Giới Thiệu BSR

Giới thiệu về BSR - Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đơn vị lá cờ đầu trong ngành công nghiệp Việt Nam.

Xem Thêm

Góc Nhìn

Giao lưu trực tuyến với Ban lãnh đạo công ty và các khách mời về các vấn đề đang được quan tâm. Hãy đăng nhập để tham gia đặt câu hỏi ngay bây giờ.

Xem Thêm

Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng của BSR. Các việc làm hấp dẫn đang chờ đón bạn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hãy tham gia ngay còn chần chờ gì nữa.

Xem Thêm

Xem tất cả ...

Xem tất cả ...

Xem tất cả ...

Xem tất cả ...

Package 1 - Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for RFCC unit.

Thời gian bắt đầu: 01/09/2016 12:00:00 SA
Thời gian kết thúc: 11/10/2016 12:00:00 SA
Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery

Mua hóa chất, vật tư phục vụ công tác thử nghiệm theo đơn hàng 21/ĐH-QLCL, PR 16-2469

Thời gian bắt đầu: 30/08/2016 12:00:00 SA
Thời gian kết thúc: 08/09/2016 12:00:00 SA
Mua hóa chất, vật tư phục vụ công tác thử nghiệm theo đơn hàng 21/ĐH-QLCL, PR 16-2469

Package 2 - Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for Area 1A + Area 1B + Unit 016, 017, 021 (exclude HE, AFC and Valve services at Workshop)

Thời gian bắt đầu: 01/09/2016 12:00:00 SA
Thời gian kết thúc: 11/10/2016 12:00:00 SA
Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery

Package 3 - Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for Area A3 and Utility, Off-site 1

Thời gian bắt đầu: 01/09/2016 12:00:00 SA
Thời gian kết thúc: 11/10/2016 12:00:00 SA
Package 3 - Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for Area A3 and Utility, Off-site 1

Xem tất cả ...

Sản Phẩm - Dịch Vụ