máy tính để bàn và laptop cho các phòng chức năng phục vụ công việc trong năm 2014 theo đơn hàng số 672/ĐH-KT-VP ngày 31/10/201415/01/201526/01/2015
375Dự án : Cung cấp vật tư nắp đậy cho máng cáp thiết bị tự động hóa tại Nhà máy lọc dầu và phân xưởng Polypropylene theo Đơn hàng số 2030/ĐH-BDSC-I.Dự án : Cung cấp vật tư nắp đậy cho máng cáp thiết bị tự động hóa tại Nhà máy lọc dầu và phân xưởng Polypropylene theo Đơn hàng số 2030/ĐH-BDSC-I.13/01/201526/01/2015
376Dự án : Mua thiết bị để sửa chữa và dự phòng cho hệ thống thổi muội (sootblower) ở lò hơi phân xưởng 40 theo Đơn hàng số 2359/ĐH-BDSC-IDự án : Mua thiết bị để sửa chữa và dự phòng cho hệ thống thổi muội (sootblower) ở lò hơi phân xưởng 40 theo Đơn hàng số 2359/ĐH-BDSC-I12/01/201516/01/2015
377Dự án : Mua đệm làm kín dạng tấm dùng để thay thế ở thiết bị E-5801A tại phân xưởng 058 theo Đơn hàng số 2246/ĐH-BDSC-S”Dự án : Mua đệm làm kín dạng tấm dùng để thay thế ở thiết bị E-5801A tại phân xưởng 058 theo Đơn hàng số 2246/ĐH-BDSC-S”07/01/201520/01/2015
378Dự án : Mua thiết bị phá mẫu vi sóng theo Đơn hàng số 155/ĐH-QLCLDự án : Mua thiết bị phá mẫu vi sóng theo Đơn hàng số 155/ĐH-QLCL09/01/201519/01/2015
379Dự án : Mua vật tư Valve, Filter, Sight glass, Pistol grip nozzle để bảo dưỡng nhà máy theo Đơn hàng 2240/ĐH-BDSC-P – Phần 2”.Dự án : Mua vật tư Valve, Filter, Sight glass, Pistol grip nozzle để bảo dưỡng nhà máy theo Đơn hàng 2240/ĐH-BDSC-P – Phần 2”.05/01/201514/01/2015
380 Dự án : Mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa hàng ngày theo Đơn hàng 2034/ĐH-BDSC-S ngày 28/10/2014 Dự án : Mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa hàng ngày theo Đơn hàng 2034/ĐH-BDSC-S ngày 28/10/201405/01/201516/01/2015
381Dự án : Thuê dịch vụ khắc phục bình FM-200 bị tụt áp theo Đơn hàng 562/ĐH-ATMT ngày 15/10/2014Dự án : Thuê dịch vụ khắc phục bình FM-200 bị tụt áp theo Đơn hàng 562/ĐH-ATMT ngày 15/10/201425/12/201419/01/2015
382Mua xe đẩy chữa cháy công nghệ 1:7 phục vụ công tác chữa cháy năm 2016 theo Đơn hàng 141/ĐH-ATMTMua xe đẩy chữa cháy công nghệ 1:7 phục vụ công tác chữa cháy năm 2016 theo Đơn hàng 141/ĐH-ATMT16/05/201606/06/2016
383Thuê dịch vụ thực hiện MOC-91-15-176 để nâng cao độ tin cậy hệ thống FM-200 tại phân xưởng Polypropylene theo Đơn hàng số 097/ĐH-BDSC-I.Thuê dịch vụ thực hiện MOC-91-15-176 để nâng cao độ tin cậy hệ thống FM-200 tại phân xưởng Polypropylene theo Đơn hàng số 097/ĐH-BDSC-I.18/05/201603/06/2016
384Thuê dịch vụ kiểm tra ăn mòn hệ thống cọc và đường ống hút nước biển cho trạm bơm cứu hoả tại Cảng xuất sản phẩm JettyTên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra ăn mòn hệ thống cọc và đường ống hút nước biển cho trạm bơm cứu hoả tại Cảng xuất sản phẩm Jetty19/05/201606/06/2016
385Gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng khu vực đỗ xe trước cổng trạm xuất xe bồnGói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng khu vực đỗ xe trước cổng trạm xuất xe bồn – khu vực bể chứa sản phẩm.27/05/201631/05/2016

Hợp Tác Đầu Tư


Đoàn giảng viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thăm và làm việc với BSRNgày 20/3/2017, đoàn giảng viên Khoa Hóa Đại học B ...